Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Normes de permanència

Dues maneres de fer la tesi

Dedicació a temps complet

La durada dels estudis de doctorat és d’un màxim de tres anys, a temps complet, a comptar des del moment que el doctorand es matricula per primera vegada en el programa fins al dipòsit de la tesi doctoral.

Si transcorregut aquest termini no s’ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la comissió acadèmica responsable del programa pot autoritzar una pròrroga d’un any que, excepcionalment, es podrà ampliar a un altre any addicional, en les condicions que s’hagin establert en el corresponent programa de doctorat.

Dedicació a temps parcial

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar la realització dels estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, la durada dels estudis serà de cinc anys, a comptar des de l’admissió del doctorand en el programa fins a la presentació de la tesi doctoral.

Si transcorregut aquest termini no s’ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la comissió acadèmica responsable del programa pot autoritzar una pròrroga de dos anys que, excepcionalment, es podrà ampliar a un altre any addicional, en les condicions que s’hagin establert en el corresponent programa de doctorat.

En tots dos casos es comença a comptar des del moment de la matrícula fins al dipòsit de la tesi doctoral.

L’estudiant que hagi iniciat els estudis a temps complet podrà sol·licitar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, de manera justificada, el canvi de dedicació a temps parcial. En un termini de 15 dies hàbils la comissió acadèmica haurà d’emetre un informe motivat d’acceptació o denegació del canvi de dedicació.

Als efectes del còmput del període anterior no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista en la normativa vigent.

Així mateix, el doctorand o doctoranda pot sol·licitar una baixa temporal en el programa per un període màxim d’un any, ampliable fins a un any més. Aquesta sol·licitud ha de ser dirigida, justificadament, a la comissió acadèmica responsable del programa, que s’ha de pronunciar sobre la procedència d’accedir al que sol·licita el doctorand o doctoranda en un termini màxim de 15 dies hàbils.

Per als estudiants que es trobin en la segona pròrroga del doctorat, la data límit de dipòsit de la tesi doctoral és improrrogable.