Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Adquisició de dades per un aerogenerador. Perú.

Estudi del sistema d’adquisició de dades per un aerogenerador de baixa potència per electrificació rural. Perú

OBJECTIU: Contribuir a augmentar el coneixement i rendiment de la part elèctrica de aerogeneradors de baixa potència destinats a la electrificació de zones rurals de països en desenvolupament. Estudiar i analitzar la tecnologia elèctrica de aerogeneradors de baixa potencia per electrificació rural. Estudiar un sistema d'adquisició de dades per aerogeneradors de baixa potencia per electrificació rural.
SOL·LICITANT Robert Camós Vidal
CONTACTE Grup de Recerca i Cooperació per al Desenvolupament Humà de la UPC (GRECDH)
CORREU ELECTRÒNIC u1059400@correu.udg.edu
CONTRAPART ONG Soluciones Prácticas
UBICACIÓ Perú
FINANÇAMENT

 Projecte: 940€

Mobilitat: 1.400€