Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Pràctiques clíniques en els centres de salut que permetin incorporar les competències professionals integrant amb la pràctica clínica els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria basats en principis i valors associats a les competències, relacionades amb l'atenció centrada en la persona.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup F

Durada:
Anual
Professorat:
Laura Aulinas Quintana  / Alicia Baltasar Bague  / Carmen Bertran Noguer  / Miriam Broncano Bolzoni  / Laura Buch Esparraguera  / Gemma Caparros Boixes  / Cristina Chuecos Perez  / Aziz El Kadaoui Moussaoui  / Miriam Ferrer Avelli  / Iris Forcada Parrilla  / Sandra Gelabert Vilella  / Judit Guix Herrera  / Erica Homs Romero  / Laia Jordi i Caliz  / Esther Lazaro Sanchez  / Nuria Lozano Marti  / Maria Elena Olabarrieta Zaro  / Joan Olivet Vila  / Nuria Puigvert Viu  / Marina Ramírez Carré  / Roser Ribas Cano  / Angel Romero Collado  / Cristina Serrabassa Funoll  / Maria del Mar Serrat Costa  / Miquel Sitjar Suñer  / Maria Rosa Suñer Soler  / Natalia Ventura Taberner
Idioma de les classes:

Grup M1

Durada:
Anual
Professorat:
Laura Aulinas Quintana  / Alicia Baltasar Bague  / Carmen Bertran Noguer  / Miriam Broncano Bolzoni  / Laura Buch Esparraguera  / Gemma Caparros Boixes  / Cristina Chuecos Perez  / Aziz El Kadaoui Moussaoui  / Miriam Ferrer Avelli  / Iris Forcada Parrilla  / Sandra Gelabert Vilella  / Judit Guix Herrera  / Erica Homs Romero  / Laia Jordi i Caliz  / Esther Lazaro Sanchez  / Nuria Lozano Marti  / Maria Elena Olabarrieta Zaro  / Joan Olivet Vila  / Nuria Puigvert Viu  / Marina Ramírez Carré  / Roser Ribas Cano  / Angel Romero Collado  / Cristina Serrabassa Funoll  / Maria del Mar Serrat Costa  / Miquel Sitjar Suñer  / Maria Rosa Suñer Soler  / Natalia Ventura Taberner
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup T1

Durada:
Anual
Professorat:
Laura Aulinas Quintana  / Alicia Baltasar Bague  / Carmen Bertran Noguer  / Miriam Broncano Bolzoni  / Laura Buch Esparraguera  / Gemma Caparros Boixes  / Cristina Chuecos Perez  / Aziz El Kadaoui Moussaoui  / Miriam Ferrer Avelli  / Iris Forcada Parrilla  / Sandra Gelabert Vilella  / Judit Guix Herrera  / Erica Homs Romero  / Laia Jordi i Caliz  / Esther Lazaro Sanchez  / Nuria Lozano Marti  / Maria Elena Olabarrieta Zaro  / Joan Olivet Vila  / Nuria Puigvert Viu  / Marina Ramírez Carré  / Roser Ribas Cano  / Angel Romero Collado  / Cristina Serrabassa Funoll  / Maria del Mar Serrat Costa  / Miquel Sitjar Suñer  / Maria Rosa Suñer Soler  / Natalia Ventura Taberner
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup XL

Durada:
Anual
Professorat:
Laura Aulinas Quintana  / Alicia Baltasar Bague  / Carmen Bertran Noguer  / Miriam Broncano Bolzoni  / Laura Buch Esparraguera  / Gemma Caparros Boixes  / Cristina Chuecos Perez  / Aziz El Kadaoui Moussaoui  / Miriam Ferrer Avelli  / Iris Forcada Parrilla  / Sandra Gelabert Vilella  / Judit Guix Herrera  / Erica Homs Romero  / Laia Jordi i Caliz  / Esther Lazaro Sanchez  / Nuria Lozano Marti  / Maria Elena Olabarrieta Zaro  / Joan Olivet Vila  / Nuria Puigvert Viu  / Marina Ramírez Carré  / Roser Ribas Cano  / Angel Romero Collado  / Cristina Serrabassa Funoll  / Maria del Mar Serrat Costa  / Miquel Sitjar Suñer  / Maria Rosa Suñer Soler  / Natalia Ventura Taberner
Idioma de les classes:

Competències

 • CB01 - Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones a les que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables
 • CB07 - Comprendre, sense perjudicis, a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, i garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional
 • CB08 - Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut-malaltia
 • CB11 - Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut, respectant el seu sistema de creences i valors
 • CB16 - Conèixer els sistemes d'informació sanitària
 • CB17 - Subministrar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de la salut, el que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial
 • CB19 - Incorporar el pensament crític i analític en l'àmbit d'actuació, en la resolució de problemes i en la presa de decisions
 • CB20 - Llegir comprensivament i escriure textos de el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa
 • CES03 - Proporcionar les cures d'infermeria necessàries per garantir el benestar i confort a les persones, en totes les etapes de la vida, que es troben en situació de malaltia, patiment o incapacitat i els seus cuidadors / es
 • CES06 - Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut
 • CES07 - Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el sofriment), seleccionant les accions adequades per proporcionar ajuda en les mateixes
 • CES23 - Proporcionar educació per a la salut als pares o cuidadors primaris
 • CES36 - Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat
 • CES38 - Educar, facilitar i donar suport a la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides estan afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort
 • CES39- Identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar l'estudiant en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència
 • CES40 - Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primària de Salut

Continguts

1. Pràcticum 10 de Entorn Comunitaria Avançat és desenvolupa en l'àmbit de Atenció Primària de Salut d'acord a la programació acadèmica. Pel que fa a 'horari és tracta d'un horari lliscant que contempla torn de matí de (8 a 15 hores) i tarda de (13 a 20 hores)

2. El fil conductor de tota l'assignatura serà la realització i l'aplicació del Procés d'Atenció d'Infermeria (PAI) com a metodologia científica de resolució de problemes amb el marc del model conceptual de Virginia Henderson i las taxonomía NANDA, NOC, NIC.

3. Elaborar un document que posi de manifest les sensacions, observacions interpretacions, interrogants i reflexions experimentades per l'estudiant al llarg del procés de formació.

4. Les tutories presencials: assistència, participació implicació, compromís, seguiment del portafoli, crítica i autocrítica, de les activitats encomandes:

5. Habilitats per a la vida

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 2,00 30,00 0 32,00
Pràctiques en empreses / institucions 0 112,00 0 112,00
Tutories de grup 4,00 2,00 0 6,00
Total 6,00 144,00 0 150

Bibliografia

 • Caja López, Carmen (2003). Enfermería comunitaria III : (2a ed.). Barcelona: Masson. Catàleg
 • Martín Zurro, Amando (2014). Atención primaria (7a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Pérez Pérez, Isabel (2014). Pediatría en atención primaria de salud :. Madrid [etc.]: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Martín Zurro, A. (2018). Atención familiar y salud comunitaria : (2ª edición). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Piqué Prado, Eva (2011). Guia de buenas prácticas en Atención Primaria con perspectiva de género. Index de Enfermería, 20(4), 267-271

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctica clínica Mitjançant una rúbrica d'avaluació 60
Portafoli Mitjançant una rúbrica d'avaluació 20
Diari Reflexiu Mitjançant una rúbrica d'avaluació 10
Tutories presencials Mitjançant una rúbrica d'avaluació 10 No

Qualificació

Per considerar aprovada l'assignatura, caldrà obtenir una NOTA FINAL mínima de 5.0 (sobre 10 punts).

L'avaluació es realitzarà mitjançant les següents activitats:

1. Practica clínica: L'assistència a la practica clínica és obligatòria i requereix assistència del 100%.Té un pes de 60% sobre la nota final. És una activitat d'avaluació RECUPERABLE en cas de suspendre la primera convocatòria amb una nota inferior a 5 o només per aquells estudiants que no puguin dur a terme el pràcticum per causes majors (baixa laboral, malaltia, etc). Aquests estudiants podran acollir-se a la AR de l’activitat pràctica que es programarà entre el juny i juliol del mateix curs acadèmic segons disponibilitat de les institucions.

2. Portafoli: No presencial. Es tracta d'una activitat d'avaluació RECUPERABLE que l'estudiant realitza a partir de la informació recollida a la pràctica assistencial i que complementa i argumenta a partir de la informació que l'estudiant recull i selecciona en les diferents fonts informació de l'àmbit de la infermeria i de la salut.Té un pes del 20% sobre la nota final.

3. Diari Reflexiu. No presencial. Té un pes del 10% sobre la nota final. L'estudiant ha de realitzar una reflexió crítica sobre les bases que se li plantegen en el document de practiques. Es tracta també d'una activitat d'avaluació RECUPERABLE.

4. Tutories: L'assistència a les tutories és obligatòria i requereix del 100% de presencialitat. Té un pes del 10% de la nota final. L'estudiant es reuneix periòdicament amb el tutor/a assignat per fer seguiment del pràcticum i de les activitats d'avaluació. És tracta d'una activitat d'avaluació NO RECUPERABLE


Per aprovar l'assignatura és condició indispensable aprovar totes les activitats d'avaluació. En cas de no superar alguna de les parts d'avaluació, l'estudiant realitzarà una avaluació recuperable (AR) per tal de recuperar l'assignatura o una de les seves parts.

En cas de NO superar alguna de les parts, l'assignatura quedarà suspesa i a les actes apareixerà la nota mínima d'aquestes 4 activitats d'avaluació (sobre 10 punts).

Totes les activitats avaluables es consideren com a activitats recuperables (AR) excepte les tutories. En el cas de la pràctica clínica, només per aquells estudiants que en primera convocatòria obtinguin una nota inferior a 5 o bé que per causes majors (baixa laboral, malaltia, etc) no hagin pogut realitzar les pràctiques clíniques.

S'aplicarà el programa de plagi URKUND a tots els treballs presentats. A partir d'un 20% de plagi l'assignatura es considerarà suspesa i sense opció a recuperació. Quedaran afectats per plagi tots els estudiants implicats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera NO PRESENTAT la no assistència al 100% de l'activitat de la pràctica clínica assistencial, o que no justifiqui les faltes d'assistència i/o que tingui més de 5 faltes d'assistència justificades o no haver realitzat el lliurament de totes les activitats d'avaluació dins els terminis establerts i dins la tasca habilitada a la plataforma Moodle.

Avaluació única:
L'avaluació única de l'assignatura coincideix amb les activitats d'avaluació descrites en la mateixa

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

El professorat de l'assignatura comunicará a l'estudiantat el dia, hora i lloc de la tutoria.

Sempre que la situació sanitària actual ho permeti, les tutories es realitzaran presencialmente en el centre on els estudiants estiguin realitzant el pràcticum, els tutors realitzaran com a mínim dues tutories en cada període.

De manera excepcional i si la situació ho requereix les tutories es podran realitzar online (Google Meed o altre).


Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El professorat de l'assignatura es comunicarà amb els alumnes mitjançant les vies habituals, ja sigui a través de la plataforma Moodle de l'assignatura o a través del mail (no es contestaran els correus rebuts en festius,caps de setmana i vacances)

Observacions

MATRICULA:
El grup en el qual s'ha matriculat l'estudiant no dóna dret preferent del torn de pràctiques.
No és possible matricular-se a pràcticums que es solapin en calendari.

ASSIGNACIÓ PRÀCTICUM:
L’assignació del pràcticum es farà des de secretaria acadèmica (tècnic de pràcticum) i serà segons nota de l’expedient acadèmic del curs anterior.
Només serà possible fer canvi de plaça de pràcticum durant els dies establerts durant l’assignació.


Abans de l'inici del pràcticum, l'estudiantat ha de consultar, a través de la plataforma Moodle:
1) El Document de pràcticum
2) La normativa de pràcticum
3) El professor assignat

Per poder iniciar el pràcticum cal que l'estudiant tingui signat el document de confidencialitat i tenir la targeta d'identificació personal.

L'assistència al pràcticum és obligatòria al 100%.

L'horari més habitual en el pràcticum de Infermeria Comunitària és en torn lliscant, això significa que l'estudiantat realitza les pràctiques clíniques distribuïdes en torn de matí i tarda.

L'adjunt/a del CAP és la persona responsable de l'acollida, de l'assignació de la infermera tutora. Aquesta activitat es realitza el mateix dia de l'acollida.

Els dies d'absència s'han de justificar mitjançant una nota o certificat signat. Les absències justificades es podran recuperar en dies lectius dins el període interpràcticum. En casos excepcionals i degudament justificats s'adaptaran el dies de recuperació amb l'acord explícit entre el/la professor/ professora responsable del pràcticum i el centre assistencial.

L'estudiant, per tal de poder ser avaluat, ha de seguir la normativa del pràcticum de la Facultat d'Infermeria i presentar les activitats d'avaluació dins els terminis de lliurament publicats en el Moodle.

Els dies recuperables són estrictament laborables, no és pot recuperar amb dissabtes, i tampoc és pot recuperar doblant torn, és a dir, 14h. seguides, en un mateix dia.

Per poder realitzar l’avaluació recuperable (AR) del pràcticum cal haver iniciat o començat el pràcticum i que aquest hagi estat avaluat pel professor corresponent amb una qualificació diferent a la de no presentat (NP).

Aquesta assignatura integra la competència transversal: Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.

Els resultats d'aprenentatge que s'hi vinculen són:
- Demostra habilitats per a l'organizació de la feina infermera i la utilització del material adequat a cada procediment
- Desenvolupa una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.
- Aplica les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució de procediments de diversa complexitat
- Gestiona la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.
- Desenvolupa habilitats per al treball en equip
- Descriu els programes de salut que es duen a terme en Atenció Primària
- Aplica les intervencions infermeres tenint com a referència les normes i guies de pràctica clínica
- Proporciona cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle vital, reconeixent la diversitat multicultural.

Sap desenvolupar una investigació amb perspectiva de gènere: Sap distingir tant en les anàlisis teòriques com en les anàlisis empíriques els efectes de les variables sexe i gènere. Identifica les contribucions dels estudis de gènere en la temàtica investigada. Produeix, recull i interpreta les dades empíriques de manera sensible al gènere. Sap utilitzar i crear indicadors qualitatius i quantitatius, incloent els estadístics, per conèixer millor les desigualtats de gènere i les diferències en les necessitats, condicions, valors i aspiracions de dones i homes.
Sap identificar la intersecció de la desigualtat de gènere amb altres eixos de desigualtat (edat, classe, raça, sexualitat i identitat/expressió de gènere, diversitat funcional, etc.
Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.

Assignatures recomanades

 • Atenció infermera de la persona sana al llarg del cicle vital
 • Atenció integral a les persones amb ferides cròniques
 • Bases conceptuals del coneixement infermer
 • Cures infermeres a la persona gran amb alteracions de la salut
 • Educació per a la salut
 • Ètica i legislació en l'atenció d'infermeria
 • Farmacologia clínica i terapèutica
 • Infermeria clínica maternoinfantil
 • Infermeria comunitària I
 • Infermeria comunitària II
 • Lectura crítica de l'evidència científica
 • Malalties tropicals i salut internacional
 • Nutrició, metabolisme i bioquímica
 • Promoció de l'envelliment actiu i saludable en les persones grans
 • Salut i multiculturalitat

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari de 100% virtualitat: En aquest cas, les activitats del pràcticum és faran de forma teòrica a través de articles científics, casos clínics i noticies periodístiques o altres. S'utilitzaran plataformes virtuals com Google Meets o similars per tal de mantenir la interacció entre professorat i estudiantat.

Escenari de 100% presencialitat: les activitats es faran de forma presencial en els Centres d'Atenció Primaria (CAP) indicats en l'assignació.

En el supòsit de canvi d'escenari (virtual/ presencial) restarem condicionats a les directrius que prengui el Deganat de la Facultat d'Infermeria.

Modificació de l'avaluació:
Escenari de 100% virtualitat: Els criteris d'avaluació no es modificaran i les tutories es realitzaran virtualment.

Escenari de 100% presencialitat: Els criteris d'avaluació no es modificaran. Les activitats d'avaluació seran la Pràctica Clínica, Tutories presencials en els Centres d'Atenció Primària (CAPs), Portafoli i Diari Reflexiu.

Tutoria i comunicació:
Escenari de 100% virtualitat: La comunicació amb l'alumnat seguirà el mateix funcionament. Les tutories es faran totes online.

Escenari de 100% presencialment: La comunicació amb l'alumnat seguirà el mateix funcionament. Les tutories és faran de manera presencial al CAP assignat a l'estudiant.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.