Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte

Organització d'Empreses

Expressió Gràfica a l'Enginyeria

Màster Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial

MEDE

MBA

Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte

Docència i investigació

El Departament està format pel professorat de les àrees d'Organització d'Empreses i d’Expressió Gràfica a l'Enginyeria. Té docència a l’Escola Politècnica Superior, la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, la Facultat de Turisme, la Facultat de Ciències i la Facultat d’Educació i Psicologia. A més, organitza el Master’s in Tourism Management , el Màster d’Emprenedoria i el màster UdGMBA.