Convalidació de crèdits de CFGS per al Grau en Treball Social

Curs 2019-20

Els estudiants que hagin cursat un dels cicles formatius de grau superior (CFGS) de la relació següent poden obtenir la convalidació de les assignatures i els crèdits que s'indiquen:

Integració social, perfil professional d'intervenció sociosanitària (CFGS LOGSE)  (30,00 crèdits)

Animació Sociocultural (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (24,00 crèdits)

Integració social (CFGS LOE)  (30,00 crèdits)

Animació sociocultural i turística (CFGS LOE)  (30,00 crèdits)

Animació sociocultural (CFGS LOGSE)  (24,00 crèdits)

Integració social (CFGS LOGSE)  (30,00 crèdits)

Més informació: