Consell Social

CEPP 2nc/04

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni 2nc/04

S’APROVA:

La proposta de la despesa plurianual relativa a la contractació de la construcció d’un Centre de Recerca de Noves Tecnologies Alimentàries ubicat a Parc Tecnològic de Girona (CPA 45.21.15) (CPV 45214400-4), amb la següent distribució:
Exercici 2004:            369.316,00 €
Exercici 2005:          1.200.000,00 €
 
S’APROVA:

La proposta de despesa plurianual relativa a la contractació de la realització de l’obra Construcció de l’edifici del Centre d’Informació i Assessorament de l’Estudiant (CIAE) de la UdG, amb la següent distribució:
Exercici 2004:            170.000,00 €
Exercici 2005:            481.731,46 €
 
S’APROVA:

La proposta de despesa plurianual relativa a la contractació de l’obra del conjunt edificatori de recerca i transferència al Parc Científic i Tecnològic de la UdG (CPA 2002-ES 45.21.15) (CPV 45214000-0/45214400-4), amb la següent distribució:
Exercici 2005:            3.058.060,00 €