Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Introducció a les necessitats de les persones sanes segons l'etapa del cicle vital. Concepte de valoració integral de la salut de les persones i les families. Infantesa i adolescència: Conèixer les característiques del creixement i desenvolupament. Identificar l'atenció infermera dirigida al nounat, l'infant i l'adolescent. DONA: Conèixer l'anatomofisiologia de la dona i les característiques de les etapes del cicle reproductiu i el climateri. ADULT: Conèixer les característiques de l'etapa adulta de la persona. Conèixer com es realitza una valoració de la salut d'un adult. Recollida de dades, entrevista infermera, observació sistemàtica, exploració física. Valorar i identificar els patrons de normalitat en la persona adulta. ADULT GRAN: Conèixer el concepte d'envelliment de les persones i les seves repercussions físiques, psicològiques i socials. Conèixer els hàbits de vida que beneficien la salut de les persones.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup M1

Durada:
Anual
Professorat:
Fernando Diaz Roldan  / Miriam Ferrer Avelli  / Gemma Fontbernat Mach  / Susana Mantas Jimenez  / Juan Ramon Montoya Orti  / Josefina Patiño Maso  / Maria Belén Pérez Jiménez  / Gloria Reig Garcia  / Marta Roqueta Vall-llosera  / Dalmau Vila Vidal
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup M2

Durada:
Anual
Professorat:
Alicia Baltasar Bague  / Anna Bonmati Tomas  / Fernando Diaz Roldan  / Miriam Ferrer Avelli  / Maria del Carmen Malagon Aguilera  / Juan Ramon Montoya Orti  / Josefina Patiño Maso  / Maria Belén Pérez Jiménez  / Gloria Reig Garcia  / Marta Roqueta Vall-llosera
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup T1

Durada:
Anual
Professorat:
Emiliano Castro Gomez  / Fernando Diaz Roldan  / Miriam Ferrer Avelli  / Juan Ramon Montoya Orti  / Josefina Patiño Maso  / Maria Belén Pérez Jiménez  / Gloria Reig Garcia  / Marta Roqueta Vall-llosera  / Laia Salleras Duran  / Dalmau Vila Vidal
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB03 - Identificar i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria
 • CB04 - Reconèixer el comportament interactiu de la persona en funció del seu gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural
 • CB07 - Comprendre, sense perjudicis, a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, i garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional
 • CB10 - Protegir la salut i el benestar de les persones, la família o els grups atesos, garantint la seva seguretat
 • CB19 - Incorporar el pensament crític i analític en l'àmbit d'actuació, en la resolució de problemes i en la presa de decisions
 • CB20 - Llegir comprensivament i escriure textos de el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa
 • CES08 - Analitzar el context sociocultural de la persona atesa en funció de l'edat, gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors, i adequar l'actuació professional de forma individualitzada
 • CES21 - Identificar les característiques de les dones en les diferents etapes de l'cicle reproductiu i en el climateri i en les alteracions que es poden presentar proporcionant les cures necessàries en cada etapa
 • CES22 - Identificar les característiques de les diferents etapes de la infància adolescència i els factors que condicionen el patró normal de creixement i desenvolupament
 • CES23 - Proporcionar educació per a la salut als pares o cuidadors primaris
 • CES24 - Comprendre els canvis associats a l'procés d'envellir i la seva repercussió en la salut. Identificar les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques i de formes de vida associades a el procés d'envellir
 • CES28 - Identificar els aspectes específics de les cures del nounat

Continguts

1. El binomi família-infant i/o adolescent, l'entorn i el context sociocultural

2. Etapes de la vida infantil i juvenil

3. El nadó:característiques de creixement i desenvolupament. Necessitats bàsiques en l'etapa neonatal. Atenció i cures infermeres dirigides al nadó i a la seva família

4. Infant: característiques del creixement i desenvolupament. Necessitats bàsiques en l'etapa infantil. Atenció i cures infermeres a l'infant sa i a la seva família.

5. Adolescent: característiques. Necessitats bàsiques en l'adolescència. Atenció i cures infermeres dirigides a l'adolescent sa a la seva família

6. Concepte d'envelliment. Teories de l'envelliment. Procés d'envelliment biològic, psicològic i social de les persones

7. Envelliment actiu i saludable

8. Prejudicis, estereotips i edatisme

9. La salut. Models explicatius de salut

10. Determinants de la Salut i Objectius de Desenvolupament Sostenible

11. Desigualtats en salut

12. Cadena epidemiològica i nivells de prevenció

13. Anatomia aplicada de la dona

14. Fisiologia aplicada de la dona

15. Afectivitat, sexualitat i fertilitat durant les diferents etapes de la vida

16. Valoració infermera de l'Adult i l'Adult gran

17. Recollida de dades: Exploració Física i estandards de normalitat. Consideracions gerontològiques

18. Aproximació als estils de vida saludables pel benestar de les persones

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 17,00 25,00 8,00 50,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 20,00 17,00 37,00
Lectura / comentari de textos 0 10,00 0 10,00
Prova d'avaluació 4,00 30,00 0 34,00
Resolució d'exercicis 32,00 0 12,00 44,00
Seminaris 9,00 9,00 0 18,00
Sessió expositiva 22,00 0 10,00 32,00
Total 84,00 94,00 47,00 225

