Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Presentació de les principals teories del turisme. Relacions entre hostes i amfitrions, Anàlisi dels principals impactes socials i culturals de l'activitat turística, Tipologies de turistes. Anàlisi de l'experiència turística
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Jessica Ruth Figueroa Pinedo  / Saida Palou Rubio  / Maria Dolors Vidal Casellas
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Flora Bacquelaine Vidal de Llobatera  / Maria Dolors Vidal Casellas
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Flora Bacquelaine Vidal de Llobatera  / Maria Dolors Vidal Casellas
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%)

Grup DP

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Jessica Ruth Figueroa Pinedo  / Saida Palou Rubio  / Maria Dolors Vidal Casellas
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
 • CG.4 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient, en funció d'objectius predeterminats, i de diferent procedència i format, respectant l'autoria de les fonts.
 • CE.9 Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
 • CE.4 Reflexionar i analitzar amb esperit crític el turisme i la seva dimensió transversal i evolutiva.
 • CE.2 Sintetitzar, analitzar i interpretar el turisme i els seus impactes
 • CE.1 Adquirir coneixements bàsics a les disciplines que estudien el turisme

Continguts

1. (Part Cultural) - Introducció a l'assignatura

2. (Part Cultural) - El concepte de Cultura: història, enfocaments i debats

3. (Part Cultural) - Introducció al Patrimoni Cultural

4. (Part Cultural) - La UNESCO i el Patrimoni Mundial

5. (Part Cultural) - La diversitat cultural. La visió de la UNESCO i la comunitat internacional

6. (Part cultural) - Història social, cultural i política del turisme a Catalunya

7. (Part Cultural) - El Patrimoni Cultural: models i usos turístics

8. (Part Cultural) - La posada en valor del Patrimoni Cultural

9. (Part Cultural) - El Turisme Cultural: visions globals, internacionals i locals

10. (Part Cultural) - Rutes i Itineraris: eines per a l'activació turística

11. (Part Cultural) - Cultura, turisme i desenvolupament sostenible a l’Amèrica Llatina. El cas del Perú

12. (Part Cultural) - La llista del Patrimoni de la Humanitat: criteris i procediments d'inclusió

13. (Part Social) - Patrimonis conflictius: geografia, tipologia i anàlisi turística

14. (Part Social) - Els espais de memòria de l'Holocaust: un patrimoni consolidat

15. (Part Social) - El turisme als espais de memòria de l'Holocaust: problemàtica i debats

16. (Part Social) - La memòria històrica a Espanya: un patrimoni emergent

17. (Part Social) - El turisme de memòria: teoria i models

18. (Part Social) - El valor dels monuments: ideologia i iconoclàstia

19. (Part Social) - El turisme i el canvi social

20. (Part Social) - Turisme, mobilitats globals i desigualtats

21. (Part Social) - Ètica i turisme

22. (Part Social) - Turisme i lluita contra la pobresa. El discurs de l'OMT i els organismes internacionals. Crítiques i debats

23. (Part Social) - Turisme, desenvolupament regional i pobresa. Repercussions socials del turisme a Machu Picchu-Cuzco-Perú

24. (Part Social) - Turisme, inclusió social i comunitats rurals. Anàlisi de casos

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 64,00 0 64,00
Lectura / comentari de textos 10,50 24,00 0 34,50
Prova d'avaluació 2,00 17,00 0 19,00
Sessió expositiva 22,50 0 10,00 32,50
Total 35,00 105,00 10,00 150

Bibliografia

 • Choay, Françoise. (2007). Alegoría del patrimonio. Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • PASOS ON LINE. PASOS REVISTA DE TURISMO Y PATRIMONIO. Recuperat , a http://www.pasosonline.org/en/
 • Vidal Casellas, Dolors. Monturiol, Antoni. (2003). Imatge i destí :. Girona: Museu d'Art. Catàleg
 • Vidal Casellas, Dolors. (2019). Tourism, pilgrimage and intercultural dialogue :. Boston, MA: CABI. Catàleg
 • Donaire, José Antonio. (2008). Turisme cultural entre l'experiència i el ritual. Bellcaire: Vitel·la. Catàleg
 • Bloom, Harold. (1995). El Canon occidental :. Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Gombrich, E. H.|q(Ernst Hans), (1999 ). Història de l'art (16 ed. revisada, augmentada i dissenyada de nou). Barcelona: Columna. Catàleg
 • Turisme de Catalunya. Club Cultura - Turisme Cultural-. Recuperat , a http://www.turismedecatalunya.com/cultura/
 • Teatre Museu Dalí. Recuperat , a http://www.salvador-dali.org/museus/figueres/index.html
 • Turisme de Barcelona. Recuperat , a barcelonaturisme.cat
 • Organització Mundial del Turisme. Recuperat , a unwto.org/es
 • Organització Mundial del Turisme. (2016). Alianza entre turismo y cultura en el Perú:. Madrid: Organización Mundial del Turismo. Catàleg
 • Annals of tourism research (19. Oxford: Pergamon Press. , a http://www.sciencedirect.com/science/journal/01607383 Catàleg
 • González, D. (2016). La patrimonialización de la memoria histórica: entre el deber social.... PASOS, 15(5), . Recuperat , a https://ojsull.webs.ull.es/index.php/Revista/article/view/668
 • González,D. i Mundet, Ll. (2018). Lugares de memoria traumática y turismo: paradigmas analíticos y problemáticas. . Investigaciones turísticas, 16(), 108-126. Recuperat , a https://investigacionesturisticas.ua.es/article/view/2018-n16-lugares-de-memoria-traumatica-y-turismo-paradigmas-analiticos-y-problematicas
 • GREENWOOD, D. (1992). “La cultura al peso. Perspectiva antropológica del turismo en tanto proceso de m. Dins SMITH, V. (Ed.), Anfitriones e invitados. Antropología del turismo (, p. 257-279). Madrid: Ediciones Endymion. Catàleg
 • MACCANNELL, D. (2003). El Turista: una nueva teoría de la clase ociosa. Barcelona: Melusina. Catàleg
 • MALLART, Ll. (2001). Okupes a l’Àfrica. Un antropòleg defensa la dignitat d’uns pobles (...). Barcelona: La Campana. Catàleg
 • MANCINELLI, F. (2009). More pins on the map. Las practicas y los discursos de los turistas americanos . Pasos, 7(1), 13-27 Catàleg
 • PALOU, S. (2009). La ciudad fingida, el caso de Barcelona. Ábaco, 60(), 66-83 Catàleg
 • Palou Rubio, S. (2016). Destinació BCN. Història del turisme a la ciutat de Barcelona. Barcelona: Efadós. Catàleg
 • SANSI, R. (2005). Marginales, primitivos y auténticos: arte turístico y patrimonio histórico (...). Dins (Ed.), El encuentro del turismo con el patrimonio cultural (...) (, p. 255-268). Sevilla: Actas del X Congreso de Antropología. Catàleg
 • SANTANA, A. (2003). “Mirando culturas: la antropología del turismo”. Dins RUBIO GIL, À. (Ed.), Sociología del turismo (, p. 103-125). Ariel. Catàleg
 • SMITH, V. (1989). Anfitriones e invitados. Antropología del turismo. Madrid: Endymion. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes presencials. Aportacions qualitatives de l'estudiant. L'assistència i participació activa a classe serà valorada positivament en l'avaluació de l'assignatura. 15 No
Prova test. Part cultural Prova test. Part cultural 10 No
Presentació d'un treball aplicat sobre la temàtica vinculada a Patrimoni i Turisme Cultural Execució i presentació del treball, seguint els paràmetres indicats i utilitzant les fonts recomanades. 15 No
Anàlisi de cas sobre la part social Realització d'una activitat de reflexió i anàlisi sobre algun cas o casos específics vinculats a la part social de l'assignatura 10 No
Examen final de l'assignatura. Superació de la prova d'avaluació amb una nota superior a 4 per tal que pugui fer mitjana amb la resta d'activitats d'avaluació. 50

Qualificació

L'assignatura consta de dos blocs, la part Cultural i la part Social, que estan clarament relacionades i s'avaluen de manera conjunta.

La nota final de l'assignatura es calcularà d'acord amb els criteris següents:

- Examen final: 60% (cal una nota mínima de 4 punts sobre 10 per poder fer mitjana amb les proves d'avaluació continuada)
- Proves d'avaluació continuada més assistència i participació a les sessions de classe: 40%Sobre l'examen:

L'examen final inclourà el contingut presentat a la part Cultural i a la part Social. L'examen final es realitzarà durant la setmana d'exàmens marcada al calendari de la Facultat. La nota obtinguda a l'examen val un 60% de la nota final, però cal obtenir una nota superior a 4 per tal de poder fer mitjana amb la resta de proves.

La no realització de l'examen comportarà la nota de No Presentat a la nota final de l'assignatura, encara que s'hagin lliurat i aprovat totes les pràctiques. Per tant, l'examen és obligatori.


Altres consideracions:

Al llarg de l'assignatura es podran realitzar altres activitats no puntuables però que poden ajudar a arrodonir la nota final. De la mateixa manera, es valorarà la participació activa a les sessions.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si l'estudiant no realitza l'examen final de l'assignatura, la nota final serà de NP, encara que hagi entregat i aprovat totes les pràctiques.

Avaluació única:
L'avaluació única es podrà sol.licitar fins a un màxim de 30 dies des de l'inici oficial de l'assignatura. Constarà dels següents apartats:

-Examen final
-Diferents proves d'avaluació continuada realitzades durant el curs (amb adaptació de format, si escau)

Es realitzarà el dia oficial de l'examen final, comptant amb dues hores per l'examen i dues hores per les activitats.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Tutories: es proposaran a través del correu electrònic:
dolors.vidal@udg.edu
saida.palou@udg.edu
david.gonzalez@udg.edu
jessicaruth.figueroa@udg.edu
S'intentarà concertar el més aviat possible, però no s'atendran els dissabtes, diumenges ni festius

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A través del Moodle, i el correu electrònic, es realitzarà la comunicació i interacció amb l'estudiantat. Per a tutories individuals, caldrà pactar cita prèvia via correu electrònic amb cada docent de l'assigntura.

Observacions

Gran part del material proposat per l'estudi de l'assignatura es troba a la Biblioteca.
Hi haurà, però, al llarg del curs, algunes indicacions de nous elements bibliogràfics per estudiar.

Assignatures recomanades

 • Creació d'itineraris i viatges combinats
 • Gastronomia i enologia
 • Gestió del patrimoni cultural
 • Gestió del turisme urbà
 • Patrimoni turístic de Catalunya
 • Patrimoni turístic d'Espanya

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas que, donades les circumstàncies, la UdG passi a l'escenari 4, les activitats de l'assignatura es duran a terme totes de forma virtual.

Modificació de l'avaluació:
En cas que, donades les circumstàncies, la UdG passi a l'escenari 4, l'avaluació de l'assignatura es mantindrà amb els mateixos criteris proposats.

Tutoria i comunicació:
Tutories: es proposaran a través del correu electrònic:
dolors.vidal@udg.edu
saida.palou@udg.edu
david.gonzalez@udg.edu
jessicaruth.figueroa@udg.edu
S'intentarà concertar el més aviat possible, però no s'atendran els dissabtes, diumenges ni festius.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.