Consell Social

CCU 3/03

Comissió Comunitat Universitaria 3/03, 30 d'abril de 2003

 
S’APROVA:                  

La modificació de la RLT del Consell Social de la Universitat de Girona,
 
 Plaça Nbre. Destí Grup c. Específic Prov. Hor. Títol Observ. Escala/grup

secretaria del consell social

Secretari 1 28b A 22.029,72 L E   Eventual Tècnica
Secretaria President Consell Social i Consellers 1 22b C 9.168,24 L E   Eventual Adm.
Administratiu 1 14 C 3.560,52 C P     Adm.
La incorporació de la Sra. M. Teresa Fornells Rodríguez, a partir del dia 1 de maig de 2003, com a secretaria personal del President del Consell Social i dels Consellers, càrrec eventual, a proposta del president del Consell Social