Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2008
Descripció:
Reflexió sobre la història cultural d'època moderna i contemporània a través d'una tria significativa d'episodis i protagonistes que seran analitzats entrellaçant els punts de vista de les diverses disciplines humanístiques.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
M. Jose Balsach Peig

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 12:00-13:30, dc 12:00-13:30
Pràctiques d'aula1 dl 12:00-13:30, dc 12:00-13:30

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Joan Bosch Ballbona

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria2 dl 12:00-13:30, dc 12:00-13:30
Pràctiques d'aula2 dl 12:00-13:30, dc 12:00-13:30

Competències

 • Capacitat d'anàlisi i síntesi i de raonament crític
 • Capacitat d'organització i planificació del treball i l'aprenentatge individual
 • Capacitat d'organització i planificació del treball i l'aprenentatge en equip
 • Habilitat en la comunicació oral i escrita en les llengües catalana i castellana
 • Capacitat de gestionar i ordenar informació
 • Coneixement d'altres cultures i atenció a la diversitat
 • Responsabilitat i qualitat en el treball
 • Capacitat d'aplicació de coneixements a la resolució de problemes
 • Capacitat de consulta i maneig de fonts bibliogràfiques
 • Capacitat per transmetre informació, oral, escrita i visual sobre els continguts propis del món de la cultura.

Altres Competències

 • Grup B: Coneixement bàsic d'episodis fonamentals de la història cultural d'època moderna i contemporània.
 • Grup B: Propiciar el contacte directe amb textos i obres d'art rellevants dels períodes modern i contemporani.
 • Grup B: Estimular les facultats d'observació, anàlisi, argumentació a propòsit d'episodis significatius de la tradició cultural, i la comparació imaginativa i crítica entre dels diferents episodis estudiats --i, quan calgui, d'aquests amb els processos culturals del món actual.
 • Grup B: Familiarització amb exemples significatius de la cultura visual de les èpoques analitzades.

Continguts

1. Programa del grup B: De l’Humanisme al Barroc (segles XIV-XVII)

          1.1. La reforma del llenguatge

          1.2. La reforma de les arts: la Mímesi

          1.3. La reforma de la religió

          1.4. Del Principat a la monarquia absoluta

          1.5. Vers una nova consciència del món

2. Il.lustració i Revolució (segle XVIII)

          2.1. El projecte il·lustrat

          2.2. La revolució francesa

3. La Crisi de la Raó (segle XIX)

          3.1. L'home romàntic

          3.2. La construcció de la ciutat

          3.3. Nacionalisme, Liberalisme, Socialisme

          3.4. La nova visió de l'ésser humà: Nietzsche, Darwin, Freud

4. En el cor de les tenebres (segle XX)

          4.1. L'època de les avantguardes i la crisi de la cultura burgesa

          4.2. L'imperi de la bèstia

          4.3. Formes culturals en un món escindit

          4.4. Els mites de la globalitat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Lectura / comentari de textos 6,00 82,00 88,00
Prova d'avaluació 3,00 0 3,00
Sessió expositiva 28,00 0 28,00
Tutories de grup 42,00 0 42,00
Visionat/audició de documents 9,00 10,00 19,00
Total 88,00 92,00 180

Bibliografia

 • Levi, Primo (2002). Si això és un home (2a ed). Barcelona: Edicions 62.
 • Levi, Primo (1995). Si esto es un hombre (3ª ed). Barcelona: Muchnik.
 • Levi, Primo (1992). Se questo è un uomo. [S.l.]: l'Unità.
 • Goethe, Johann Wolfgang von (1999). Les Desventures del jove Werther (1a ed. dins Butxaca). Barcelona: Edicions 62.
 • Goethe, Johann Wolfgang von (1991). Obras completas. México: Aguilar.
 • Goethe, Johann Wolfgang von (1993). Les Desventures del jove Werther. Barcelona: Selecta-Catalònia.
 • Goethe, Johann Wolfgang von (1998). Goethe Werke, : jubiläumsausgabe. Darmstadt: Wissenschafliche Buchgesellschaft.
 • Machiavelli, Niccolò (2000). El Príncep (5a ed). Barcelona: Edicions 62.
 • Machiavelli, Niccolò (1985). El Príncipe, : comentado por Napoleón Bonaparte (18a ed). Madrid: Espasa-Calpe.
 • Machiavelli, Niccolò (1992). El Príncipe (3ª ed). Madrid: Cátedra.
 • Machiavelli, Niccolò (1993). Il Principe (3ª ed). Milano: Feltrinelli.
 • Voltaire (1996). Càndid, o, L'optimisme. Barcelona: Proa.
 • Voltaire (1999). Cándido o El optimismo (5ª ed). Madrid: EDAF.
 • Voltaire (cop. 1976). Candide, ou, l'Optimisme, : conte philosophique 1759. Paris: Hachette.
 • AA.VV (2000). Utopia. The search for the Ideal Society in the Western World,. Ney York, Oxford: Oxford University Press.
 • Cornelis AUGUSTIJN (1990). Erasmo de Rotterdam. Barcelona: Crítica.
 • Moshe BARASH (1991). Teorías del Arte. De Platón a Winckelmann. Madrid: Alianza,.
 • Eduardo BELLO (1997). La aventura de la razón: el pensamiento ilustrado. Madrid: Akal.
 • Walter BENJAMIN (1971). Iluminaciones I (i II). Madrid: Taurus.
 • Jeremy BLACK (1997). La Europa del siglo XVIII. Madrid: Akal.
 • Gian Mario BRAVO (1997). El primer socialismo: los temas, las corrientes, los hombres. Madrid: Akal (Historia del Pensamiento y la Cultura, 40).
 • Félix DE AZÚA (1999). Baudelaire y el artista de la vida moderna. Barcelona: Anagrama.
 • Alfredo DE PAZ (1992). La revolución romántica. Poéticas, estéticas, ideologías. Madrid: Tecnos.
 • Maurizio FERRARIS (1999). : Nihilismo estético e invención mitológica. Madrid: Akal.
 • Eugenio GARIN (1986). El Renacimiento italiano. Barcelona: Ariel.
 • Ernst GOMBRICH (1999). La Història de l’Art. Barcelona: Columna.
 • A. Rupert HALL (1985). La Revolución Científica 1500-1750. Barcelona: Crítica.
 • Paul HAZARD (1998). El pensamiento europeo en el siglo XVIII. Madrid: Alianza.
 • Paul HAZARD (1988). La crisis de la conciencia europea. Madrid: Alianza.
 • Jill KRAYE (ed.) (1998). Introducción al humanisme renacentista. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Richard MACKENNEY (1996). La Europa del siglo XVI. Madrid: Akal.
 • Thomas MUNCK (1994). La Europa del siglo XVII. 1598-1700. Madrid: Akal.
 • Francisco RICO (1993). El sueño del humanismo. Madrid: Alianza.
 • Evangelista VILANOVA (1986). Història de la teologia cristiana, vol. II. Barcelona: Herder.
 • Jacques Barzun (2001). Del amanecer a la decadencia. 500 años de vida cultural en occidente. Madrid: Taurus.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Grup B
Estudis de cultura visual: obres d'art.
Pel curs 2007-2008 el grup B analitzarà els següents autors i obres: Masaccio: Capella Brancacci de l'església del Carmine; Rafael: Fresc de la Filosofia, Palaus Vaticans, G.L. Bernini: Apol•lo i Dafne, Galleria Borghese; Rubens: La vida de Maria de Mèdici; W.Hogarth: Marriáge a la Mode; E.L. Boullée: Monument a Newton; F. de Goya: El somni de la Raó; J.L. David: El jurament dels Horacis; Caspar Friedrich: El cementiri a la muntanya; Th. Gericault: El rai de la Medusa; G. Courbet: Enterrament a Ornans; Edvard Munch: El crit.
Al grup B: es valorarà la capacitat d'interpretar les obres i de transformar les impresions sensorials en un discurs escrit creatiu i, al mateix temps, coherent amb la circumstància cultural de cada treball o autor.
Grup B: Estudis de cultura visual: cinema.
Pel curs 2007-2008 el grup B es basarà en els següents materials Roland Joffe: La Missió; S. Einsestein, El cuirassat Potemkin; O. Welles, Ciutadà Kane, Ch. Th. Dreyer, Ordet; A. Resnais, Nit i Boira; L.V. Trier: Ballar a l'obscuritat.
Al grup B: es valorarà la capacitat de recrear per escrit l'augument i les idees de cada pel·lícula, d'interpretar-la de manera creativa i, al mateix temps, coherent amb la circumstància cultural concreta.
Grup B:
Lectures (sel·lecció de textos)
Pel grup B les lectures del curs 2007-2008 són:
Bloc I: Erasme de Rotterdam. Elogi de la Follia (sel·lecció); Thomas More: Utopía; Maquiavel: El Príncep (sel·lecció); Michel de Montaigne: Ensayos (capítol XXXI: «De los caníbales»); William Shakespeare: La tempesta. Bloc II: Voltaire: «Càndid o l’optimisme». Bloc III: Sel•lecció de textos literaris de Novalis: Himnes a la nit; Friedrich Hölderlin: Hiperió; John Keats: Endymion; W. Wordsworth: L'Abadia de Tintern i altres textos; Charles Baudelaire: El pintor de la vida moderna. Bloc IV: Primo Levi: Si això és un home.
Al grup B: es valorarà la capacitat de recrear per escrit l'augument i les idees de cada obra o fragment, d'interpretar-la de manera creativa i, al mateix temps, coherent amb la circumstància cultural concreta.
Examen Al grup B es valorarà el coneixement dels temes i arguments analitzats i discutits a les classes a través d'un exercici escrit. Es valorarà la competència i la coherència argumental, així com la bona estructura del discurs i la correcció de la prosa.

Qualificació

Tipus d'exàmens (grup B):
L’avaluació de l’assignatura es farà a final de curs i es basarà en una prova escrita relativa als temes del programa i a les lectures. Aquesta prova conté dos apartats: el desenvolupament d’un tema (40% de la nota final).
La resta de l’avaluació dependrà (1) d’un comentari relatiu als continguts de les lectures o de les obres analitzades durant els seminaris (40%)--el professor podrà determinar d’aprofitar alguns dels seminaris per examinar el seguiment dels estudiants respecte de les lectures; i (2) de les respostes a una sèrie de preguntes breus a propòsit de les lectures o les obres d'art presentades (20%).


Observacions

- Per a l'alumnat del grup B l’assignatura no ha estat concebuda com un repàs «enciclopèdic» per la història cultural moderna i contemporània. És una reflexió sobre una tria significativa d’episodis i protagonistes fonamentals de la tradició cultural que qualsevol titulat d’una Facultat de Lletres hauria de conèixer —hauria d’haver pensat—, explicats mitjançant l’estudi de creacions intel•lectuals destacades. Això si, tenint en compte el perfil professional del professorat la matèria pivotarà entorn de les imatges que cada època i cada moviment cultural va crear i ens ha llegat --entorn de la cultura visual. La particularitat de l’assignatura resideix, ja que s’ha pretès que el seu contingut no sigui reiteratiu respecte d’altres matèries ofertes per les respectives titulacions, en què l’estudiant hi observarà fenòmens de les diverses regions de l’univers cultural entrellaçadament. És a dir, s’hi procurarà que sigui quina sigui la seva especialitat, l’alumne mai no perdi de vista la vastitud de l’univers cultural i els avantatges que l’investigador cultural obté d’una mirada holística, interdisciplinària.

- Mètodes docents (grup B):
A banda de la tasca del profesor l’assignatura s'hauria de beneficiar d'una bona disposició per part de l’estudiant. De fet confia en la seva voluntat d’estudiar realment i d’aprofundir en els arguments proposats. Només s’espera que l’estudiant s’hi matriculi si té interès en endinsar-se en els arguments, les obres i els autors del programa, si té interès en conèixer la riquesa i la complexitat dels episodis que es tractaran i si està disposat a dedicar una part del seu temps durant el curs a l’estudi, la meditació i la lectura. Altrament l’assignatura està contraindicada, no resulta adequada per aquells que no tenen intenció d’assistir a classe, ni de llegir les lectures ni de veure les pel•licules –recordi’s que és una assignatura optativa. En canvi és un material interessant per aquells que creguin que l’estudi i la lectura són instruments valuosos en la formació i poden millorar la seva capacitat intel•lectual i enriquir la seva imaginació.
En aquest grup, el curs consta de tres activitats bàsiques —a banda del seguiment i l’atenció personalitzada de les tutories que el professor anima a aprofitar:
1. Les lliçons a classe per explicar els grans temes de la història cultural de les èpoques moderna i contemporània.
2. Els seminaris de discusió i comentari de les lectures, les obres d’art i les projeccions proposades.
3. El treball personal de lectura i l'anàlisi de les obres i les lectures proposades.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.