Convalidació de crèdits de CFGS per al Grau en Mestre/a d'Educació Infantil

Curs 2019-20

Els estudiants que hagin cursat un dels cicles formatius de grau superior (CFGS) de la relació següent poden obtenir la convalidació de les assignatures i els crèdits que s'indiquen:

Educació Infantil (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (47,00 crèdits)

Assignatures convalidables a la primera matrícula
Assignatures convalidables segons menció escollida

Educació Infantil (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (51,00 crèdits)

Assignatures convalidables a la primera matrícula
Assignatures convalidables segons menció escollida

Integració social, perfil professional d'intervenció sociosanitària (CFGS LOGSE)  (6,00 crèdits)

Assignatures convalidables a la primera matrícula
Assignatures convalidables segons menció escollida

Animació Sociocultural (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (9,00 crèdits)

Assignatures convalidables a la primera matrícula
Assignatures convalidables segons menció escollida

Animació d'Activitats Físiques i Esportives (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Assignatures convalidables a la primera matrícula
Assignatures convalidables segons menció escollida

Educació infantil (CFGS LOGSE)  (47,00 crèdits)

Assignatures convalidables a la primera matrícula
Assignatures convalidables segons menció escollida

Educació infantil (CFGS LOE)  (51,00 crèdits)

Assignatures convalidables a la primera matrícula
Assignatures convalidables segons menció escollida

Integració social (CFGS LOE)  (6,00 crèdits)

Assignatures convalidables a la primera matrícula
Assignatures convalidables segons menció escollida

Integració social (CFGS LOGSE)  (6,00 crèdits)

Assignatures convalidables a la primera matrícula
Assignatures convalidables segons menció escollida

Animació sociocultural (CFGS LOGSE)  (9,00 crèdits)

Assignatures convalidables a la primera matrícula
Assignatures convalidables segons menció escollida

Animació sociocultural i turística (CFGS LOE)  (9,00 crèdits)

Assignatures convalidables a la primera matrícula
Assignatures convalidables segons menció escollida

Animació d’activitats físiques i esportives (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Assignatures convalidables a la primera matrícula
Assignatures convalidables segons menció escollida

Més informació: