Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Curs 2017-2018

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Disseny i Desenvolupament de Videojocs per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:
Notes de tall de primera assignació del curs 2017-2018
Preu aprox. de la matrícula de primer:
2.287 euros. Vegeu Informació de preus
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El món dels videojocs ha passat en els últims 20 anys de ser un hobby que es desenvolupava a estones perdudes en un garatge, a una indústria florescent i avantguardista que involucra a molts sectors professionals diferents, des d’escriptors, artistes i dissenyadors, fins a programadors i experts en distribució i comercialització. Avui dia, el desenvolupament d’un videojoc comercial és un projecte multi-disciplinar que requereix d’una formació específica. En el Grau en Desenvolupament i Disseny de Videojocs et donarem la formació que necessites per incorporar-te a l’equip d’enginyers que s’encarrega de tots els aspectes del desenvolupament d’un videojoc. A més, el Grau està orientat a donar-te les eines necessàries per interactuar amb qualsevol dels equips que treballen en un videojoc, així com tenir la capacitat de desenvolupar-ne un de sencer. D’aquesta manera, tindràs una formació global de tots els aspectes del desenvolupament, amb especial èmfasi amb els relacionats amb del desenvolupament i el disseny d’un videojoc.

Per tant, el Grau en Desenvolupament i Disseny en Videojocs t’interessa si:

 • Vols formar part de l’equip d’enginyeria d’una empresa de desenvolupament de videojocs.
 • Vols entendre el funcionament i els diferents aspectes involucrats en la creació de videojocs.
 • Estàs interessat en formar part d’una indústria capdavantera i estratègica pel futur.
 • Vols aprendre d’investigadors amb molts anys d’experiència.


Perfils d'estudis i perfils professionals 

Simplificant una mica, els estudis de videojocs es poden classificar en dos grans perfils: artístic i informàtic. El nostre estudi és del segon tipus. Si bé el pla d'estudis inclou assignatures d'art, narrativa i creació de personatges (entre altres de perfil artístic), l'enfocament principal és de perfil informàtic.

Els tres equips de treball principals pel desenvolupament d’un videojocs (a part dels productors, guionistes i altres especialistes puntuals) són l’equip d’art, l’equip de disseny de la jugabilitat (el que s'anomena “gameplay”) i l’equip d'enginyeria (els programadors o “developers”). El Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs de la UdG et forma per incorporar-te, principalment, als dos últims (gameplay i developers), mentre que els estudis orientats a la part artística et formen per entrar als dos primers (Art i gameplay).

 

Així doncs, a la secció de gameplay es pot accedir des de l’art o des de la informàtica, però sempre es necessiten fonaments de programació: la màgia als videojocs no existeix. Cada vegada que premem un botó i s’obre una porta, o quan pengem d’una corda i aquesta es trenca, el que passa és que s’executen una sèrie de programets curts (anomenats scripts) que produeixen aquest comportament. Pels més senzills només es necessita un fonament de programació, però per dissenyar i programar comportaments més complexos, com els que hi ha a la part d’Intel·ligència Artificial (els enemics, els amics, els acompanyants del personatge principal), es necessita una formació més sòlida en informàtica.

 

Quines assignatures em trobaré?

El Grau en Desenvolupament i Disseny en Videojocs comparteix un fort tronc comú amb el Grau en Enginyeria Informàtica, pel que et trobaràs amb assignatures de introducció a la programació, de metodologia de la programació, d’enginyeria del software, d’estructures de dades, d’algorísmica, etc. Però també et trobaràs assignatures especifiques, com arquitectura de consoles, cultura visual i mitjans de comunicació, narrativa de videojocs, informàtica gràfica, multimèdia i interfícies d’usuari, intel·ligència artificial, motors de videojocs, disseny 2D, 3D i de personatges, sistemes multijugador i tot un conjunt d’assignatures que et permetran no només integrar-te sense problemes en l’equip de enginyeria d’una empresa de videojocs, sinó també poder entendre i comunicar-te amb tots els equips que hi intervenen, des de la conceptualització fins al màrqueting.


Accés

Requisits d’accés
 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.
Altra informació d’accés

Sortides professionals

L'OCDE defineix els continguts digitals com un aspecte predominant del desenvolupament socioeconòmic, i afirma que les indústries i les activitats creatives són considerades com a estratègiques en l'economia de la informació.

D’una banda el món del videojocs (i en particular el joc en línia) s’està consolidant a la primera línia de l’entreteniment. El sector dels videojocs al món va moure el 2009 una xifra estimada de facturació propera als 45.000 milions d'euros i s'espera que la indústria creixi a nivell mundial per sobre del 9% anual (informe de Global Entertainment and Media Outlook). L'informe "Casual Gaming Market Update" de Park Associates conclou que un 34% dels usuaris adults dels EUA juguen en línia cada setmana.

D’altra banda, el sector de serious games (jocs seriosos) està en expansió. Més de 250 companyies a Europa i Amèrica estan produint i venent jocs seriosos (GALA, "Gaming and Learning Alliance") i es preveu que el mercat global de jocs seriosos arribarà deu mil milions de euros en 2015 (IDATE).

A l'informe "La indústria del desenvolupament de videojocs a Espanya 2010. Resum actualitzat de les oportunitats de negoci del sector", realitzat per l'Associació Espanyola d'Empreses Desenvolupadores de Videojocs i Software d'Entreteniment, es destaquen els següents punts:

 1. Més de la meitat de les aplicacions desenvolupades per a iPhone són jocs i són més els continguts més demandats per a aquest dispositiu.
 2. Les marques augmenten el seu interès per l'advergaming: desenvolupent d’un joc exclusivament centrat al voltant d'una marca.
 3. L'àmbit dels videojocs i l'animació aporta una àmplia experiència en el desenvolupament d'aplicacions (serious games), en sectors com la medicina, la refineria, la defensa o l'educació.
 4. Els videojocs posen ser eines important en teràpies i processos d’aprenentatge. 

A nivell nacional, l'Informe Anual dels Continguts Digitals a Espanya de 2009 afirma que Espanya es va mantenir com a setè país del món i quart europeu en facturació per consum de videojoc. Actualment, el sector dels videojocs a Espanya acapara el 53% del mercat d'entreteniment audiovisual i interactiu.

Continuar estudiant

Aquesta titulació dóna accés al Màster en Enginyeria Informàtica, que es pot cursar a la Universitat de Girona. A més, aquesta titulació dóna accés als màsters tecnològics i científics, i si es vol continuar en l’àmbit de la recerca es pot accedir al Programa de Doctorat en Tecnologia.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2017-18

Bàsic40.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Metodologia i tecnologia de la programació I (3105G07004)

Algorísmica bàsica. Disseny descendent. Accions i funcions. Especificació. Disseny iteratiu i inductiu. Seqüències. Taules. Fitxers i introducció a les bases de dades.

BBàsica 9.00 SSemestral

Estructura i tecnologia de computadors I (3105G07005)

Representació de la Informació. Àlgebra de Boole. Portes lògiques. Sistemes combinacionals. Sistemes seqüencials. Sistemes lògics programables. Disseny d'un computador senzill. Introducció als sistemes operatius.

BBàsica 9.00 SSemestral

Metodologia i tecnologia de la programació II (3105G07009)

Recursivitat. Eficiència. Verificació i proves. Ordenació i recerca. Introducció a l'orientació a objectes.

BBàsica 6.00 SSemestral

Elements matemàtics per a videojocs (3105G13001)

Vectors i Matrius. Càlcul matricial. Geometria Projectiva. Transformacions geomètriques. Geometria per a Videojocs (línies, plans, corbes, quaternions). El con de visió i perspectiva. Estudi de funcions. La integral d'una funció. Funcions de múltiples variables. Parametritzacions, discretització, i mostreig de textures. Introducció a la estadistica. Introducció als métodes numérics.

BBàsica 9.00 SSemestral

Arquitectures de consoles i dispositius de videojocs (3105G13009)

Arquitectura de computadors, Arquitectura de consoles, Memòria, Entrada/Sortida, Processadors, Millora del rendiment, Processadors gràfics, Dispositius de videojocs.

BBàsica 7.00 SSemestral

Interacció6.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Formació d'imatges i interacció entre objectes (3105G13010)

Transformacions projectives, fonaments de càmeres i òptiques, principis de la formació d'imatges, relació espai 3D-2D, cinemàtica i estàtica d'objectes, dinàmica d'objectes, física en el disseny de videojocs, simulacions en temps real.

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Art i Producció14.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Cultura visual i mitjans de comunicació (3105G13028)

La cultura visual és entesa com a u camp disciplinar específic pee analitzar i interpreatr la cultura comtemporàne alimentada per l'art, la semiòtica, l'antropologia, la sociologia, la psicologia i, darrerament, per la nurociència. Aquesta assignatura contempla el rol i les implicacions de la imatge audiovisual a l'actualitat. Des d'aquesta perspectiva, es considera la relació entre el sistema artñístic, els mitjans de comunicació i l'experiència estètica quotidiana de la realitat actual. Impacte i dimendió de la imatge.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Art i videojocs (3105G13031)

Introducció a les principals eines manuals i informàtiques que permeten la creació d'entorns i personatges en els videojocs. Introducció a: Teoria del perpectiva. Coneixement de les proporcions. Llenguatge gràfic. Teoria de la fotografia. Elements bàsics de disseny 2D i 3D. Retoc fotogràfic. Disseny gràfic. Modelització i renderitzat.

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Expressió gràfica i artística (3105G13032)

Teoria de l'expressió gràfica. La perspectiva y la proporció. Volum, llum i ombres. El cos humà. Tècniques i medis tradicionals. Story Board. Tractament d'imatges. Dibuix vectorial 2D.

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Bàsic23.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Estructures de dades i algorítmica (3105G07010)

Estructures de dades: Punters. Estructures dinàmiques. Lineals. Arbres. Funcionals. Grafs. Esquemes algorísmics: Divideix i venceràs. Voraços. Backtracking. Programació dinàmica.

BBàsica 9.00 SSemestral

Bases de dades (3105G07021)

Disseny de bases de dades. Disseny conceptual de bases de dades. Model EER i disseny conceptual a partir de diagrames de classe. Disseny Lògic. Model Relacional. Disseny Físic. SQL. Sistemes de gestió de bases de dades. Propietats i característiques dels Sistemes de Bases de Dades. Components d'emmagatzematge de bases de dades. Estructura i organització de fitxers. Accés a les dades i optimització de consultss. Processament de transaccions. Tècniques per al control de concurrència, recuperació i seguretat en bases de dades.

BBàsica 9.00 SSemestral

Enginyeria del software I (3105G07022)

Conceptes bàsics de l'enginyeria del programari. El Llenguatge Unificat de Modelatge (UML). Definició i especificació de requeriments. Introducció a l'anàlisi i disseny. Desenvolupament de casos pràctics.

BBàsica 5.00 SSemestral

Interacció5.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Multimèdia i interfícies d'usuari (3105G07012)

Multimèdia: Aplicacions Multimèdia, Tecnologies Multimèdia (imatge, so i vídeo), Disseny d'un sistema de Hipermèdia, Eines per a la producció de sistemes hipermèdia, Introducció a la Realitat Virtual, Tècniques de Animació amb ordinador. Interfícies d'Usuari: Factors humans, Disseny d'Interfícies, Tècniques d'interacció, Dispositius i tècniques, criteris d'usabilitat, Accessibilitat i navegabilitat, Organització de la informació a la web, Disseny Gràfic.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Fonaments5.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Sistemes operatius (3105G07025)

Definició de Sistema Operatiu, Serveis del sistema i una breu història dels sistemes operatius. Sistema Operatiu: màquina virtual. Dispositius d'entrada / sortida, dispositius físics i lògics. Sistema de fitxers: l'espai de noms, la protecció, etc. Exemple d'UNIX. Gestió de memòria. Gestió de processos, cicle de vida, errors. Concurrència i Comunicació entre processos. Estat de l'art dels SO actuals. Noves tendències: multiprocessadors, temps real, sistemes distribuïts.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Disseny i Desenvolupament15.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Diseny i desenvolupament de jocs web (3105G13020)

Jocs 2D senzills per al web, mòbils i tots els dispositius. Selecció d'un motor. Treballar amb mòduls. Creació de mons basats en tiles en 2D. Sprites i spritesheets. Esdeveniments. Detecció de col · lisions. Conceptes bàsics de física 2D. Flux del joc: finalització i reinici. Càrrega de dades de nivell. Construcció d'una demo.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Programació de jocs 2D i 2.5D (3105G13021)

Tipus de jocs en 2D i 2.5D. Tiles quadrat, hexagonal, altres. Jocs isomètrics. Desplaçament. Els objectes i la interacció. El moviment i control. Eines de programació en 2D i 3D. Eines d'edició de contingut.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Disseny conceptual dels vídeojocs (3105G13027)

Estructura interna dels jocs. Mecàniques de joc. Disseny de l’entorn simbòlic de joc. Disseny de la interfície de joc.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Art i Producció12.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Narrativa dels vídeojocs (3105G13029)

Conceptes relacionats amb el videojoc entès com un espai d'articulació entre les formes narratives clàssiques i els mitjans interactius. Implicacions narratives del joc. Premises narratives del vídeojoc. Creació del guió i de les línies argumentals, planificació, escenaris, personatges i muntatje.

OBObligatòria 7.00 SSemestral

Disseny 2D i 3D (3105G13033)

Mapes de bits. Arxius vectoritzats. Disseny 3D. Modelatge 3D. Renderitzat. Creació d'entorns. Creació d'objectes.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Bàsic5.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Enginyeria del software II (3105G07023)

Principis del disseny orientat a objectes. Patrons de disseny. Qualitat del programari i proves del programari. Metodologies de desenvolupament del programari. Desenvolupament de casos pràctics.

BBàsica 5.00 SSemestral

Interacció10.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Informàtica gràfica (3105G07035)

Introducció i aplicacions. Estructures de dades gràfiques i representacions. Procés de Visualització 2D i 3D. Visibilitat. Rendering.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Anàlisi i processament d'imatges (3105G07052)

Fonaments del processat d'imatges. Operacions basades en l'histograma. Operacions basades en veïnatge. Anàlisi d'imatges. Segmentació. Caracterització: color, textura i forma. Tècniques estadístiques de classificació (pattern recognition). Sistemes d'accés a bases de dades d'imatges i vídeo.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Fonaments21.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Organització i administració d'empreses (3105G07008)

Empresa i sistema econòmic. Entorn i estratègia empresarial. Anàlisi de l'empresa i l'empresari. L'àmbit financer. L'àmbit comercial. L'àmbit d'organització i recursos humans.

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Intel.ligència artificial (3105G07015)

Fonaments: Recerca heurística i problemes de satisfacció de restriccions, Representació del coneixement. Aplicacions: Presa de decisions individuals: utilitats, preferències, presa de decisions multicriteri. Presa de decisions en presència d'altres: teoria de jocs computacional.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Xarxes (3105G07027)

Concepte d'arquitectura en capes de les aplicacions distribuïdes. Serveis, interfícies i protocol (i piles de protocols). Fonaments de la transmissió del senyal i tècniques de control d'errors, multiplexació. Tècniques d'enrutament. Xarxes de difusió com Ethernet i Wi-Fi. Xarxes de commutació de circuits i de paquets. Elements d'interconnexió hub, bridge i switch Ethernet. Arquitectura TCP / IP d'Internet, els routers IP i l'adreçament, la capa de transport TCP i UDP.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Legislació i ètica professional (3105G07029)

Ètica i deontologia professional. Propietat intel · lectual i industrial. Protecció de dades de caràcter personal. Societat de la informació i comerç electrònic. Aspectes legals i d'explotació del programari. Programari lliure. Accessibilitat. signatura electrònica. Normatives de qualitat de programari. Sistemes d'informació a les empreses. Normatives en instal · lacions informàtiques. Normatives i regulacionesen l'àmbit europeu internacional. Delictes Informàtics. Informàtica i medi ambient.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Disseny i Desenvolupament14.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Disseny de motors de jocs I (3105G13022)

Visió general del motor del joc. Estructura d'un equip de desenvolupament de videojocs típic. Qué és un joc. Que és un motor de joc. Diferències del motor a través dels gèneres. Anàlisi dels motors de joc possibles. Architectura del motor en temps real. Eines i la canonada de recursos. Sistemes de suport del motor. El bucle del joc i la simulació en temps real. Col·lisió i dinamica de cosos rígids. Fonaments de l'Enginyeria del Software per als jocs.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Disseny de motors de jocs II (3105G13023)

Els recursos i el sistema d'arxius. Eines per a la depuració i el desenvolupament. El motor de visualització. Sistemes d'animació. Introducció als sistemes de joc. Sistemes fonamentals pels jocs en temps real. Altres sistemes de motors.

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Cloud computing i sistemes distribuïts per a videojocs (3105G13026)

Conceptes bàsics de Cloud Computing, arquitectura i infraestructura, jocs MMO en el núvol, server side rendering, impacte en el disseny i el desenvolupament de videojocs, sistemes multi-cloud. Conceptes bàsics de sistemes distribuïts, beneficis i inconvenients, mecanismes de comunicació i sincronització, serveis que ha d'oferir un sistema distribuït, escalabilitat, balanceig de càrrega

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Art i Producció10.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Teoria i pràctica de la producció audiovisual (3105G13030)

Visió panoràmica del camp de treball que representa la producció audiovisual, i que implica un examen no només del món de nla producció cinematogrìfica i televisiva, sinó també l'anàlisi d'altres àmbits de la producció audiovisual com la fotografia, la ràdio o el sector de la producció multimèdia o hipermdia. especifitats del sector del vídeojoc. Irrupció del Transmèdia i les seves consequüències.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Disseny de personatges i animació (3105G13034)

La proporció del cos humà. El cos dels animals. Preproducció. Modelatge. Mapejat. Renderitzat. Esquelets i estructures. Animació.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Interacció5.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Tècniques d’interacció avançada (3105G13014)

Tipus de sensors d'entrada i de sortida i interacció home/màquina, fonaments de diferents sensors / maquinari, tècniques d'interacció basades en imatge digital i en àudio, sistemes de captura de moviment, desenvolupament de tècniques d'interacció, programació amb diferents sensors d'interacció.

OBObligatòria 5.00 SSemestral No

Disseny i Desenvolupament9.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Programació de dispositius mòbils (3105G13024)

Arquitectures de sistemes mòbils. Cicle de vida d'una aplicació. Capacitats i redniment. Limitations. Models de programació. Guies d'Estil. Desenvolupament en capes. Motors. Sistemes de Verificació, publicació i comercialització.

OBObligatòria 5.00 SSemestral No

Sistemes multijugador (3105G13025)

Conceptes bàsics de sistemes multijugador: gestió d'usuaris, arquitectura del sistema i comunicacions, mons persistents, MMOG i MMORPG. Jugador contra jugador (PvP) i jugador contra entorn (PvE). Escalabilitat, fiabilitat i robustesa d'un sistema multijugador.

OBObligatòria 4.00 SSemestral No

Optatives25.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Jocs seriosos (3105G13035)

Principis narratius dels videojocs dissenyats per a la formació i l'aprenentatge. Problemática dels jocs seriosos. Simulació, realisme, interacció, e-learning i jocs seriosos, e-assessing, mercat

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Síntesi d'imatges expressives (3105G13036)

NPR (Síntesi no fotorealística) en jocs i cinema. Coherència temporal. Síntesi expressiva. Síntesi artística. Transferència d'estils.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Eines de creació de continguts (3105G13037)

Tècniques de modelat Urbà: Representació de geometria urbana, algorismes de modelat, tècniques de reconstrucció urbana. Modelat de Vegetació. Models dinàmics i simulació d'entorns. Generació i edició de mapes. Tècniques de reconstrucció de terrenys. Tècniques de visualització: nivels de detall, rendering, etc

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Visió per computador (3105G13038)

Sistemes d'il·luminació i de preparació de l'entorn. Sistemes per a l'adquisició d'imatges. Determinació de característiques de la imatge. Detecció de moviment. Reconstrucció 3D. Aplicacions Industrials de la Visió per Computador. Projecte de visió per ordinador.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Programació de drivers (ent/sort) (3105G13039)

Arquitectura de dispositius de videojocs, programació en assemblador Entrada / Sortida, programació de drivers de dispositius de videojocs, programació avançada de sistemes operatius

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Seguretat i protecció de dades (3105G13040)

Conceptes bàsics de criptografia clàssica i moderna. Seguretat en bases de dades. Seguretat en sistemes operatius. Vectors d'atac i defenses. Principis d'una arquitectura segura. Contrasenyes i alternatives. Seguretat en xarxes. Sistemes de detecció i prevenció d'intrusions. Connexions segures. SPAM. DRM. Aspectes tècnics d’informàtica forense.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Advergaming (3105G13041)

Davant les habituals fòrmules de promoció de marketing que comencen a estandartitzar-se a Intenet, el desenvolupament de les tecnologies de la informació provoca l'aparició de noves formes de comunicació, com ara l'advergaming o els metaversos, que els anunciants incorporen progressivament als seus pressupostos publicitaris. Però no només Internet acapara les accions de comunicació, la convergència digital ha provocat el desenvolupament de tota una indústria i de generació de continguts al voltant dels dispositius mòbils. El vidojoc com a vehicle de comunicació publicitària. Les tècniques publicitàries que es poden aplicar als videojocs i la publicitat en format de videojoc.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gamificació (3105G13042)

Gamificació és un terme d'origen anglosaxó que es refereix a l'ús de mecàniques de joc en entorns i aplicacions no loúdiques amb la finalitat de potenciar la motivació, la concentració, l'esforç, la fidelització i altres valors positius comuns a tots els jocs. Es tracta d'una nova poderosa eina per influir i motivar els grups de persones.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Història i evolució dels videojocs (3105G13043)

Història i evolució dels vídeojocs: relats, personatges, escenaris i tècniques. El pas de les primeres consoles al joc interactiu a Internet.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Iniciativa empresarial (3105G13044)

Tècniques de creativitat, generació i validació d'idees. Valoració d'oportunitats. Disseny i validació de models de negoci. Pla d'empresa. Serveis i eines de suport a la creació d'empreses.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Pràctiques (3105G13045)

Acció formativa desenvolupada per l' estudiant en qualsevol entitat, pública o privada, nacional o estrangera, que disposi de conveni de col.laboració amb l'Escola Politècnica Superior, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l'estudiant a la realitat de l'entorn en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball.

OPOptativa 15.00 SSemestral

Treball Final de Grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Treball fi de Grau (3105G13046)

Exercici d'integració dels continguts formatius i de les competències adquirides.

OBObligatòria 15.00 SSemestral No

Optativitat + reconeixement acadèmic31.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Jocs seriosos (3105G13035)

Principis narratius dels videojocs dissenyats per a la formació i l'aprenentatge. Problemática dels jocs seriosos. Simulació, realisme, interacció, e-learning i jocs seriosos, e-assessing, mercat

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Síntesi d'imatges expressives (3105G13036)

NPR (Síntesi no fotorealística) en jocs i cinema. Coherència temporal. Síntesi expressiva. Síntesi artística. Transferència d'estils.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Eines de creació de continguts (3105G13037)

Tècniques de modelat Urbà: Representació de geometria urbana, algorismes de modelat, tècniques de reconstrucció urbana. Modelat de Vegetació. Models dinàmics i simulació d'entorns. Generació i edició de mapes. Tècniques de reconstrucció de terrenys. Tècniques de visualització: nivels de detall, rendering, etc

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Visió per computador (3105G13038)

Sistemes d'il·luminació i de preparació de l'entorn. Sistemes per a l'adquisició d'imatges. Determinació de característiques de la imatge. Detecció de moviment. Reconstrucció 3D. Aplicacions Industrials de la Visió per Computador. Projecte de visió per ordinador.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Programació de drivers (ent/sort) (3105G13039)

Arquitectura de dispositius de videojocs, programació en assemblador Entrada / Sortida, programació de drivers de dispositius de videojocs, programació avançada de sistemes operatius

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Seguretat i protecció de dades (3105G13040)

