Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Campanya d’Alfabetització per Nicaragua

Campanya d’Alfabetització per una Nicaragua lliure d’analfabetisme (Nicaragua)

OBJECTIU:Reduir la taxa d'analfabetisme actual (34%) a menys del 5%, declarant Nicaragua Territori Lliure d'Analfabetisme el 23 d'agost de 2009
SOL·LICITANT:Joan Colomer Ribas
CONTACTE:Joan Colomer Ribas
CORREU ELECTRÒNIC:jcolome2@xtec.cat
CONTRAPART:AEPCFA, Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador
UBICACIÓ:Managua (Nicaragua)
FINANÇAMENT UdG:

Projecte: 22.725€

Mobilitat: 2.100€  (2 estudiants Pedagogia, 2 estudiants d'Educació Social i 1 estudiant d'Infermeria)