Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Estudi del les manifestacions artístiques mes rellevants produïdes als territoris hispànics durant els segles XVI, XVII i XVIII. L'assignatura combinarà recorreguts diversos per observar i analitzar la trajectòria dels autors més avantguardistes, les obres de major vigor creatiu, però també els processos d'incorporació de la plàstica dels diversos territoris de la corona als canvis del codi de representació divulgat des de la Itàlia del Renaixement, o de seguiment i adaptació creativa o artesanal de les avantguardes europees.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Francisco Agusti Vivas
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup GG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Francisco Agusti Vivas
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE41- Adquirir, interpretar i posar en pràctica els coneixements específics relatius als llenguatges i les tècniques artístiques

Continguts

1. El marc històric. Terminologia, fonts i historiografia. Art i societat. L'assoliment de la liberalitat de la pràctica artística. Clients i promotors.

          1.1. L'arquitectura renaixentista a Espanya.El primer Renaixement. De les hibridacions del llenguatge a la romana a l'assoliment ple del llenguatge renaixentista. Els tractats. Entre la tradició i la modernitat: els mestres picapedrers. El classicisme sota el regnat de Felip II. L'urbanisme.

          1.2. L'escultura del Renaixement a Espanya. L'escultura del primer terç i segon terç de segle. Manierisme i contrareforma: el darrer terç. L'escultura cortesana.

          1.3. La pintura del siglo XVI a España. Marc general. La pintura del primer tercio de siglo. El manierisme pictòric: principals nuclis i artistes. El Greco.Felipe II, el mecenatge reial i la importació d'obres.Tiziano i Espanya

2. El Barroc. Terminologia, fonts i historiografia. El context històric. L'artista i la societat.

          2.1. L'Arquitectura. El focus cortesà i el llegat d'Herrera. El segle XVII: Trento i la nova ordenació de l'espai arquitectònic. Un palau per al rei. El darrer siscents i els nous esquemes. Centre-perifèria: les especificitats regionals. Urbanisme i ciutat en el Barroc. Les places majors. Els models colonials.

          2.2. Escultura. Materials i tècniques. Artistes i clients. Gèneres escultòrics. La imatge religiosa i els gran centres de producció escultòrica: Castella (Valladolid), Andalusia (Sevilla i Granada), Catalunya, Llevant (Múrcia) i la Cort. Grans dinasties i escultors: els Pujol, els Xurriguera, els Tomé i els Bonifàs.

          2.3. Pintura. El vessant social. La literatura artística. Els temes: l'influx de la Contrareforma. La pintura profana. Els primers anys del segle XVII (Madrid, Toledo y Valencia)o del manierisme al primer naturalisme. Velázquez i els grans mestres (Ribera,Ribalta, Zurbarán, Murillo i Alonso Cano). La segona meitat del segle XVII: l'escola madrilenya i sevillana. Catalunya.

3. El segle XVIII. Del taller a l'acadèmia. El canvi dinàstic. La defensa de la tradició nacional i la continuïtat dels models siscentistes (Palomino, Viladomat, Luzán). Noves tendencies. L' arquitectura a la Cort. Els palaus reials. El naixement de l'Acadèmia. L'aprenentatge de les normes. Sobre "rococós" i classicismes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 40,00 0 40,00
Anàlisi / estudi de casos 6,00 36,00 0 42,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 20,00 0 20,00
Prova d'avaluació 3,00 0 0 3,00
Sessió expositiva 40,00 0 0 40,00
Tutories de grup 2,00 1,00 2,00 5,00
Total 51,00 97,00 2,00 150