Bibliografia

 • Bajo-Arenas J, Melchor-Marcos JC, Mercé LT. (2007). Fundamentos de Obstetrícia (SEGO). . Madrid: Sociedad Española de Obstetrícia y Ginecología (SEGO).
 • Agència de salut pública de Catalunya (2020). Promoció i prevenció de la salut. Recuperat , a http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/
 • Agència de salut pública de catalunya (2020). Determinants de la salut. Recuperat , a http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/determinants_de_salut/
 • Catalunya (2008). Protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut a l'edat pediàtrica. Barcelona: Direcció General de Salut Pública, a https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/1197 Catàleg
 • Flor i Brú, Josep de la (2018). Pediatría en atención primaria (4ª edición). Majadahonda: Ergon. Catàleg
 • Butkus S. (2015). Enfermeria Fácil: Enfermeria materno-neonatal. (3a ). Barcelona: Wolters Kluwers.
 • Ladewig PW, London ML, Moberly S, Olds S. (2006). Enfermería maternal y del recién nacido. (4a ). Madrid: McGraw Hill Interamericana.
 • Benach J, Muntaner C. (2005). Aprendre a mirar la salud.. Barcelona: El viejo topo.
 • Borrell C, Benach J (2005). Evolució de les Desigualtat en Salut a Catalunya. Barcelona: Mediterrànea..
 • Tortora G and Derrickson B (2006). Principios de Anatomia y Fisiología. (1a). Madrid: Panamericana.
 • Macdonald S, Magill-Cuerden J. (2011). Mayes' Midwifery (4a). London: Elseiver.
 • Moore KL, Agur AMR, Daley AF (2015). Moore: Fundamentos de la anatomía con orientación clínica (6a). Barcelona: Wolters Kluer Health.
 • Alfaro-LeFevre, Rosalinda (2014). Aplicación del proceso enfermero : (8a ed.). Barcelona [etc.]: Wolters Kluwer Health. Catàleg
 • Seidel, Henry M (2015). Guía Seidel de exploración física (8a ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Generalitat de Catalunya (2020). Vida saludable. Recuperat 01/07/2020, a https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/
 • Cardellach, Francesc (2014). Compendio de anamnesis y exploración física. Amsterdam, Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Borrell i Carrió, F (2004). Entrevista clínica :. Barcelona: SEMFYC Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Catàleg
 • Chuleta de Osler (2020). ECG-Derivaciones y caras: Parte 1 y Parte 2. Recuperat 01/07/2020, a https://www.bing.com/videos/search?q=+la+chuleta+de+osler&&view=detail&mid=A1827724769BAAC46848A1827724769BAAC46848&&FORM=VDRVRV
 • Bellido Vallejo, José Carlos (2010). Proceso enfermero desde el modelo de cuidados de Virginia Henderson y los Lenguajes NNN. Jaén: Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Jaén, a http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0714.pdf Catàleg
 • Fernández Ballesteros, Rocío (2009). Envejecimiento activo :. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Bermejo García, Lourdes (2010). Envejecimiento activo y actividades socioeducativas con personas mayores :. Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • García Hernández, Misericordia (2012). Enfermería y envejecimiento. Barcelona: Elsevier Masson. Catàleg
 • Mostacero Morcillo, Elena;Martínez Martín, María Luisa (2019). Rol de la enfermera en el envejecimiento activo y saludable. Gerokonmos, 30(4), 181-189
 • La Salut al llarg del cicle vital des de la perspectiva infermera centrada en la persona (2021 - 10??). Girona: Universitat de Girona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classe Inversa: L'estudiant prepara fora de l'aula el contingut de la classe presencial, a l'inici de la classe s'avaluen els coneixements teòrics, durant la classe es resolen dubtes i s'aprofundeix en el coneixement. Un qüestionari de coneixements teorics sobre els continguts de cada classe inversa (pot ser en format classe expositiva/participativa o seminari). No hi ha una nota mínima per aprovar.(el seu pes dins l'activitat és del 50%)
Un qüestionari final de validació del contingut teòric. La nota mínima per aprovar és de 5/10 (el seu pes dins l'activitat és del 50%)
20
ABP: Es treballen temes de l'assignatura integrant i relacionant els conceptes en una situació determinada S'avalua el procediment de la metodologia ABP realitzat a les tutories durant tot el curs. Es necessària una nota igual o superior a 5 per fer mitjana amb la resta de notes de les activitats d'avaluació 10
Resolució d'exercicis: proposats a la classe inversa per aclarir dubtes i aprofundir en el coneixement teòric Entregues dels exercicis proposats dins l'aula ( tant a les classes expositives, inverses o seminaris). És imprescindible l'assistència presencial a l'aula. No hi ha una nota mínima per aprovar sempre que la mitjana de la nota de les classes inverses sigui igual o superior a 5
20
Lectura d'una o dos obres per treballar continguts relacionats amb l'assignatura Entrega d'anàlisi crític de les lectures proposades durant l'assignatura. No hi ha una nota mínima per aprovar sempre que la mitjana de la nota de l'assignatura sigui igual o superior a 5
10 No
Prova d'avaluació escrita sobre els continguts teòrics i pràctics treballats a l'assignatura Proves escrites d'avaluació. És necessària una nota igual o superior a 5 per fer mitjana amb la resta de les notes de les activitats d'avaluació. 40

Qualificació

1/Hi ha 2 proves escrites del contingut de l'assigntura treballat durant el primer i el segon semestre respectivament. És necessari un mínim de 5/10 en cadascuna d'elles. Si la nota de cadascuna d'aquestes avaluacions és inferior al 5/10 s'ha de realitzar l'Avaluació recuperable de la part que correspongui.

2/els continguts de salut, adult i dona es poden qualificar de dues modalitats :

2.1/AVALUACIÓ CONTINUADA: per aquesta avaluació es necessari:
1. Realitzat el 90% dels qüestionaris de classe inversa i la resolució dels exercicis proposats
2. Realitzar una prova escrita tipus test dels continguts previs de les classes inverses planificada a la programació de l'assignatura com la AC2.
3. S'avaluarà el treball en grup dels exercicis proposats mitjançant una rúbrica de coavaluació. Aquells estudiants que tinguin una nota mitjana inferior a 6, es restaran 2 punts de la qualificació de la resolució d'exercicis

2.2/ Els estudiants que decideixin NO realitzat les activitats l'avaluació continuada o no compleixin els criteris d'aquesta modalitat d'avaluació (descrits a l'apartat anterior), han de realitzar la prova escrita per ser avaluats. En aquest cas la prova escrita tindrà el pes del 40% de la nota final de l'assignatura i és avaluació recuperable.

3/Les activitats d’avaluació dels qüestionaris i la resolució d’exercicis relacionats amb la classe inversa NO son recuperables i estan directament relacionades i vinculades amb l'assistència a la classe inversa, per tant, és imprescindible l'assistència a les classes programades com a expositives i als seminaris.

3/En cas que s’hagi de realitzar l’avaluació recuperable de les dues proves de l’assignatura, aquesta serà una única prova on s’haurà d’assolir el 5/10 per aprovar l’assignatura.

4/ABP: L'assistència en aquesta activitat d’aprenentatge és obligatòria.
*Les lectures proposades durant l'assigntura són obligatories

*Les activitats de l'assignatura són voluntàries, a excepció de les que contenen activitats d’avaluació (classe inversa) si es decideix per seguir l’avaluació continuada.

*Es recomanable l'assistència a les classes expositives/participatives i als seminaris es considerarà la participació de l'estudiant en casos d'arribar a les activitats recuperables amb qualificacions entre 4,5 i 4,99.

*Les tutories són recomanables prèvia cita per aclariment de dubtes i aprofundiment de continguts de l'assignatura.


*No es realitzarà la mitjana de l’assignatura, malgrat aquesta arribi al 5, si algun dels resultats de les activitats d’avaluació és inferior a 4

*En cas de no superar l'assignatura, la nota final serà de 4.

* Una vegada superada amb 5/10 o més les proves d'avaluació no es possible presentar-se a l'avaluació recuperable per millorar-la.

*Per aquells estudiants què repeteixin l'assignatura, no es guarda cap nota del curs anterior ni cap activitat realitzada i s'han de tornar a fer totes les parts de l'assignatura i presentar-se a totes les activitats d'avaluació amb excepció del procés d'ABP en cas què es tingui superat.

*La denominació de Matricula d'Honor queda subjecte a criteri del professorat en cas de què la nota final de l'assignatura es trobi entre 9.00 i 9.99

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà la nota de no presentat per aquell estudiant que no es presenti a cap de les Activitats d'avaluació obligatòries i/o la no assistència a les activitats obligatòries.

