Consell Social

Actuacions 2005

Actuacions 2005

V/05. III Convocatòria d'Ajuts Botet i Sisó per a l'elaboració de treballs de recerca de Batxillerat. El Consell Social de la UdG ha finançat aquests ajuts que, amb una dotació total de 30.000 €, impulsa l'elaboraXVIII Certámen de Jovenes Investigadores del Instituto de la Juventudció de 50 treballs de recerca per part d'estudiants de batxillerat. Alguns d'aquests treballs i, col·lectivament, l'IES LA Garrotxa d'Olot, han estat premiats en el XVIII Certámen de Jovenes Investigadores del Instituto de la Juventud.

V/05. Ajuts del Consell Social. El Consell Social de la UdG ha convocat i atorgat enguany 34 ajuts per un total de 37.475 € per a l'organització de jornades, cursos, seminaris, congressos o qualsevol altre tipus d'activitat de difusió de la tasca formativa de la Universitat, així com dels resultats de la recerca o de les accions promogudes per la UdG, que comportin una col·laboració amb la societat catalana.


VI/05. Premis per a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat
: 6a edició premis consell social de la UdG, 3a edició premis CoAc d'Arquitectura. El Consell Social de la UdG gestiona i, juntament amb la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (CoAC), han convocat i atorgat enguany 21 premis que, amb una dotació total de 13.400 €, tenen l'objectiu de promoure la recerca dels estudiants de batxillerat en tots el àmbits culturals de la nostra societat. Alguns d'aquests treballs i, col·lectivament, l'IES LA Garrotxa d'Olot, han estat premiats en el XVIII Certámen de Jovenes Investigadores del Instituto de la Juventud.


X/05. Premis extraordinaris de les titulacions de la UdG.
El Consell Social finança cada any l'expedició del títol per a aquells estudiants que hagin obtingut un premi extraordinari en les estudis impartits per la Universitat de Girona. Enguany, la dotació, de 5.610 €, ha beneficiat 47 estudiants.

X/05. Stand UdG a la Fira de Mostres de Girona. El Consell Social ha col·laborat amb 7.000 € en el disseny i muntatge de l'stand UdG en motiu de les Fires i Festes de Sant Narcís.


XI/05.
Parc Científic i tecnològic de la UdG. El Consell Social de la UdG ha estat des dels seus inicis un actiu impulsor del Parc Científic i Tecnològic. Enguany l'aportació al seu finançament ha estat de 60.000 €. que s'han destinat a l'elaboració del projecte de construcció de l'edifici Giroemprèn (centre d'empreses).

XI/05. La
Segona enquesta sobre la inserció laboral dels graduats universitaris. El Consell Social de la UdG ha finançat amb 16.500 €, la segona edició de l'enquesta d'inserció laboral dels graduats del sistema universitari català que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha dut a terme, en col·laboració amb els Consells Socials de les universitats públiques catalanes, durant l'any 2005. Els resultats de l'estudi s'han tramès als diferents centres docents de la Universitat i el Consell Social de la UdG ha encarregat un estudi sobre l'enquesta al Grup de Recerca d'Estadística i Anàlisi de Dades de la UdG.