Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Grau en Màrqueting

Grau en Màrqueting

Curs 2019-2020

Una carrera totalment actualitzada i enfocada a formar els millors experts en màrqueting

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Màrqueting
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Màrqueting per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària Mediterrani (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
60
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

6.128 euros. Vegeu la informació de preus

Requisits d'idiomes:

Per obtenir el títol cal acreditar:
• un nivell B2 o equivalent d'anglès
• un nivell A2 o equivalent de xinès

Web:
Grau en Màrqueting
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

En un mercat laboral tan competit com l’actual, els nous graduats necessiten coneixements especialitzats en una àrea molt concreta per destacar. El nostre grau, a diferència de la resta, s’especialitza completament en màrqueting per cobrir la demanda d’un dels sectors amb més oportunitats i creixement de Barcelona, amb professionals realment preparats. En tots els informes sobre l’evolució del mercat laboral i les carreres més demandades trobem el màrqueting en les primeres posicions. A més, dins el grau de màrqueting de la nostra Escola Universitària, s’imparteix formació de màrqueting digital, una branca imprescindible per a nous professionals que treballaran en aplicar els seus coneixements a l’àmbit online.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

El Màrqueting està present a totes les organitzacions i per tant és una excel·lent oportunitat per a la realització pràctica dels nostres alumnes. Per això a Mediterrani gestionem una dinàmica borsa de pràctiques i borsa de treball amb moltes ofertes vinculades a les diferents propostes professionals relacionades amb el Màrqueting, com ara:

 • Departaments de màrqueting i departaments comercials de les empreses.
 • Consultoria i direcció de màrqueting: auditories de màrqueting, formació i disseny d’estratègies.
 • Consultoria i direcció comercial: organització i gestió de l’equip de vendes.
 • Investigació comercial: confecció d’estudis de mercat, anàlisi d’oportunitats de negoci, creació i desenvolupament de nous productes o estudis de viabilitat comercial.
 • Distribució comercial: gestió de centres comercials, marxandatge, logística o trade marketing.
 • Màrqueting i publicitat: gestió estratègica de comptes.
 • Entitats no lucratives: organismes públics, fundacions i ONG-ONL .
 • Community Management: Social Media, disseny de websites i posicionament SEO-SEM.

Continuar estudiant

Per tal que puguis completar el segon cicle universitari dins la teva formació, EU Mediterrani també t’ofereix a Barcelona els postgraus més prestigiosos. A l’edifici Mediterrani podràs cursar el Diploma de Postgrau en Competències Directives Turístiques que et permetrà assolir responsabilitats dins la gestió de les empreses turístiques de més alt nivell. Però el programa de referència sens dubte és el Màster en Direcció Estratègica d’Empreses Turístiques, estudi propi amb titulació de la UdG i que ofereix quatre itineraris d’especialització: Direcció Turística de Creuers, Direcció d’Empreses d’Allotjament, Direcció de Màrqueting i E-Commerce, i Direcció d’Esdeveniments i Congressos. Tria l’especialitat que més t’agradi i treballa a les empreses més destacades del sector.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Fonaments de l'Empresa24.00 crèdits

Principis del Màrqueting12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Introducció al màrqueting   Introducción al marketing   Introduction to Marketing (3152G02006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Anàlisi comercial   Análisis comercial   Business analysis (3152G02007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Comportament de compra12.00 crèdits

Investigació comercial6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Fonaments d'estadística   Fundamentos de estadística   Bases of Statistics (3152G02010)

BBàsica 6.00 SSemestral

Llengües estrangeres aplicades al màrqueting i als negocis6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Anglès I   Inglés I   English Language I (3152G02014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí I   Chino mandarín 1   Chinese Language 1 (3152G02018)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments de l'Empresa6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Dimensió jurídica del màrqueting   Dimensión jurídica del marketing   Legal dimension of Marketing (3152G02005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Investigació comercial12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Estadística I   Estadística I   Statistics 1 (3152G02011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Estadistica II   Estadística II   Statistics 2 (3152G02012)

BBàsica 6.00 SSemestral

Màrqueting estratègic18.00 crèdits

Comunicació12.00 crèdits

Màrqueting específic6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Màrqueting Internacional   Marketing Internacional   International Marketing (3152G02029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Llengües estrangeres aplicades al màrqueting i als negocis6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Anglès II   Inglés II   English Language II (3152G02015)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí II   Chino mandarín II   Chinese Language II (3152G02019)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Investigació comercial6.00 crèdits

Màrqueting estratègic6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Desenvolupament del pla de màrqueting   Desarrollo del plan de marketing   Marketing Plan Development (3152G02026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Màrqueting específic12.00 crèdits

Màrqueting digital30.00 crèdits

Llengües estrangeres aplicades al màrqueting i als negocis6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Anglès III   Inglés III   English Language III (3152G02016)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí III   Chino mandarín III   Chinese Language III (3152G02020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràcticum12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Pràcticum   Prácticum   Professional Placements (3152G02035)

