Oficina de Cooperació per al Desenvolupament

Desnv. agroeconòmic social de la zona de Atitsohoe

Cooperació i Voluntariat

Contacte

Cooperació i Voluntariat

Mòdul 23, Campus Montilivi. 17071, Girona

Tel. +34 972 418 077 / Fax. 972 419 844

cooperacio@udg.edu

 

Twitter UdGcooperem Sindicació RSS Pàgina al Facebook Veure informació en llenguatge de signes Adreça Skype: cooperacio

Projecte de desenvolupament agroeconòmic i social de la zona de Atitsohoe. Notsé. Togo. Àfrica

OBJECTIU:

 

SOL·LICITANT:


CONTACTE:


CORREU   ELECTRÒNIC:


CONTRAPART:


UBICACIÓ:


FINANÇAMENT  UdG