Avaluació única:
Els i les estudiants es podran acollir a l’avaluació única en situacions excepcionals d’acord al Reglament sobre les sol·licituds d’avaluació única al Grau d'Infermeria de la Universitat de Girona, aprovat en la sessió 1/2021 de la Comissió de Govern de la FI.

Com a Avaluació única pels estudiants que no s'adhereixin a l'avaluació continuada són les 2 proves escrites d'avaluació (40% cada una d'elles). És necessària una nota igual o superior a 5 per fer mitjana amb la resta de les notes de les activitats d'avaluació. Aquestes proves juntes tenen una ponderació del 80% més el 10% de l'avaluació del procediment d'ABP (activitat obligatòria), més el 10% de l'avaluació de les lectures.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es concertaran les tutories individuals i/o grupals per correu electrònic amb el professorat de l'assignatura. Les tutories es poden fer presencialment o virtualment previ acord de les parts.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es portarà a terme principalment mitjançant la plataforma digital Moodle i el correu electrònic

Observacions

La planificació dins els horaris de les classes expositives, els seminaris i les tutories d'ABP consten en els horaris aprovats per la comissió de govern de la Facultat d’Infermeria i es poden consultar a la pàgina web de la Facultat d’Infermeria.

Els resultats d'aprenentatge que demostrarà l'estudiantat són:
- Treballa de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.
- Aplica els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà/a i com a professional.
- Mostra sensibilitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut.
- Coneix les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta.
- Analitza les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de vida.
- Descriu com realitzar una exploració física a una persona adulta del cap als peus o per sistemes corporals.
- Reflexiona, des de l'ètica de la cura, sobre els principis que han de regir les relacions en les diferents etapes del cicle vital.
- Descriu les fases del cicle menstrual i la fertilitat i aprofundeix en les necessitats de la dona i les parelles.
- Coneix i diferencia els conceptes de nadó, lactant, preescolar, escolar i adolescent sans i com administrar les cures infermeres que requereixen en cada moment.
- Coneix les característiques físiques, psicològiques, socials i espirituals de l'adult gran.
- Identifica les etapes de creixement i desenvolupament físic, psicosocial i cognitiu al llarg del cicle vital.

En aquesta assignatura s'integra la competència transversal: Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.
Els resultats d'aprenentatge que s'hi vinculen són:
- Sap identificar la intersecció de la desigualtat de gènere amb altres eixos de desigualtat (edat, classe, raça, sexualitat i identitat/expressió de gènere, diversitat funcional, etc.).
- Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.
- Coneix els conceptes de gènere relacionats amb les ciències de la salut, identificant la importància per a la salut de la identitat, els rols i les creences socioculturals de gènere en dones i homes.
- Aplica el coneixement del sistema sexe/gènere a l'anàlisi dels comportaments d'homes i dones i a l'avaluació o assessorament a les persones ateses dones i homes, a grups i a poblacions sanes.
- Es comunica de manera eficaç amb els persones ateses, demostrant consciència de la diferència de poder professional-usuari/usuària, incloent l'ús d'un llenguatge que minimitzi els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere.

En aquesta assignatura s'integra la competència ODS: Comprèn la relació entre els ODS i l’atenció centrada en la persona.

Els resultats d’aprenentatge que s'hi vinculen són :
- Coneix i sap identificar els ODS en relació a la salut de les persones treballats en els continguts i activitats docents de l’assignatura.
- Integra la perspectiva dels ODS en les activitats infermeres.

Assignatures recomanades

 • Anatomofisiologia
 • Bases conceptuals del coneixement infermer
 • Llenguatge científic i sistemes d'informació
 • Nutrició, metabolisme i bioquímica
 • Pràcticum 1. Introductori
 • Pràctiques de simulació clínica I

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari de 100% virtualitat: Les activitats seran virtuals i es mantindran les diferents activitats d'avaluació en entorn virtual
Escenari de 100% presencialitat: no es produirà cap modificació en les activitats, a excepció de la presencialitat amb professorat de les mateixes (100%)

Modificació de l'avaluació:
Escenari de 100% virtualitat: L'avaluació virtual modificarà els criteris d'avaluació canviant el seu percentatge:
Proves escrites:30% (15% cada prova)
ABP: 10%
Lectura crítica: 10%
Resolució d'exercicis: 30%
Classe inversa (qüestionaris):20%

Escenari de 100% presencialitat: no es produirà cap modificació en l'avaluació, a excepció de la presencialitat amb professorat de les mateixes (100%)

Tutoria i comunicació:
Escenari de 100% virtualitat: totes les tutories concertades per correu electrònic amb el professorat seran virtuals. La comunicació amb l'estudiantat no es modifica
Escenari de 100% presencialitat: No es modifica segons el disseny

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.