Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Curs 2020-2021

El grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials aglutina totes les branques de la tecnologia i l’enginyeria: mecànica, electrònica i química, i forma part de la formació necessària per per ser enginyer industrial.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Enginyeria en Tecnologies Industrials per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
70
Última nota de tall:
Notes de tall de la convocatòria de juny de 2020
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Calendari acadèmic i horaris:

Calendaris i horaris

Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Al grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials aprendràs les bases de tots els àmbits de l’enginyeria i la tecnologia, com també a dissenyar, desenvolupar i analitzar:

 • Vehicles, màquines i estructures (enginyeria mecànica).
 • Components electrònics, sistemes automàtics i robots (enginyeria electrònica i automàtica).
 • Processos químics i de gestió mediambiental (enginyeria química).

Al mateix temps adquiriràs els coneixements científics i matemàtics que et permetran comprendre documentació tècnica i científica necessària per fer recerca i desenvolupament (R+D+I) en qualsevol d’aquests àmbits, així com interpretar informes escrits per altres enginyers especialistes. Aquesta capacitat multidisciplinària et permetrà liderar grups de treball transversals i treballar com a directiu en empreses tecnològiques.

Imatge decorativa

La formació de l'enginyer en tecnologies industrials es complementa amb el màster en Enginyeria Industrial, que dona lloc al títol d'enginyer industrial, una professió amb una trajectòria de més de 150 anys molt ben valorada a les empreses d'àmbit nacional com internacional.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: enginyeria i arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

Un lema recent del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya era “En tot i per a tot”. Aquest lema mostra que podràs treballar en els principals sectors industrials:

 • Maquinària: des de maquinària per a la indústria càrnia (un sector molt important a les comarques gironines) fins a turbines o equipament per a automatització i control: robòtica, sistemes automàtics i comunicacions.
 • Producció: gestió de la planta de producció, automatització de la producció, manteniment, producció farmacèutica, energètica, alimentària, etc.
 • Materials: producció metal·lúrgica, plàstics, materials compòsits (fibra de carboni, fibra de vidre), reciclatge i revalorització de residus.
 • Automoció: cadena de producció i disseny de components.
 • Seguretat i qualitat: seguretat en el treball, seguretat en les instal·lacions, seguretat en el disseny i assegurament de la qualitat.
 • Energia: instal·lacions d’energies renovables, subministrament i estalvi energètic i disseny de turbines.
 • Transport i logística: mitjans de transport, magatzems i distribució i gestió d’instal·lacions.
 • Gestió industrial: gestió de projectes, gestió de compres, patents i direcció d’empresa.
 • Construcció industrial: estructures d’acer i formigó, instal·lacions de subministrament, projectes d’edificacions i instal·lacions industrials i direcció d’obres.
 • Camps més particulars: recerca i desenvolupament i aplicacions a la medicina i a l’esport.

La taxa d’atur dels enginyers industrials és molt baixa, ja que més del 90 % s’ocupen amb feines relacionades amb l’enginyeria i la tecnologia, segons diverses fonts com ara l’Agència de Qualitat Universitària (Generalitat de Catalunya), el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat i diaris com El País i La Vanguardia. A la següent infografia es resumeixen les dades més rellevants de les feines.

Gràfic 2.400 vacants publicades per enginyers industrials, dades gener 2016

Font: Fulls dels Enginyers, febrer 2016

Estudiar Enginyeria en Tecnologies Industrials et donarà l'opció d'accedir a ofertes com ara les de la borsa de treball dels enginyers industrials de Catalunya.

Continuar estudiant

El grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials es complementa amb el màster en Enginyeria Industrial, l’únic màster oficial que habilita per a l’exercici de la professió d’enginyer/a industrial. Tot i que el més natural per al graduat en Enginyeria en Tecnologies Industrials és fer el màster en Enginyeria Industrial, aquesta titulació també dona accés als màsters tecnològics i científics, i si es vol continuar estudiant en l’àmbit de la recerca es pot accedir al programa de doctoral en Tecnologia.

Comprova què en pensen els estudiants que ja han acabat el grau i estan estudiant el màster: revista Fulls dels Enginyers d'abril de 2015 (pàgina 22).

