Convalidació de crèdits de CFGS per al Grau en Química

Curs 2019-20

Els estudiants que hagin cursat un dels cicles formatius de grau superior (CFGS) de la relació següent poden obtenir la convalidació de les assignatures i els crèdits que s'indiquen:

Química Ambiental (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (24,00 crèdits)

Anàlisi i Control (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (33,00 crèdits)

Laboratori de Diagnòstic Clínic (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (18,00 crèdits)

Indústries de Procés Químic (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (27,00 crèdits)

Indústries de Processos de Pasta i Paper (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (6,00 crèdits)

Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (18,00 crèdits)

Indústria alimentària, perfil professional d'enologia i viticultura (CFGS LOGSE)  (18,00 crèdits)

Salut Ambiental (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Laboratori clínic i biomèdic (CFGS-LOE) (CFGS LOE)  (18,00 crèdits)

Química ambiental (CFGS LOGSE)  (24,00 crèdits)

Anàlisi i control (CFGS LOGSE)  (33,00 crèdits)

Laboratori d'Anàlisis i Control de Qualitat (CFGS LOE)  (33,00 crèdits)

Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària (CFGS LOE)  (18,00 crèdits)

Laboratori de diagnòstic clínic (CFGS LOGSE)  (18,00 crèdits)

Indústries de procés químic (CFGS LOGSE)  (27,00 crèdits)

Química Industrial (CFGS LOE)  (27,00 crèdits)

Indústries de procés de pasta i paper (CFGS LOGSE)  (6,00 crèdits)

Fabricació de productes farmacèutics i afins (CFGS LOGSE)  (18,00 crèdits)

Indústria alimentària (CFGS LOGSE)  (18,00 crèdits)

Salut ambiental (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Més informació: