Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Departament de Ciències Mèdiques

Doctorat

Departament de Ciències Mèdiques

Programes de doctorat que ofereix la Universitat de Girona

Accés als Programes

TESIS DOCTORALS LLEGIDES AL DEPARTAMENT

Títol: 
L'àcid úric, el greix perirenal i la mida renal com a nous marcadors de risc cardiovascular en població pediàtrica sana 
Autor/a:
Martínez-Calcerrada Collell, José Maria 
Direcció:
Dra. Bassols Casadevall, Judit i Dr. López-Bermejo, Abel 
Lectura:
16/06/2022
Títol: 
Cribatge i diagnostic de la malaltia renal crònica en població adulta menor de 65 anys d'edat, de risc elevat, en l'àmbit de l'atenció primària de la salut 
Autor/a:
Matas i Serra, Margarita
Direcció:
Dr. Ramos Blanes, Rafel; Dra. Martí Lluch, Ruth i Dra. Salvador González, Betlem
Lectura:
19/05/2022
Títol: 
Cognitive function in obesity: Interactions with the gut microbiome 
Autor/a:
Arnoriaga Rodríguez, María
Direcció:
Dr. Fernández Real-Lemos, José Manuel
Lectura:
27/04/2022
Títol: 
Grape Stalk and Coffee polyphenolic extracts administration as new pharmacological strategies to modulate spinal cord injury-induced neuropathic pain in mice
Autor/a:
Bagó Mas, Anna
Direcció:
Dr. Pere Boadas-Vaello i Dra. Fiol Santaló, Núria
Lectura:
18/03/2022
Títol:
Effect of socium channel SNVs associated to arrhythmogenic diseases
Autor/a:
Martínez Moreno, Rebecca
Direcció:
Dra. Scornik,Fabiana Silvia i Dra. Selga Coma, Elisabet
Lectura:
02/06/2021
Títol:
Programa d'intervenció familiar multidisciplinar en atenció primària de salut basat en la teràpia de resolució de problemes per la disminució de la utilització de recursos sanitaris del pacient crònic complex
Autor/a:
Guerrero Caballero, Laura
Direcció:
Dr. Ramos Blanes, Rafel i Dra. García Gil, Maria del Mar
Lectura:
16/12/2021
Títol:
The relevance of Hydrogen Sulfide (H2S) in obesity and adipose tissue physiology
Autor:
Ferran Comas Vila
Direcció:
Dr. José Manuel Fernández-Real Lemos i Dr.  José Ma. Moreno Navarrete
Lectura:
14/05/2021
Títol:
Estudio anatómico y funcional del ligamento colateral ulnar lateral (LCUL). Análisis de su papel en la inestabilidad postero-lateral del codo
Autora:
Diana Noriego Muñoz
Direcció:
Dr. Francisco Reina de la Torre i Dra. Anna Carrera Burgaya
Lectura:
19/03/2021

Títol: 

Trafficking and Function of the Voltage-Gated Sodium Channel Beta2 Subunit.

Autor:
Cortada Almar, Èric
Direcció:
Dr. Brugada Terradellas, Ramon i Dr. Verges Aiguaviva, Marcel
Lectura:
24/11/2020

Títol:

Estudi epidemiològic poblacional de la incidència, tendència i supervivència de les neoplàsies limfoides a la província de Girona durant un període de 20 anys (1996-2015).

Autora:
Auñon Sanz, Mª del Carmen
Direcció: 
Dr. Fuentes Raspall, Rafael; Dr. Marcos Gragera, Rafael i Dra. Aranzazu Eraso, Maria
Lectura:
20/11/2020
Títol: 
Indicació selectiva de shunt en l’endoarteriectomia carotídia, un nou mètode.
Autor:
Andrés Navarro, Omar Aitor
Direcció:
Dr. Serena Leal, Joaquim i Dra. Silva Blas, Yolanda
Lectura:
25/09/2020

Títol: 

Efectes de l'exercici de resistència de baixa intensitat i del suport nutricional sobre la sarcopènia i la inflamació crònica de baix grau en persones de 60-75 anys.

Autora:
Planella Farrugia, Cristina
Direcció:
Dr. Fernández-Real Lemos, José Manuel i Dr.Ricart Engel, Wifredo
Lectura:
10/09/2020

Títol: 

Validesa del Sistema d’Informació pel Desenvolupament de la Investigació a Atenció Primària (SIDIAP) en l'estudi de malalties vasculars i estudi de la efectivitat de les estatines en la reducció de mortalitat i malalties vasculars en la població major de 74 anys.

Autora:
Balló Peña, Elisabet
Direcció:
Dr. Ramos Blanes, Rafel
Lectura:
31/07/2020
Títol:
Projecte “Girona Territori Cardioprotegit”: Avaluació del funcionament dels desfibril·ladors públics.
Autor:
de Loma-Osorio Rincón, Pablo
Direcció:
Dr. Brugada Terradellas, Ramon
Lectura:
03/07/2020
Títol:
Creació i validació d'un model de predicció per al càlcul del temps d'antigioplàstica. primària en pacients amb infart agut miocardi que són traslladats a un hospital amb disponibilitat d'hemodinàmica.
Autor:
Aboal Viñas, Jaime
Direcció:
Dr. Ramos Blanes, Rafel i Dr. Brugada Terradellas, Ramon
Lectura:
26/06/2020

Títol:

Relevance of the epigenetic regulation exercised by hepatic micrornas in the fatty liver arena: from the bedside to the bench.


Autora:
Latorre Luque, Jèssica
Direcció:
Dr. Fernández-Real Lemos, José Manuel i Dr. Ortega Delgado, Francisco José
Lectura:
04/03/2020

Títol:

Estudio descriptivo y análisis de factores implicados en los casos de muerte producidos durante la práctica de buceo con escafandra autónoma (SCUBA).


Autor:
Casadesús Valbí, Josep Ma.
Direcció:
Dr. Reina de la Torre, Francisco; Dr. Boadas Vaello, Pere i Dra. Serando Querol, Ma. Teresa
Lectura:
27/01/2020
Títol:
Development of new non-invasive tools based on faecal bacterial signatures for the early detection of colorectal cancer
Autora:
Marta Malagón Rodríguez
Direcció:
Dr. Xavier Aldeguer Manté i Dr. Librado Jesús García Gil
Lectura:
13/12/2019
Títol:
Estimación de la prevalencia de la Hipercolesterolemia Familiar y de las características clínicas asociadas en Cataluña
Autor:
Àlex Vila Belmonte
Direcció:
Dr. Alberto Zamora Cervantes, Dr. Rafel Ramos Blanes i Dra. Núria Plana Gil
Lectura:
13/12/2019
Títol:
MALDI-TOF spectral fingerprints analysis by Artificial Neural Networks of different types of pathological pain in experimental model
Autora:
Meritxell Deulofeu Figueras
Direcció:
Dr. Pere Boadas Vaello i Dra. Victòria Salvadó Martín
Lectura:
13/12/2019
Títol:
Tratamiento farmacológico del dolor en dos modelos experimentales de fribromialgia en ratón
Autor:
Beltrán Álvarez Pérez
Direcció:
Dr. Enrique Verdú Navarro i Dr. Pere Boadas Vaello
Lectura:
09/12/2019
Títol:
Avaluació de la funció renal en la millora de la predicció del risc vascular. Anàlisi del rol de les estatines en la prevenció primària d'esdeveniments cardiovasculars en la població amb malaltia renal crònica inicial
Autor:
Dídac Parramon Font
Direcció:
Dr. Rafel Ramos Blanes i Dra. Maria del Mar García Gil
Lectura:
26/07/2019
Títol:
La relación beneficio-riesgo del tratamiento farmacológico para la enfermedad de Alzheimer
Autora:
Lídia Blanco Silvente
Direcció:
Dr. Xavier Castells Cervelló i Dra. Dolors Capellà Hereu
Lectura:
08/07/2019
Títol:
Influencia de la gras epicárdica en la arritmia fibrilación auricular, la cardioversión eléctrica, la recurrencia y el tratamiento
Autora:
Helen Margarita Valenzuela Leal
Direcció:
Dr. Joan Sala Montero i Dra. Anna Prats Puig (Tutor: Dr. Rafel Ramos Blanes)
Lectura:
09/04/2019
Títol:
Therapeutic potential of pituitary adenylate cyclase-activating polypeptidde and epigallocatechin gallate in motor and cognitive deficits of Huntington's disease models
Autora:
Maria Núria Cabezas Llobet
Direcció:
Dr. Francesc Xavier Xifró Collsamata
Lectura:
28/02/2019
Títol:
DNA methylome in HER2-positive resistant breast cancer
Autora:
Sònia Palomeras Pairet
Direcció:
Dra. Teresa Puig Miquel
Lectura:
27/02/2019
Títol:
Factors associated with arterial stiffness in a general Mediterranean population and in a Mediterranean intermediate cardiovascular risk population
Autora:
M. Lourdes Camós Llovet
Direcció:
Dr. Rafel Ramos Blanes i Dra. Maria del Mar García Gil
Lectura:
26/02/2019
Títol:
El síndrome coronario agudo: Tendencias en la magnitud del problema, en el manejo hospitalario y en la aparición de complicaciones en un estudio de base poblacional y mejoras en las estrategias de prevención individual
Autor:
Gabriel Vázquez Oliva
Direcció:
Dr. Roberto Elosua Llanos, Dr. Alberto Zamora Cervantes i Dr. Rafel Ramos Blanes
Lectura:
08/02/2019
Títol:
Regulome-seq: a novel approach for the identification of non-coding variants associated with human disease. Assessment of its applicability in 89 Brugada syndrome individuals
Autora:
Mel·lina Pinsach Abuin
Direcció:
Dra. Sara Pagans Lista, Dr. Ivan Garcia Bassets i Dr. Ramon Brugada Terradellas
Lectura:
30/01/2019
Títol:
Arteriopatia Perifèrica i factors de risc cardiovascular. Millora de la prevenció secundària dels pacients amb arteriopatia perifèrica en l'Atenció Primària
Autor:
Alejandro Llobera Serentill
Direcció:
Dr. Rafel Ramos Blanes i Dra. Maria del Mar García Gil (Tutora: Dra. Elisabeth Pinart Nadal)
Lectura:
09/03/2018
Títol:
Sistema immunitari i marcadors de risc cardiometabòlic en l'edat pediàtrica
Autora:
Montse Gispert-Saüch Puigdevall
Direcció:
Dr. Abel López Bermejo i Dra. Judit Bassols Casadevall
Lectura:
02/03/2018
Títol:
Papel del DTI en la RM cerebral como marcador predictivo del estado motor y evolución funcional en pacientes con hemorragia intracerebral
Autor:
Mikel Terceño Izaga
Direcció:
Dra. Yolanda Silva Blas, Dr. Joaquín Serena Leal i Dr. Josep Puig Alcántara
Lectura:
06/02/2018
Títol:
Nous mecanismes implicats en els dèficits trasncripcionals i la pèrdua de BDNF en la malaltia de Huntington: Descripció de noves dianes terapèutiques
Autora:
Laura Vidal Sancho
Direcció:
Dr. Francesc Xavier Xifró Collsamata
Lectura:
10/01/2018
Títol:
Muerte súbita natural inexplicada: Valor de la investigación genética post mortem
Autor:
Olallo-Efrén Sánchez-Molero Núñez
Direcció:
Dr. Òscar Campuzano Larrea i Dr. Ramon Brugada Terradellas
Lectura:
15/12/2017
Títol:
Identificació de microRNAS circulants i placentaris en obesitat materna gestacional i la seva relació amb paràmetres metabòlics materns i el creixement pre i postnatal
Autora:
Alexandra Bonmatí Santané
Direcció:
Dr. Abel López Bermejo i Dra. Judit Bassols Casadevall
Lectura:
28/11/2017
Autora:
Ruth Cunill Clotet
Títol:
Eficàcia, seguretat i abandonament del tractament farmacològic del trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat en pacients adults
Direcció:
Dr. Xavier Castells Cervelló i Dra. Dolors Capellà Hereu
Lectura:
08/05/2017
Títol:
Els factors GATA4 i GATA5 en la regulació transcripcional del gen que codifica pel canal de sodi cardíac (SCN5A)
Autora:
Anna Tarradas Pou
Direcció:
Dra. Sara Pagans Lista i Dr. Ramon Brugada Terradellas
Lectura:
14/03/2017
Títol:
Arteriopatia perifèrica asimptomàtica, prevalença, detecció i tractament
Autor:
Miquel Quesada Sabaté
Direcció:
Dr. Rafael Ramos Blanes
Lectura:
17/02/2017
Títol:
Estudi dels canvis promoguts per la cirurgia bariàtrica a nivell d’expressió gènica en teixit adipós subcutani i la relació amb la sensibilitat a la insulina
Autora:
Gemma Xifra Villarroya
Direcció:
Dr. José Manuel Fernández-Real
Lectura:
17/02/2017
Títol:
Factors associats a la incidència de fibril·lació auricular i estudi de l'associació del tractament amb estatines amb la incidència d'aquesta arítmia en població hipertensa sense antecedents de malaltia isquèmica vascular
Autora:
Lia Alves Cabratosa
Direcció:
Dr. Rafel Ramos Blanes i Dra. M. del Mar García Gil
Lectura:
16/12/2016
Títol:
Creixement recuperador postnatal secundari a restricció de pes prenatal en rates Wistar: canvis moleculars en l'expressió dels gens STKII, DLKI i SIRTI en els teixits adipós, hepàtic, muscular i placentari
Autora:
Gemma Carreras Badosa
Direcció:
Dr. Abel López Bermejo, Dra. Judit Bassols Casadevall i Dra. Anna Prats Puig
Lectura:
22/12/2015
Títol:
Variantes genéticas y su relación con la progresión y el pronóstico de la cardiopatía isquémica
Autor:
Miguel Zabalza Cerdeiriña
Direcció:
Dr. Roberto Elosua Llanos
Lectura:
19/12/2015
Títol:
Nuevos determinantes moleculares en la respuesta a isquemia cerebral
Autora:
M. Carme Gubern Mérida
Direcció:
Dra. Judith Mallolas Jiménez i Dra. Mar Castellanos Rodrigo
Lectura:
18/12/2015
Títol:
WNT5A, SFRP5 y CRTC3: Nuevas adipocinas relacionadas con la obesidad en la edad pediátrica
Autora:
Pilar Soriano Rodríguez
Direcció:
Dr. Abel López Bermejo i Dra. Anna Prats Puig
Lectura:
13/10/2015
Títol:
La proteína C Reactiva y la Osteocalcina descarboxilada como marcadores de arteriosclerosis preclínica en niños sanos prepuberales
Autora:
Maria Inés Osiniri Kippes
Direcció:
Dr. Abel López Bermejo i Dra. Judit Bassols Casadevall
Lectura:
15/07/2015
Títol:
Análisis de la aplicación de los criterios de activación del código ictus en Catalunya 
Autora:
Estela Sanjuan Menéndez
Direcció:
Dra. Mar Castellanos Rodrigo i Dr. Joaquim Serena Leal
Lectura:
12/12/2014
Títol:
Estudi de l'hemodinàmica intrarenal mitjançant l'índex de resistivitat com a marcador d'afectació renal, risc cardiovascular i rigidesa vascular 
Autor:
Jordi Calabia Martínez
Direcció:
Dr. José Manuel Fernández-Real Lemos i Dr. Martín Vallès Prats
Lectura:
12/12/2014
Títol:
Diffusion tensor imaging in acute ischemic stroke: the role of anisotropy in determining the time of onset and predicting long-term motor outcome
Autor:
Josep Puig Alcàntara
Direcció:
Dra. Mar Castellanos Rodrigo, Dr. Joaquim Serena Leal i Dr. Josep Daunis Estadella
Lectura:
3/12/2014
Títol:
Gràfic de control T2 de Hotelling per a dades composicionals
Autora:
Vives Mestres, Marina
Direcció:
J.A.Martín-Fernández, J. Daunis-i-Estadella
Lectura:
28/11/2014
Títol:
El paper de les subunitats beta en la regulació del canal de sodi cardíac associat a la mort sobtada
Autora:
M. Helena Riuró Càceres
Direcció:
Dr. Ramon Brugada Terradellas i la Dra. Fabiana Scornik
Lectura:
5/11/2014
Títol:
Determinació del patró de miRNA en líquid cefaloraquidi de pacients amb esclerosi múltiple (Estudi miEM)
Autor:
Lluís Ramió Torrentà
Direcció:
Dra. Yolanda Silva Blas
Lectura:
23/10/2014
Títol:
La proyección macular. Un nuevo método para determinar la Agudeza Visual Potencial
Autor:
Fernando A. Rodríguez Mier
Direcció:
Dr. Ramon Brugada Terradellas i Dra. Rosa Núria Aleixandre
Lectura:
14/03/2014
Títol:
Projecte EM-line!: Programa de rehabilitación cognitiva para pacientes afectados de esclerosis múltiple
Autor:
Jordi Gich Fullà
Direcció:
Dr. Xavier Montalban Gairín i la Dra. Yolanda Silva Blas
Lectura:
18/07/2013
Títol:
Utilidad de la resonancia magnética testicular con espectroscopía en el análisis cuantitativo de la infertilidad
Autor:
Sandra Baleato González
Direcció:
Dr. Joan Carles Vilanova Busquets i Dr. Josep Comet Batlle
Lectura:
12/12/2012
Títol:
Mecanismos de regulación del anabolismo lipídico en el tejido adiposo del paciente obeso
Autor:
Francisco José Ortega Delgado
Direcció:
Dr. José Manuel Fernández-Real Lemos
Lectura:
18/06/2012
Títol:
Implicaciones de la adiponectina de alto peso molecular en el eje tiroideo y el metabolismo óseo
Autora:
Anna Prats Puig
Direcció:
Dr. Abel López Bermejo i Dra. Judit Bassols Casadevall
Lectura:
17/05/2012
Títol:
Rescate aéreo medicalizado en montaña. Análisis clínico-epidemiológico retrospectivo durante 9 años de actividad. Modelo aragonés
Autor:
Iñigo Soteras Martínez
Direcció:
Dr. Enric Subirats Bayego i Dr. Ramon Brugada Terradellas
Lectura:
30/03/2012
Títol:
Immunomodulation and metabolism: possible role of lactoferrin
Autor:
José M. Moreno Navarrete
Direcció:
Dr. José Manuel Fernández-Real Lemos
Lectura:
20/06/2011
Títol:
Good-Visibility Computation using Graphics Hardware
Autor:
Narcís Madern Leandro
Direcció:
J. Antoni Sellarès i Narcís Coll
Lectura:
8/10/2010
Títol:
Combining refinement and improvement techniques for the generation and modification of 2D/2.5D triangular meshes
Autora:
Marité Guerrieri
Direcció:
Dr. J.A. Sellares i Dr. Narcís Coll
Lectura:
29/05/2009

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.