Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

M.N.Poble Saharauí. Patrimoni històric i cultural.

Museu Nacional del Poble Saharauí. Estudi del patrimoni històric i cultural del Sahara Occidental

OBJECTIU:Col.laborar amb el Museu Nacional i el Ministeri de Cultura per tal que el patrimoni històric i cultural del Sahara Occidental sigui preservat i usat com a eina educadora. En aquest sentit, al Sahara Occidental el patrimoni cultural serveix per transmetre els valors de la sostenibilitat ambiental i la defensa dels drets i la identitat del poble sahrauí.
SOL·LICITANT:Narcís Soler Masferrer - Professor UdG. Dept. de Geografia, Història i Història de l'Art
CONTACTE:Narcís Soler Masferrer
CORREU ELECTRÒNIC:narcis.soler@udg.edu
CONTRAPART:Ministeri de Cultura de la República Àrab Saharaui
UBICACIÓ:Campaments de refugiats saharauis de Tindouf (Algèria) i territoris alliberats del Sàhara Occidental
FINANÇAMENT UdG:

Projecte: 8.250€

Mobilitat: 1.750€ (5 professors de la UdG)