PEPràctiques externes 12.00 SSemestral

Optatives21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Introducció al turisme   Introducción al turismo   Tourism introduction (3152G01001)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dimensió socio-cultural del turisme   Dimensión socio-cultural del turismo   The Socio-cultural dimension of tourism (3152G01002)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dimensió territorial del turisme   Dimensión territorial del turismo   Regional dimensions of tourism (3152G01004)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques informàtiques i comunicatives   Técnicas informáticas y comunicativas   Computer and communicative skills (3152G01009)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Alemany   Alemán   German Language (3152G02037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès   Francés   French Language (3152G02038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Rus   Ruso   Russian Language (3152G02039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Neuromàrqueting   Neuromarketing   Neuromarketing (3152G02040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Màrqueting Ecològic   Marketing Ecológico   Green Marketing (3152G02041)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Control Pressupostari   Control Presupuestario   Budgetary Control (3152G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Habilitats Directives i de Comunicació   Habilidades Directivas y de Comunicación   Communication and Managment Skills (3152G02043)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultura Internacional: Nord Àfrica i Orient Mitjà   Cultura Internacional: Norte de África y Oriente Medio   International Culture: North of Africa and Middle East (3152G02044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura Internacional: Amèrica   Cultura Internacional: América   International Culture: America (3152G02045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura Internacionals: Àsia i el Pacífic   Cultura Internacional: Asia y el Pacífico   International Culture: Asia and the Pacific (3152G02046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura Internacionals: Europa   Cultura Internacional: Europa   International Culture: Europe (3152G02047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Màrqueting Polític i electoral   Marketing Político y electoral   Political and electoral Marketing (3152G02048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Emprenedoria   Emprendeduría   Entrepreneurship (3152G02049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràcticum II   Prácticum II   Professional Placements II (3152G02050)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Integració de mercats   Integración de mercados   Market integration (3152G02051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Joc de Simulació en Màrqueting   Juego de Simulación en Marketing   Marketing Business Game (3152G02052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Programació temporal de projectes   Programación temporal del proyectos   Project time schedule (3152G02053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de l'Empresa   Derecho de la Empresa   Business Law (3152G02054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Informàtica aplicada al disseny multimèdia   Informática aplicada al diseño multimedia   Computing applied to multimedia design (3152G02055)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Smart Cities: màrqueting i branding municipal   Smart Cities: marketing y branding municipal   Smart Cities: marketing and municipal branding (3152G02056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Treball Final de Grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Treball Final de Grau   Trabajo Final de Grado   Final Project (3152G02036)

TFGTreball final de grau 15.00 AAnual

Llengües estrangeres aplicades al màrqueting i als negocis6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Anglès IV   Inglés IV   English Language IV (3152G02017)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí IV   Chino mandarín IV   Chinese Language IV (3152G02021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Optativitat+Reconeixement acadèmic27.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Introducció al turisme   Introducción al turismo   Tourism introduction (3152G01001)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dimensió socio-cultural del turisme   Dimensión socio-cultural del turismo   The Socio-cultural dimension of tourism (3152G01002)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dimensió territorial del turisme   Dimensión territorial del turismo   Regional dimensions of tourism (3152G01004)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques informàtiques i comunicatives   Técnicas informáticas y comunicativas   Computer and communicative skills (3152G01009)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Alemany   Alemán   German Language (3152G02037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès   Francés   French Language (3152G02038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Rus   Ruso   Russian Language (3152G02039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Neuromàrqueting   Neuromarketing   Neuromarketing (3152G02040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Màrqueting Ecològic   Marketing Ecológico   Green Marketing (3152G02041)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Control Pressupostari   Control Presupuestario   Budgetary Control (3152G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Habilitats Directives i de Comunicació   Habilidades Directivas y de Comunicación   Communication and Managment Skills (3152G02043)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultura Internacional: Nord Àfrica i Orient Mitjà   Cultura Internacional: Norte de África y Oriente Medio   International Culture: North of Africa and Middle East (3152G02044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura Internacional: Amèrica   Cultura Internacional: América   International Culture: America (3152G02045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura Internacionals: Àsia i el Pacífic   Cultura Internacional: Asia y el Pacífico   International Culture: Asia and the Pacific (3152G02046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura Internacionals: Europa   Cultura Internacional: Europa   International Culture: Europe (3152G02047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Màrqueting Polític i electoral   Marketing Político y electoral   Political and electoral Marketing (3152G02048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Emprenedoria   Emprendeduría   Entrepreneurship (3152G02049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràcticum II   Prácticum II   Professional Placements II (3152G02050)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Integració de mercats   Integración de mercados   Market integration (3152G02051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Joc de Simulació en Màrqueting   Juego de Simulación en Marketing   Marketing Business Game (3152G02052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Programació temporal de projectes   Programación temporal del proyectos   Project time schedule (3152G02053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de l'Empresa   Derecho de la Empresa   Business Law (3152G02054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Informàtica aplicada al disseny multimèdia   Informática aplicada al diseño multimedia   Computing applied to multimedia design (3152G02055)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Smart Cities: màrqueting i branding municipal   Smart Cities: marketing y branding municipal   Smart Cities: marketing and municipal branding (3152G02056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tercera llengua

M5+Requeriment llengües24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Anglès I   Inglés I   English Language I (3152G02014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès II   Inglés II   English Language II (3152G02015)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès III   Inglés III   English Language III (3152G02016)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès IV   Inglés IV   English Language IV (3152G02017)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí I   Chino mandarín 1   Chinese Language 1 (3152G02018)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí II   Chino mandarín II   Chinese Language II (3152G02019)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí III   Chino mandarín III   Chinese Language III (3152G02020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí IV   Chino mandarín IV   Chinese Language IV (3152G02021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral
* Nivell B2 - Anglès

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
25 de setembre, a les 16.30 h
Estudiants de segona i posteriors opcions
25 de setembre, a les 16.30 h
Dates de matrícula
En primera preferència
Del 15 al 18 de juliol
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 29 de juliol
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre
De segona reassignació de juny
16 de setembre
De tercera reassignació de juny
20 de setembre
En convocatòria de setembre
27 de setembre
En matrícula d’octubre
10 d'octubre
Inici de les classes
Data d'inici
26 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
93 426 98 22
Correu electrònic
secretariaacademica@mediterrani.com

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula