Consell Social

Actuacions 2006

Actuacions 2006

I/06. Edició de Ciència Recreativa de J. Estalella. El Consell Social ha sufragat l'edició de 200 exemplars de la 2a part d'aquest llibre d'experiments didàctics, publicat a principis del segle XX, tot aprofitant la commemoració de l'Any Internacional de la Física durant el 2005. Els volums s'han destinat a obsequiar els centres de secundària i als avaluadors que participen en els premis per a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat: 7a edició Premis Consell Social de la UdG, 4a edició Premis COAC d'Arquitectura.

II/06. Inventari de béns mobles. En compliment del que marca el Pla especial de comptabilitat pública per a les universitats públiques catalanes i per a un correcte establiment i manteniment de l'actiu de la institució, el Consell Social ha finançat amb 112.500 €, l'elaboració de l'inventari de béns mobles de la UDG.

II/06. Implementació de la certificació digital.
En el procés de transició vers l'administració electrònica, l'acord del ple 1/06 del Consell Social d'1 de febrer de 2006 fonamenta i permet l'ús integral del suport digital i la comunicació per mitjans telemàtics de la documentació generada per aquest òrgan.

II/06. Participació del Consell Social a les Comissions de la UdG. Segons informació elevada al Consell de Govern 2/06, de 23 de febrer de 2006, enguany s'ha integrat un representant del Consell Social a la Comissió de Formació Continuada, a la Comissió de Pràctiques Professionals i a la Comissió de Relacions amb l'Exterior.

II/06. Auditoria. En compliment de les seves funcions de supervisió de les activitats de caràcter econòmic de la Universitat, el Consell Social ha finançat, amb 45.000 € l'auditoria dels comptes anuals de la UdG corresponents a l'exercici de 2004. L'elaboració de l'auditoria ha estat adjudicada, mitjançant concurs públic, a l'empresa KPMG Auditores.


III/06. Ajuts del Consell Social. El Consell Social de la UdG ha convocat i atorgat enguany 23 ajuts per un total de 30.255 € per a activitats de difusió, projecció o transferència, impulsades per departaments, instituts o càtedres de la UdG, que comportin una col·laboració amb la societat o una especial incidència sobre aquesta, preferentment en l’àmbit de les comarques gironines.

III/06. Estudi sobre l'enquesta d'inserció laboral dels graduats UdG. El Consell Social ha encarregat a Santi Thió i Josep Daunis, membres del Grup de Recerca d'Estadística i Anàlisi de Dades i del Departament d'Informàtica i Matemàtica Aplicada de la UdG, una anàlisi dels resultats de la Segona enquesta sobre la inserció laboral dels graduats universitaris que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) va impulsar, en col·laboració amb els consells socials de les universitats públiques catalanes. Accés a la versió electrònica de: Thió i Fernández de Henestrosa, Santi; Daunis i Estadella, Josep. Inserció i Formació a la UdG: estudi sobre la 2a enquesta d'inserció laboral dels graduats universitaris. Barcelona: AQU Catalunya, 2005. Girona: Universitat de Girona, Consell Social, 2006 (Estudis; 1).

III/06. Suport a la implementació de la comptabilitat financera. El Consell Social ha destinat 6.500 € a facilitar el compliment del que es preveu en el Pla especial de comptabilitat pública per a les universitats públiques catalanes.
 
III/06. Suport a Post Scriptum: associació d'exestudiants de la UdG. El pressupost de l'exercici de 2006 del Consell Social de la UdG preveu la transferència a Post Scriptum de 3.000 € per afavorir-ne el creixement i projecció. Així mateix, el Consell Social ha impulsat la renovació del conveni UdG/Post Scriptum i la signatura d'un altre conveni entre l'Associació i la Fundació UdG: Innovació i Formació, mitjançant el qual els seus membres podran accedir als cursos, postgraus i màsters en condicions avantatjoses.
 
III/06. Edifici c/Alemanys 14. El Consell Social ha destinat 50.133,39€  per sufragar part de les despeses de les obres de rehabilitació de la finca situada al carrer dels Alemanys, núm. 14 de Girona que ha d'acollir diferents serveis universitaris.
 

IV/06. Premis extraordinaris de les titulacions de la UdG.
El Consell Social finança cada any l'expedició del títol als estudiants que hagin obtingut el premi extraordinari en els estudis impartits per la Universitat de Girona. Enguany, una dotació de 7.660 € ha premiat 52 estudiants dels diferents centres de la UdG.

V/06. Inventari de béns mobles. En compliment del que marca el Pla especial de comptabilitat pública per a les universitats públiques catalanes i per a un correcte establiment i manteniment de l'actiu de la institució, el Consell Social ha finançat enguany amb 36.000 € l'elaboració de l'inventari de béns mobles de la UdG.

V/06. IV Convocatòria d'Ajuts Botet i Sisó per a l'elaboració de treballs de recerca de batxillerat i convocatòria d'ajuts COAC d'Arquitectura. El Consell Social de la UdG ha cofinançat amb 20.000 € aquestes beques que, amb una dotació total de 31.200 €, impulsen l'elaboració de 52 treballs de recerca per part d'estudiants de batxillerat. En aquesta edició, la novetat és l'addició de dues beques per a treballs que versin sobre la temàtica "arquitectura, urbanisme i ciutat", finançades per la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC).
 
VI/06. Premis per a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat: 7a edició dels Premis Consell Social de la UdG, 4a edició dels Premis COAC d'Arquitectura. El Consell Social de la UdG, juntament amb la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), ha convocat enguany aquests premis que, amb una pressupost total de 23.000 €, tenen l'objectiu de promoure la recerca dels estudiants de batxillerat en tots el àmbits culturals de la nostra societat.

VII/06. Projecte Campus WebMap per a la UdG. El Consell Social finança amb 3.000 € el disseny i la implementació d'un servidor de mapes per a la UdG per facilitar l'accés i la localització dels recursos de la Universitat i configurar una eina d'informació i gestió dels seus espais i edificis.

VII/06. Projecte pilot per a la creació de la figura del becari de transferència i innovació. El Consell Social ha participat en la definició d'aquest projecte que vol potenciar la interrelació amb els sectors empresarials i institucionals així com generar perfils universitaris orientats al problema de la transferència i la innovació. El Consell Social cofinançarà aquest projecte amb l'aportació de 15.000 € el 2006 i de 27.700 € el 2007.

IX/06. Distinció Jaume Vicens Vives. El Govern de la Generalitat ha atorgat la distinció Jaume Vicens Vives al mèrit docent al Dr. Salomó Marquès, professor de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la UdG, adscrit al Departament de Pedagogia, «en reconeixement de la seva trajectòria professional, especialment per la constant preocupació per la formació i reciclatge dels mestres a través de les escoles d’estiu i del voluntariat, i també per la seva contribució a la valoració de la recerca històrica en l’àmbit educatiu». Aquesta distinció reconeix la proposta de candidatura elevada enguany pel president del Consell Social al conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació amb l'acord previ de la Comissió de Comunitat Universitària del Consell Social aprovat en sessió 2/06 de 20 d’abril de 2006.

 
X/06. Stand UdG a la Fira de Mostres de Girona. El Consell Social ha col·laborat amb 7.000 € en el disseny i muntatge de l'stand UdG amb motiu de les Fires i Festes de Sant Narcís.

XI/06. Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. El president del Consell Social s'ha integrat, com a patró nomenat per la rectora de la UdG, en el patronat d'aquesta fundació privada, d'abast nacional i participada per la Generalitat de Catalunya, que té com a missió l'excel·lència científica al més alt nivell en el seu àmbit temàtic.

XII/06. Programa d'avaluació institucional de l'European University Association (EUA). Un representant del Consell Social s'ha integrat al Comitè Intern d'Avaluació que ha de gestionar l'obtenció d'aquesta acreditació de qualitat per a la UdG.

XII/06. Conveni per a la Catalogació de la Biblioteca del Seminari. la Biblioteca del Seminari Diocesà de Girona disposa d’un fons d’aproximadament 70.000 volums d’entre els segles XVI i XXI, així com de manuscrits i incunables valuosos. El conveni es gestionarà amb la supervisió de la Biblioteca de la Universitat de Girona i estarà dotat amb 440.000 € aportats per la Generalitat de Catalunya, el Bisbat de Girona, la Diputació de Girona, la Caixa de Girona i el mateix Consell Social. 

XII/06. Integració al Patronat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la UdG. En compliment de la seva funció de promoure la col·laboració entre la Universitat i altres entitats públiques i privades, el Consell Social entrarà a formar part d'aquest òrgan.