Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Estudiants visitants

Accés no oficial per cursar determinades matèries de manera temporal

Les persones que vulguin incorporar-se als ensenyaments de la Universitat de Girona de manera temporal, no conduent a cap títol oficial, i fora del marc d’un programa d’intercanvi o mobilitat o d’un conveni específic, per cursar determinades matèries sense accedir de manera oficial a un ensenyament però mantenint efectes acadèmics, han de sol·licitar l’admissió a la UdG com a estudiants visitants.

Requisits

Els sol·licitants han d’acreditar que compleixen els requisits següents:

  • Ser majors d’edat.
  • Reunir les condicions d’accés a la universitat establertes per la normativa estatal segons el cas, és a dir, en funció dels ensenyaments a què corresponguin les assignatures que els sol·licitants desitgin cursar.
  • Declarar conèixer l’article 4 dels Estatuts de la Universitat de Girona, que estableix que la llengua pròpia de la Universitat de Girona és el català.

Els candidats de nacionalitat estrangera, a més, han de complir els requisits legals establerts al RD 864/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’execució de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 8/2000.

Els candidats han de presentar la seva sol·licitud a la secretaria acadèmica del centre docent que imparteixi les assignatures que desitgen cursar, amb indicació expressa de quines són aquestes assignatures i en el termini previst pel calendari acadèmic.