Consell Social

CU2/07

Comissió de Comunitat Universitària CU2/07

S’APROVA:
 
L’atorgament dels trams docents corresponents a l’any 2006.
 
 
S’APROVA:
 
Que el president del Consell Social elevi al Comissionat per a Universitats i Recerca la candidatura a la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, a títol col·lectiu, de l’equip responsable del projecte LaQuímica.Net, del Departament de Química de la Universitat de Girona.
 
 
S’APROVA:
 
L’acord de la Mesa General d’Universitats relatiu a l’adhesió al pla de pensions.