Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach (ICE)

Descripció d'una activitat

Contacte

ICE Josep Pallach
Parc Científic i Tecnològic 
Edifici J. Casademont 
Pic de Peguera, 15 
Porta B, 1ª pl. despatx 4
17003 Girona  

Tel.+34 972 41 87 02/03

i
ce@udg.edu

Horari

 

Segueix-nos a:

   
  
Suggeriments
Publicacions
Enllaços

 
 Beca Josep Pallach Robolot
 
 

 

 

Descripció d'activitats

Moodle 2 a la FP: novetats i avaluació
Pagina nueva 1

Inscripció gratuïtaCodi 0007020019
Modalitat Curs
Formador Sr. Ferran Chic i Pañart
Places 25
Hores 30.00
Calendari

Sessions presencials: 1, 8, 15 i 22 d´octubre i 5, 12 19 i 26 de novembre de 2013
Sessions telemàtiques: Fins el 26 de novembre de 2013

Horari De 17.30 a 20h
Lloc ICE Josep Pallach de la UdG c/ Castell de Peralada 14 Baixos
Inscripcions Del 16/09/2013 al 29/09/2013 Formulari d'inscripció
Objectius Pagina nueva 1

-Realitzar una presa de contacte amb les novetats i millores més significatives del moodle 2, amb especial èmfasi en aquelles que ajuden a millorar la productivitat i eficiència d’un professor que utilitzi aquesta plataforma.

-Treballar els nous recursos de moodle 2 amb especial èmfasi en el nou tractament millorat dels repositoris de fitxers.

-Treballar amb les tasques de la nova versió i conèixer les diferències i millores envers a la versió anterior.

-Conèixer les novetats a l'hora de qualificar una activitat: qualificacions grupals, qualificacions usant guies de qualificació i qualificacions basades en rúbriques.

-Dissenyar un esquema de qualificacions adaptat a la programació didàctica d’un mòdul o crèdit usant el qualificador del moodle.

Requisits En acabar l´activitat, l´ICE expedirà un certificat d´assistència a tots els participants que hagin assistit, com a mínim, a un 80% de les hores impartides i que compleixin tots els requisits d´avaluació.
Metodologia Cada assistent disposarà d’un curs moodle de pràctiques amb el rol de professor. En aquest curs moodle, cada assistent durà a terme les diferents activitats pràctiques que el formador vagi proposant. Algunes activitats es completaran durant les sessions presencials i d’altres caldrà fer-les durant les sessions telemàtiques.
Contingut

En cada bloc temàtic només es treballarà amb tots aquells aspectes diferents o aspectes innovadors de la versió 2 respecte a la antiga versió 1.9. No es treballarà tot allò que no aporti novetats significatives.

BLOC 1: Aspectes més destacats del nou entorn.
BLOC 2: Configuració d’un curs.
BLOC 3: Gestió millorada de fitxers (treball amb repositoris) .
BLOC 4: Les tasques de la nova versió.
BLOC 5: Eines de qualificació avançades: Guies de qualificació i rúbriques.
BLOC 6: Ús del qualificador aplicat a avaluar unitats formatives, mòduls o crèdits.

Avaluació Durant el curs, els assistents disposaran d’un curs moodle de pràctiques per realitzar petites activitats proposades pel formador. La planificació de les activitats proposades té present que algunes caldrà dur-les a terme durant les sessions presencials i d’altres en sessions telemàtiques. A la finalització del curs, caldrà haver dut a terme totes les activitats proposades.
Observacions Consulta d'assignacions: 30 de setembre.

El professorat que obtingui reserva de plaça rebrà un correu de l'ICE que haurà de contestar per confirmar la inscripció. Més informació: Més informació

Organització ICE de la UdG. Aquesta activitat està inclosa en el Pla de Formació del Departament d’Ensenyament, al Programa de millora de la qualitat en FP i està finançat pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i cofinançat pel Fons Social Europeu