Conceptes bàsics de criptografia clàssica i moderna. Seguretat en bases de dades. Seguretat en sistemes operatius. Vectors d'atac i defenses. Principis d'una arquitectura segura. Contrasenyes i alternatives. Seguretat en xarxes. Sistemes de detecció i prevenció d'intrusions. Connexions segures. SPAM. DRM. Aspectes tècnics d’informàtica forense.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Advergaming (3105G13041)

Davant les habituals fòrmules de promoció de marketing que comencen a estandartitzar-se a Intenet, el desenvolupament de les tecnologies de la informació provoca l'aparició de noves formes de comunicació, com ara l'advergaming o els metaversos, que els anunciants incorporen progressivament als seus pressupostos publicitaris. Però no només Internet acapara les accions de comunicació, la convergència digital ha provocat el desenvolupament de tota una indústria i de generació de continguts al voltant dels dispositius mòbils. El vidojoc com a vehicle de comunicació publicitària. Les tècniques publicitàries que es poden aplicar als videojocs i la publicitat en format de videojoc.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gamificació (3105G13042)

Gamificació és un terme d'origen anglosaxó que es refereix a l'ús de mecàniques de joc en entorns i aplicacions no loúdiques amb la finalitat de potenciar la motivació, la concentració, l'esforç, la fidelització i altres valors positius comuns a tots els jocs. Es tracta d'una nova poderosa eina per influir i motivar els grups de persones.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Història i evolució dels videojocs (3105G13043)

Història i evolució dels vídeojocs: relats, personatges, escenaris i tècniques. El pas de les primeres consoles al joc interactiu a Internet.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Iniciativa empresarial (3105G13044)

Tècniques de creativitat, generació i validació d'idees. Valoració d'oportunitats. Disseny i validació de models de negoci. Pla d'empresa. Serveis i eines de suport a la creació d'empreses.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Pràctiques (3105G13045)

Acció formativa desenvolupada per l' estudiant en qualsevol entitat, pública o privada, nacional o estrangera, que disposi de conveni de col.laboració amb l'Escola Politècnica Superior, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l'estudiant a la realitat de l'entorn en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball.

OPOptativa 15.00 SSemestral

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball de final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals adquirides en el decurs dels estudis i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents, gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del Programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'Accés a la Universitat

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada ( juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat. Recull la carpeta, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Dates de matrícula

En primera preferència
17 de juliol de 2017 (dl.) de les 10:00 h. a les 12:00 h. a l'aula informàtica
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol de 2017 (dt.) de les 10:00 h. a les 12:00 h. a l'aula informàtica
De segona assignació (en qualsevol preferència)
Del 26 (dc.) al 27 (dj.) de juliol de 2017 de les 10:00 h. a les 12:00 h. a l'aula informàtica
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
7 (dj.) i 8 (dv.) de setembre de 2017 de les 10:00 h. a les 12:00 h. a l'aula informàtica
De segona reassignació de juny
15 de setembre de 2017 (dv.) de les 10:00 h. a les 12:00 h. a la secretaria acadèmica
De tercera reassignació de juny
21 de setembre de 2017 (dj.) de les 10:00 h. a les 12:00 h. a la secretaria acadèmica
En convocatòria de setembre
28 de setembre de 2017 (dj.) de les 10:00 h. a les 12:00 h. a la secretaria acadèmica
En matrícula d’octubre
10 d’octubre de 2017 (dt.) de les 10:00 h. a les 12:00 h. a la secretaria acadèmica

La matrícula s’ha de fer personalment. En cas contrari la persona que vingui cal que porti una autorització signada per l’estudiant i fotocòpia del DNI de tots dos.

Sessions informatives d'acollida

La de tots els estudis serà el dia 4 de setembre amb el coordinador del vostre estudi. Trobareu la informació dins la carpeta que us lliurarem el dia que us matriculeu.

Inici de les classes

El dilluns 18 de setembre de 2017

Contacte de la secretaria acadèmica

Telèfon
972 41 84 20
Correu electrònic
infoacademica.eps@udg.edu

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a comptar des de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes; programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen), i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la secretaria acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula

L'automatrícula és el sistema de matriculació electrònica de la Universitat de Girona, que es realitza a través d'Internet, disponible per a la major part dels estudis.