Bibliografia

 • Marías, Fernando (1989 ). El Largo siglo XVI : los usos artísticos del Renacimientoespañol . Madrid: Taurus. Catàleg
 • Bustamante García, Agustín (1993 ). EL Siglo XVII : clasicismo y barroco . [S.l.]: Sílex. Catàleg
 • Pérez Sánchez, Alfonso E (cop. 1992 ). Pintura barroca en España : 1600-1750 . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Rodríguez, Delfín (1996 ). Del Neoclasicismo al Realismo : la construcción de la modernidad . Madrid: Historia 16. Catàleg
 • Pacheco, Francisco (1990 ). Arte de la pintura . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Fernández Avenas, José (DL 1982 ). Renacimiento y barroco en España . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Nieto Alcaide, Víctor (1989 ). Arquitectura del Renacimiento en España : 1488-1599 (4a ed.). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Bédat, Claude (1989 ). La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744-1808) : contribución al estudio de las influencias estilísticas y de la mentalidad artística en la España delsiglo XVIII . Madrid: Fundación Universitaria Española :Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Catàleg
 • Bottineau, Yves (1986 ). El Arte cortesano en la España de Felipe V (1700-1746) . Madrid: Fundación Universitaria Española. Catàleg
 • Morán Turina, José Miguel (1985 ). El Coleccionismo en España : de la cámara de maravillas ala galería de pinturas . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Morán Turina, José Miguel (cop. 2010 ). La Memoria de las piedras : anticuarios, arqueólogos y coleccionistas de antigüedades en la España de los Austrias . Madrid: Centro de Estudios Europa Hispánica. Catàleg
 • Rodríguez G. de Ceballos, Alfonso (1992 ). El Siglo XVIII : entre tradición y academia . [S.l.]: Sílex. Catàleg
 • Urrea, Jesús (DL 2006 ). Relaciones artísticas hispano-romanas en el siglo XVIII . Madrid: Fundación de apoyo a la historia del arte hispánico. Catàleg
 • Brown, Jonathan (1990 ). La Edad de Oro de la pintura en España . Madrid: Nerea. Catàleg
 • Brown, Jonathan (cop. 2008 ). Escritos completos sobre Velázquez . [Madrid]: Centro de Estudios Europa Hispánica. Catàleg
 • Gallego, Julián (1995 ). El Pintor, de artesano a artista . [Granada]: Diputación Provincial de Granada. Catàleg
 • Hellwig, Karin (1999 ). La Literatura artística española en el siglo XVII . Madrid: Visor. Catàleg
 • Martín González, Juan José (1993 ). El Artista en la sociedad española del siglo XVII (2ª ed.). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Martín González, Juan José (cop. 1991 ). Escultura barroca en España : 1600-1770 (2ª ed.). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Bosch Ballbona, Joan (2009 ). Agustí Pujol : la culminació de l'escultura renaixentistaa Catalunya . Bellaterra [etc.]: Universitat Autònoma de Barcelona [etc.]. Catàleg
 • Bosch Ballbona, Joan, 1960- (cop. 2006 ). Alba daurada : l'art del retaule a Catalunya, 1600-1792 circa . Girona: Museu d'Art de Girona. Catàleg
 • Miralpeix i Vilamala, Francesc. El Pintor Antoni Viladomat i Manalt (1678-1755). |c2004: . Catàleg
 • Carbonell i Buades, Marià (1986 ). L'Escola del Camp de Tarragona en l'arquitectura del segleXVI a Catalunya . Tarragona: Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV. Catàleg
 • Carbonell i Buades, Marià (2004 ). El Palau de la Generalitat a l'època del Renaixement . Barcelona: Generalitat de Catalunya :Museu Nacional d'Art de Catalunya. Catàleg
 • Martinell, Cèsar (cop. 1959-1963 ). Arquitectura i escultura barroques a Catalunya . Barcelona: Alpha. Catàleg
 • Bosch Ballbona, Joan. Garriga i Riera, Joaquim (1998). De Flandes a Itàlia : el canvi de model en la pintura catalana del segle XVI : el Bisbat de Girona : exposició, novembre de 1998 - abril de 1999. Girona: Museu d'Art. Catàleg
 • Marías, Fernando (1992). El siglo XVI: Gótico y Renacimiento. Sílex. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes expositives al voltant dels punts principals del temari Exposició elaborada dels continguts del temari a partir de l'anàlisi d'una obra. Una prova per l'Art de l'Època del Renaixement i una altra per l'Art de l'Êpoca del Barroc 40 No
Prova escrita test: connexions d'obres i conceptes . Una prova per l'Art de l'Època del Renaixement i una altra per l'Art de l'Êpoca del Barroc Gestió dels continguts bàsics 20 No
Prova de presentació escrita i elaboració autònoma: estudi monogràfic sobre un dels temes proposats a l'inici del curs. Una prova per l'Art de l'Època del Renaixement i una altra per l'Art de l'Êpoca del Barroc Capacitat de recerca bbibliográfica capacitat de síntesis, contacte directe amb les obres, capacitat expositiva amb arguments de qualitat 40 No

Qualificació

Es valorarà la qualitat i claredat dels continguts exposats en els diferents exercicis valoratius. Es tindrà en compte la utilització de materials complementaris i bibliografia

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NO PRESENTAT qui no hagi fet cap dels excercicis d'avaluació proposats

Avaluació única:
Un únic examen escrit sobre el conjunt dels continguts del programa.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà lliurar els tres exercicis d'avaluació i obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

La tutoria s'efectuarà en els dies i horaris establerts pel professorat de l'assignatura, tant presencialment com per correu-e o Moodle

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat s'efectuarà virtualment mitjançant els canals oficials de la Universitat de Girona

Assignatures recomanades

 • Art Barroc
 • Art del Renaixement
 • Art d'època Moderna a Catalunya
 • Art i artistes a l'Europa Moderna
 • Història de Catalunya
 • Història d'Espanya
 • Història moderna

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Es faran les activitats de manera virtual, amb sessions on-line o gravades i amb materials de suport en els mateixos dies i hores que es farien presencialment

Modificació de l'avaluació:
Les activitats avaluatives seran les mateixes que en el format presencial. Només canviarà el sistema, que passarà a realitzar-se les tasques a través de la programació de Moodle en un temps i una hora concrets. La presentació oral es reprogramarà i es farà per canals telemàtics.

Tutoria i comunicació:
Recomanacions

Fer un seguiment programat de les lliçons i acompanyar-les de lectures, ja siguin de la bibliografia, dels manuals suggerits o de materials complementaris com ara articles o capítols de llibre escollits o recomanats.

Tutories

Per email, per fòrum assignatura (Col·lectives) o 5 minuts abans i 5 minuts després de les video sessions

Metodologia docent
- Apunts resumits al Moodle de lliçons
- Power Point de cada lliçó, alguns amb gravacions d’audio per a cada imatge
- Videoconferències/lliçó a través de Google Meet (1 dia a la setmana)
- Lliçons gravades
- Selecció de textos, article i lectures (facilitades per Ebooks, Jstor, Pdf’s)
- Selecció de tintorials sobre temes (pàgines web i conferències gravades)
- Tutories individualitzades (videotrucada/ email) i grupals (Goggle Meet o Zoom)

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.