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Matemàtiques15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fonaments de matemàtiques 1   Fundamentos de matemáticas 1   Fundamentals of mathematics 1 (3105G08001)

BBàsica 9.00 SSemestral

Fonaments de matemàtiques 2   Fundamentos de matemáticas 2   Fundamentals of mathematics 2 (3105G08002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Física12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fonaments de física 1   Fundamentos de física 1   Fundamentals of physics 1 (3105G08003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de física 2   Fundamentos de física 2   Fundamentals of physics 2 (3105G08004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió gràfica 9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Expressió gràfica   Expresión gráfica   Technical Drawing (3105G08048)

BBàsica 9.00 SSemestral

Química6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fonaments de química   Fundamentos de química   Fundamentals of chemistry (3105G08005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Informàtica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Informàtica   Informática   Informatics (3105G08049)

BBàsica 6.00 SSemestral

Empresa6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fonaments d'organització d'empreses   Fundamentos de organización de empresas   Fundamentals of business organisation (3105G08006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de ciència de materials6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fonaments de ciència de materials   Fundamentos de ciencia de materiales   Fundamentals of Materials Science (3105G08050)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estadística6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Estadística   Estadística   Statistics (3105G08047)

BBàsica 6.00 SSemestral

Mecànica de fluids i termotècnia11.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Enginyeria de fluids   Ingeniería de fluidos   Fluid Mechanics (3105G08007)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Termodinàmica   Termodinámica   Thermodynamics (3105G08008)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics11.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Teoria de circuits i fonaments d'electrònica   Teoría de circuitos y fundamentos de electrónica   Circuit Theory and Basic Electronics (3105G08009)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Màquines elèctriques   Máquinas eléctricas   Electrical Machines (3105G08010)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments de control   Fundamentos de control   Fundamentals of Control Theory (3105G08011)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Mecànica i resistència de materials17.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fonaments de mecànica   Fundamentos de mecánica   Applied Mechanics (3105G08012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Teoria de màquines   Teoría de máquinas   Theory of Machines (3105G08013)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Elasticitat i resistència de materials   Elasticidad y resistencia de materiales   Elasticity and Strength of Materials (3105G08014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Aplicacions en màquines i estructures5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Tecnologies de materials   Tecnologías de materiales   Materials Technology (3105G08022)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Automàtica i informàtica industrial4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Informàtica i comunicacions   Informática y comunicaciones   Computer science and communications (3105G08026)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Tècniques analítiques6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Ampliació de matemàtiques 1   Ampliación de matemáticas 1   Advanced Mathematics 1 (3105G08028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Producció industrial i medi ambient 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Tecnologies de fabricació   Tecnologías de fabricación   Manufacturing Processes (3105G08015)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Aplicacions de sistemes hidràulics i tèrmics 11.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Enginyeria tèrmica   Ingeniería térmica   Thermal Energy (3105G08018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistemes fluidomecànics   Sistemas fluidomecánicos   Hydraulic Systems (3105G08019)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Aplicacions en màquines i estructures10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Introducció a les estructures   Introducción a las estructuras   Introduction to Structures (3105G08020)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Elements de màquines   Elementos de máquinas   Machine Elements (3105G08021)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Aplicacions elèctriques i electròniques14.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Sistemes electrònics i automàtics   Sistemas electrónicos y automáticos   Electronic and Automated Systems (3105G08023)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Electrotècnia i accionaments elèctrics   Electrotecnia y accionamientos eléctricos   Electric Power (3105G08024)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Automàtica i informàtica industrial5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Regulació automàtica   Regulación automática   Control Engineering (3105G08025)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Enginyeria química5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Tecnologia de processos   Tecnología de procesos   Process Technology (3105G08027)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Tècniques analítiques6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Ampliació de matemàtiques 2   Ampliación de matemáticas 2   Advanced Mathematics 2 (3105G08029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Aptituds professionals3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Taller d'ensinistrament professional   Taller de adiestramiento profesional   Professional training workshop (3105G08031)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Producció industrial i medi ambient 7.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Gestió de la producció   Gestión de la producción   Operations Management (3105G08016)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Ciència i tecnologia del medi ambient   Ciencia y tecnología del medio ambiente   Environmental Engineering (3105G08017)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Projectes4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Projectes   Proyectos   Projects (3105G08051)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Tècniques analítiques4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Investigació operativa   Investigación operativa   Operations Research (3105G08030)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Optatives25.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Càlcul mecànic per elements finits   Cálculo mecánico por elementos finitos   Mechanical Calculations Using Finite Elements (3105G08032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Simulació de sistemes mecànics   Simulación de sistemas mecánicos   Mechanical System Simulation (3105G08033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Dinàmica de fluids computacional   Dinámica de fluidos computacional   Computational Fluid Dynamics (3105G08034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Modelització i simulació en enginyeria   Modelización y simulación en ingeniería   Engineering Modelling and Simulation (3105G08035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Simulació de la conformació de materials   Simulación de la conformación de materiales   Material Forming Simulation (3105G08036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Manteniment industrial   Mantenimiento industrial   Industrial Maintenance (3105G08037)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Planificació de processos productius   Planificación de procesos productivos   Production Process Plannning (3105G08038)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pneumàtica i oleohidràulica   Neumática y oleohidráulica   Pneumatics and Hydraulics (3105G08039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anàlisi de xarxes   Análisis de redes   Network Analysis (3105G08040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Comportament en servei   Comportamiento en servicio   Service Behaviour of Materials (3105G08041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Robòtica industrial   Robótica industrial   Industrial Robotics (3105G08042)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Intel·ligència artificial   Inteligencia artificial   Artificial Intelligence (3105G08043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes de supervisió   Sistemas de supervisión   Supervision Systems (3105G08044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes digitals   Sistemas digitales   Digital Systems (3105G08045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Organització de la informació   Organización de la información   Information Science (3105G08046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pràctiques en empreses   Prácticas en empresas   Internships in companies (3105G08053)

OPOptativa 15.00 AAnual

Energies renovables   Energías renovables   Renewable energy (3105G01055)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny de mecanismes   Diseño de mecanismos   Mechanism Design (3105G04034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Instal·lacions de climatització   Instalaciones de climatización   Air conditioning installations (3105G04041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny i fabricació amb materials plàstics   Diseño y fabricación con materiales plásticos   Design and Manufacture Plastic Materials (3105G05046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Instal·lacions d'energies renovables   Instalaciones de energías renovables   Renewable Energy Installations (3105G09031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Autòmats programables   Autómatas programables   Programmable Automatons (3105G09034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Direcció comercial   Dirección comercial   Commercial management (3107G01022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció financera I   Dirección financiera I   Financial management I (3107G01024)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció financera II   Dirección financiera II   Financial management II (3107G01025)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Empresa i sector públic   Empresa y sector público   The public sector and the firm (Public Finance) (3107G01028)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat financera   Contabilidad financiera   Financial accounting (3107G01102)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Interpretació d'estats financers   Interpretación de estados financieros   Financial statement analysis (3107G01103)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Projecte fi de grau 15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Projecte fi de grau   Proyecto final de grado   Final project (3105G08052)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Optativitat + reconeixement acadèmic31.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Càlcul mecànic per elements finits   Cálculo mecánico por elementos finitos   Mechanical Calculations Using Finite Elements (3105G08032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Simulació de sistemes mecànics   Simulación de sistemas mecánicos   Mechanical System Simulation (3105G08033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Dinàmica de fluids computacional   Dinámica de fluidos computacional   Computational Fluid Dynamics (3105G08034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Modelització i simulació en enginyeria   Modelización y simulación en ingeniería   Engineering Modelling and Simulation (3105G08035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Simulació de la conformació de materials   Simulación de la conformación de materiales   Material Forming Simulation (3105G08036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Manteniment industrial   Mantenimiento industrial   Industrial Maintenance (3105G08037)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Planificació de processos productius   Planificación de procesos productivos   Production Process Plannning (3105G08038)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pneumàtica i oleohidràulica   Neumática y oleohidráulica   Pneumatics and Hydraulics (3105G08039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anàlisi de xarxes   Análisis de redes   Network Analysis (3105G08040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Comportament en servei   Comportamiento en servicio   Service Behaviour of Materials (3105G08041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Robòtica industrial   Robótica industrial   Industrial Robotics (3105G08042)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Intel·ligència artificial   Inteligencia artificial   Artificial Intelligence (3105G08043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes de supervisió   Sistemas de supervisión   Supervision Systems (3105G08044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes digitals   Sistemas digitales   Digital Systems (3105G08045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Organització de la informació   Organización de la información   Information Science (3105G08046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pràctiques en empreses   Prácticas en empresas   Internships in companies (3105G08053)

