Departament d'Història i d'Història de l'Art 

Grau en Història

Grau en Història de l'Art

Departament d'Història i d'Història de l'Art

El Departament d'Història I Història de l'Art, un dels departaments
fundacionals de la Universitat de Girona, creix a partir d'una convicció
intel·lectual: totes les accions humanes en el passat són rellevants i
objectes de reflexió i estudi. La comprensió del passat ens dóna les eines
no només per adquirir consciència de la nostra posició en el present, sinó
també un mètode d'anàlisi crítica per mirar cap al futur de manera
comprensiva. El cos docent d'aquest Departament —en bona part membres de
l’IRH— té com a principal objectiu proporcionar a alumnes i doctorands
instruments que els permetin participar en la construcció d'un discurs
històric, acadèmic i cultural. Abans de res, pretenem que, mercè a la seva
formació humanista, esdevinguin professionals de la Història de l'Art i de
la Història en un món globalitzat.

  • El Dr.  Joaquim Nadal, catedràtic emèrit de la Universitat de Girona i director de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, ha recollit aquest dimecres 10 d'abril,el títol de doctor honoris causa  atorgat per la  Universitat de Perpinyà Via Domitia (UPVD). La distinció li ha estat concedida "per honrar la seva trajectòria i implicació en la valorització i restauració del patrimoni català." La lloança de la fecunda trajectòria investigadora d'historiador contemporanista, docent (Universitat de Liverpool, UAB i UdG), de polític i de gestor públic del Dr. Nadal va ser realitzada pel Maître-de-conférences en Història de l'Art de la UPVD Dr. Julien Lugand, amb presència del Rector de la UPVD i del Rector de la UdG. És un orgull per tots nosaltres. Felicitem al nostre company, mereixedor de la màxima distinció acadèmica universitària, i i compartim la seva alegria.