Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

El voluntariat a la UdG

El voluntariat a la UdG


El voluntariat és un element d’intervenció imprescindible i reconegut per tothom, que estén la seva capacitat de transformació per damunt de les fronteres, les classes socials, les cultures o les creences.

El voluntariat s’integra en un espai de participació organitzat on tothom pot compartir una part del seu temps, coneixements, recursos i il·lusions.

La Universitat de Girona, com a institució educativa i com a referent social, vol sensibilitzar i formar la comunitat universitària en iniciatives individuals o col·lectives de voluntariat.

Accions per promoure el voluntariat:
 
  • Campanyes de formació i sensibilització.
  • Promovent la participació dels membres de la comunitat universitària en actuacions de voluntariat internes i externes.
  • Obrint les portes ajudant a difondre les accions de voluntariat que realitzen altres entitats.
  • Generant activitats acadèmiques, en col·laboració amb altres entitats, adreçades a la formació i participació del voluntariat: cursos de lliure elecció, pràcticums, treballs de fi de carrera, pràctiques en empreses, recerques...
 
Voluntariat social
Voluntariat ambiental
Voluntariat lingüístic
Voluntariat persones amb discapacitat
Voluntariat informàtic
Voluntariat per a la cooperació
Voluntariat  Universitari de Nacions Unides