OPOptativa 15.00 AAnual

Energies renovables   Energías renovables   Renewable energy (3105G01055)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny de mecanismes   Diseño de mecanismos   Mechanism Design (3105G04034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Instal·lacions de climatització   Instalaciones de climatización   Air conditioning installations (3105G04041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny i fabricació amb materials plàstics   Diseño y fabricación con materiales plásticos   Design and Manufacture Plastic Materials (3105G05046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Instal·lacions d'energies renovables   Instalaciones de energías renovables   Renewable Energy Installations (3105G09031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Autòmats programables   Autómatas programables   Programmable Automatons (3105G09034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Direcció comercial   Dirección comercial   Commercial management (3107G01022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció financera I   Dirección financiera I   Financial management I (3107G01024)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció financera II   Dirección financiera II   Financial management II (3107G01025)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Empresa i sector públic   Empresa y sector público   The public sector and the firm (Public Finance) (3107G01028)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat financera   Contabilidad financiera   Financial accounting (3107G01102)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Interpretació d'estats financers   Interpretación de estados financieros   Financial statement analysis (3107G01103)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Totes les assignatures tenen un vessant pràctic que té un pes molt important en aquest grau. Les pràctiques es fan en grups reduïts en laboratoris que tenen equipaments adaptats a les necessitats actuals.

L’empresa és molt present a l’Escola Politècnica Superior. Com a estudiant del grau en Enginyeria Elèctrica podràs fer pràctiques en empreses a través de les estades a l'entorn laboral. Podràs triar entre les més de 450 ofertes que es proposen a cada curs.

Treball de fi de grau

Durant l’últim curs faràs el treball final de grau, on demostraràs els coneixements que has adquirit durant la teva formació.

El treball final de grau és un projecte d’enginyeria sobre la matèria que escullis, que realitzaràs sota la supervisió d’un professor. Si vols, el podràs desenvolupar en una empresa o en un grup de recerca.

El Patronat d’empreses que dona suport a l’Escola Politècnica Superior i els col·legis professionals d’enginyers cada any donen premis als millors treballs finals de grau.

Disseny d'una màquina de tall per arrossegamentDisseny dels alerons d'un monoplaça de la Fórmula Student

Mostres de treballs finals de grau

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 3. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés del curs 2020-21.
 4. Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.
 5. Accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 6. Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.
 7. Consulta els apartats "Què necessites saber per a la teva matrícula" i "Documentació que hauràs de presentar" de la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 8. Consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .
 9. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Abans de la matrícula

Només hauràs de lliurar telemàticament la documentació relativa a bonificacions o exempcions que no constin com a acreditades, per poder gaudir del corresponent descompte o gratuïtat en la matrícula. Consulta l'apartat "Passos a seguir per a la matrícula".

Després de la matrícula

a) Si no has accedit a la universitat des de batxillerat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent el teu document d’identitat vigent, segons la teva nacionalitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants amb nacionalitat espanyola Fotocòpia compulsada del DNI
Estudiants de països de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent del país d’origen, o passaport
Estudiants estrangers no comunitaris Fotocòpia compulsada de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

b) Si has accedit a la UdG procedent d’una altra universitat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent la documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions de l'estudi d'origen, i justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

c) Si no ets titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

d) Si no l’has pogut presentar abans de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, la documentació acreditativa de bonificacions o exempcions. Segons el cas, la secretaria acadèmica del teu centre docent et pot reclamar la presentació física de la documentació.

La documentació es podrà presentar fins al 19 de novembre de 2020 (excepte l’acreditativa de bonificacions o exempcions, que es podrà lliurar fins al 31 de desembre de 2020).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.