Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Introducció a la història cultural i científica occidental. Se n'assenyalaran les etapes i se n'estudiaran les fites fonamentals. Es prestarà particular atenció a les convergències i divergències majors entre els àmbits científic, tecnològic, literari, artístic i filosòfic.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
CARLA CARRERAS PLANAS  / MARIA VICTORIA CURRUBI GRACIA  / MARIA RECASENS VERT  / ANTONIO ROJAS RABANEDA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CG6- Valorar les implicacions ètiques de les actuacions professionals, així com reconèixer la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa

Continguts

1. MÓN ANTIC

          1.1. Del mite als inicis del coneixement científic

          1.2. Filosofia i ciència al món antic

          1.3. Cristianisme i paganisme

2. ÈPOCA MEDIEVAL

          2.1. L'herència dels clàssics i les institucions medievals

          2.2. Cultura cortesana i cultura clerical

          2.3. Ciència i fe

3. EDAT MODERNA

          3.1. El gir antropològic del pensament modern. L'humanisme

          3.2. La revolució científica, de Copèrnic a Newton

          3.3. El fenomen religiós

          3.4. El pensament polític

4. ÈPOCA CONTEMPORÀNIA

          4.1. L'adveniment de la societat industrial

          4.2. Evolucionisme, genètica i l'origen de l'home

          4.3. Conflictes i tenebres del segle XX

          4.4. Els límits del coneixement científic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 0 0 2,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 6,00 0 6,00
Lectura / comentari de textos 20,00 120,00 0 140,00
Prova d'avaluació 6,00 0 0 6,00
Sessió expositiva 50,00 25,00 25,00 100,00
Sessió participativa 20,00 0 0 20,00
Tutories de grup 2,00 6,00 0 8,00
Visionat/audició de documents 6,00 12,00 0 18,00
Total 106,00 169,00 25,00 300

Bibliografia

 • Burke, Peter (2005). ¿Qué es la historia cultural?. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Lindberg, David C (cop. 2002 ). Los Inicios de la ciencia occidental : la tradición científica europea en el contexto filosófico, religioso e institucional (desde el 600 a.C. hasta 1450) . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Terricabras, Josep Maria Colomer, Eusebi (2009 ). Pensament filosòfic i científic modern (2a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Hall, A. Rupert (1985 ). La Revolución científica : 1500-1750 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Barona, Josep Lluís (1998 ). Història del pensament biològic . [València]: Universitat de València. Catàleg
 • Barona, Josep Lluís (2003 ). La Ilustración y las ciencias : para una historia de la objetividad . València: Universitat de València. Catàleg
 • Koyré, Alexandre (1984 ). Del mundo cerrado al universo infinito . Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Farrington, Benjamin (1992 ). Ciencia y filosofía en la Antigüedad (3ª ed.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Bottéro, Jean (2004 ). Mesopotamia : la escritura, la razón y los dioses . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Bravo, Gian Mario (cop. 1998 ). El Primer socialismo : temas, corrientes y autores . Madrid: Akal. Catàleg
 • Azúa, Félix de (1992 ). Baudelaire y el artista de la vida moderna . Pamplona: Pamiela. Catàleg
 • De Paz, Alfredo (1992 ). La Revolución romántica : poéticas, estéticas, ideologías. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Duby, Georges (1983 ). Los Tres órdenes o lo imaginario del feudalismo (2ª ed.). Barcelona: Argot. Catàleg
 • Finley, M. I. (Moses I.) (1992). Los Griegos de la antigµedad . Barcelona: Labor. Catàleg
 • Gilson, Etienne (1965). La Filosofía en la Edad Media : desde los orígenes patrísticos hasta el fin del . Gredos. Catàleg
 • Gombrich, E. H. (Ernst Hans), (2000). Breu història del món . Empúries. Catàleg
 • Hazard, Paul (1985). El Pensamiento europeo en el siglo XVIII . Alianza. Catàleg
 • Hazard, Paul (1988). La Crisis de la conciencia europea (1680-1715) . Alianza. Catàleg
 • Kraye, Jill (1996). The Cambridge companion to Renaissance humanism . Cambridge University Press. Catàleg
 • Le Goff, Jacques (1986). Los Intelectuales en la Edad Media . Gedisa. Catàleg
 • MacKenney, Richard (1996). La Europa del siglo XVI : expansión y conflicto . Akal. Catàleg
 • Mocek, Reinhard (1995). Socialismo revolucionario y darwinismo social. Akal. Catàleg
 • Munck, Thomas (1994). La Europa del siglo XVII : 1598-1700. Akal. Catàleg
 • Pirenne, H. (1978). Mahoma y Carlomagno. Alianza. Catàleg
 • Rico, Francisco (1993). El sueño del humanismo. Alianza. Catàleg
 • Vilanova, Evangelista (1989). Història de la teologia cristiana . Herder. Catàleg
 • Pórtulas, Jaume i Sergi Grau (2012). Saviesa grega arcaica. Barcelona: Adesiara. Catàleg
 • Ferrer Gràcia, Joan, 1965- (2011 ). El Pensament presocràtic : fragments i testimonis : de Tales a Demòcrit . Girona: Ela Geminada. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova d'avaluació (Bloc Antiga) S'avaluarà el coneixement dels continguts del temari (tant de les classes teòriques com de la lectura i pel·lícula obligatóries)
Es tindrà en compte la gramàtica i l'ortografia. Es penalitzarà amb un punt si hi ha 25 faltes o més.
22,5 No
Prova d'avaluació (Bloc Medieval) S'avaluarà el coneixement dels continguts del temari (tant de les classes teòriques com de la lectura i pel·lícula obligatóries)
Es tindrà en compte la gramàtica i l'ortografia. Es penalitzarà amb un punt si hi ha 25 faltes o més.
22,5 No
Prova d'avaluació (Bloc Moderna) S'avaluarà el coneixement dels continguts del temari (tant de les classes teòriques com de la lectura i pel·lícula obligatóries)
Es tindrà en compte la gramàtica i l'ortografia. Es penalitzarà amb un punt si hi ha 25 faltes o més.
22,5 No
Prova d'avaluació (Bloc Contemporània) S'avaluarà el coneixement dels continguts del temari (tant de les classes teòriques com de la lectura i pel·lícula obligatóries)
Es tindrà en compte la gramàtica i l'ortografia. Es penalitzarà amb un punt si hi ha 25 faltes o més.
22,5 No
Sessió pràctica de la biblioteca L'assistència a la sessió de la biblioteca és obligatòria i comptarà un 10% de la nota final de l'assignatura 10 No

Qualificació

Al llarg del curs es realitza un examen per cada període en què es divideix el programa: antic, medieval, modern i contemporani. En cada examen, el 60% d'aquesta nota avalua els continguts del temari, un 20% pertoca a la lectura i un 20% a la pel·lícula.

La nota final del curs és la corresponent a la mitjana del quatre exàmens realitzats durant el curs.
L'examen de la part d'antiga i moderna es realitza el darrer dia de classe de cadascuna d'aquestes parts. L'examen de medieval es realitza amb la convocatòria d'exàmens de gener i el de contemporània amb la convocatòria de juny. Tots els exàmens tenen una durada de 1h30.
Si es dóna el cas que un alumne per causa justificada (i també acreditada)no pot assistir a un examen es procedirà de la següent manera:
1. Si la seva absència és al primer o tercer examen, el realitzarà en la convocatòria de gener (el primer) i de juny (el tercer). Aquests alumnes tindran en conseqüència un primer examen de la part que pertoca de 1h30 i desprès faran l'examen que per causa justificada no van poder realitzar en el seu moment, també amb una durada de 1h30.
2. Si es tracta del segon o quart examen, s'acordarà una data amb el professor/a corresponent.

Per aprovar l'assignatura es recomana assistir regularment a les classes, llegir les lectures obligatòries i la bibliografia, treballar els documents audiovisuals i realitzar les proves d'avaluació proposades.

Si l'alumne decideix no presentar-se a l'avaluació d'alguna de les activitats proposades, es considerarà com a zero i no pas com a no presentat.

Es tindrà en compte el bon ús de la gramàtica. Es penalitzarà cada examen amb un punt si hi ha 25 faltes o més.

La qualificació dels continguts a través de les diferents proves d'avaluació suposarà el 90% de la nota de l'assignatura. El 10% restant equival a l'assistència a la sessió pràctica de la biblioteca: es sumarà un punt a la nota global si s'ha assistit a la sessió.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No presentat l'alumne que no realitzi CAP de les activitats d'avaluació programades.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en un únic examen final que abasti la totalitat de la matèria de l’assignatura.

La qualificació dels continguts suposarà el 90% de la nota de l'assignatura. El 10% restant equival a l'assistència a la sessió pràctica de la biblioteca: es sumarà un punt a la nota global si s'ha assistit a la sessió.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

El professorat de l'assignatura ofereix atenció tutorial presencial segons les indicacions horàries a la porta del despatx o a hores concertades. També es podran fer tutories virtuals a convenir a través del correu electrònic i/o per videotrucades.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb els estudiants es farà a través del fòrum, del correu electrònic i del Meet, segons convingui.

Observacions

Lectures i documents audiovisuals obligatoris:

MÓN ANTIC
Lectura: Antígona (Sòfocles)
Film: Àgora (Alejandro Amenábar, 2009)

ÈPOCA MEDIEVAL
Lectura: Història de les meves dissorts (Pere Abelard)
Film: El nom de la rosa (Jean-Jacques Annaud, 1986)

ÈPOCA MODERNA
Lectures: Càndid o l'optimisme (Voltaire, 1759).
Film: L’infant salvatge (F. Truffaut, 1970)

ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
Lectura (segons el grup): Si això és un home (Primo Levi, 1996)
Film: El gran dictador (Charles Chaplin, 1940)

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas que al llarg del curs s’hagués de passar a un 100% de docència virtual, les classes presencials de l'assignatura se substituiran per docència virtual a través de videos penjats al Moodle i/o classes per videoconferència utilitzant el programa Meet.

Cada professor/a informarà els seus estudiants de la metodologia que seguirà.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació és comuna a tots els grups de l'assignatura.

En el cas que al llarg del curs s’hagués de passar a un 100% de docència virtual, es mantindran les activitats d'avaluació previstes que passaran a realitzar-se i a lliura-se virtualment.

Tutoria i comunicació:
La comunicació amb els estudiants es farà a través del fòrum, del correu electrònic i del Meet, segons convingui.

Cada professor/a informarà els seus estudiants dels canals que utilitzarà.