Convalidació de crèdits de CFGS per al Grau en Enginyeria Mecànica

Curs 2019-20

Els estudiants que hagin cursat un dels cicles formatius de grau superior (CFGS) de la relació següent poden obtenir la convalidació de les assignatures i els crèdits que s'indiquen:

Producció per Mecanització (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (27,00 crèdits)

Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Manteniment d'Equip industrial (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (13,00 crèdits)

Instal·lacions Electrotècniques (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (6,00 crèdits)

Desenvolupament de Projectes Mecànics (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (22,00 crèdits)

Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (18,00 crèdits)

Construccions Metàl·liques (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (24,00 crèdits)

Automoció (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Administració i finances (CFGS LOE)  (6,00 crèdits)

Sistemes electrotècnics i automatitzats (CFGS LOE)  (9,00 crèdits)

Programació de la producció en fabricació mecànica (CFGS LOE)  (33,00 crèdits)

Mecatrònica industrial (CFGS LOE)  (22,00 crèdits)

Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids (CFGS LOE)  (18,00 crèdits)

Energies renovables (CFGS LOE)  (6,00 crèdits)

Eficiència energètica i energia solar tèrmica (CFGS LOE)  (13,00 crèdits)

Disseny en fabricació mecànica (CFGS LOE)  (28,00 crèdits)

Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i fluids (CFGS LOE)  (24,00 crèdits)

Construccions metàl·liques (CFGS LOE)  (30,00 crèdits)

Automoció (CFGS LOE)  (12,00 crèdits)

Producció per mecanització (CFGS LOGSE)  (27,00 crèdits)

Manteniment i muntatge d’instal·lacions d’edifici i procés (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Manteniment d’equips industrials (CFGS LOGSE)  (13,00 crèdits)

Instal·lacions electrotècniques (CFGS LOGSE)  (6,00 crèdits)

Desenvolupament de projectes mecànics (CFGS LOGSE)  (22,00 crèdits)

Desenvolupament de projectes d’instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció (CFGS LOGSE)  (18,00 crèdits)

Construccions metàl·liques (CFGS LOGSE)  (24,00 crèdits)

Automoció (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Més informació: