Consell Social

4/03

4/03, de 21 de juliol de 2003

S’APROVA, per unanimitat:

El pressupost per a l’any 2003 de la Universitat de Girona per un total equilibrat de 60.028.252,98 € en ingressos i despeses, d’acord amb la proposta elevada pel Consell de Govern.

S’APROVA: 

Proposar al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, d’acord amb el Consell de Govern, la memòria econòmica corresponent al Graduat Superior en Criminologia a la Universitat de Girona.

 
S’APROVA:

Proposar al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, d’acord amb el Consell de Govern, la memòria econòmica corresponent al Graduat Superior en Prevenció de Riscos Laborals a la Universitat de Girona.  

S’APROVA:

Proposar al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, d’acord amb el Consell de Govern, l’adscripció de l’Escola Superior universitària Formàtic Barna a la Universitat de Girona.
 

S’APROVA:

Proposar al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, d’acord amb el Consell de Govern, la memòria d’implantació i el Pla d’Estudis corresponent a la Diplomatura en Gestió i Administració Pública a la Universitat de Girona.

S’APROVA:

Canviar el nom de l’Escola Superior de Relacions Públiques de Girona per Escola Universitària de Ciències de la Comunicació, a proposta del Consell de Govern.