EEN: busca de métodos de mejora de moldes para materiales composites.
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Investiga

EEN: cerca de mètodes de millora de motlles per a materials compòsits.

Una empresa d'Ucraïna cerca col·laboradors amb mètodes de millora de motlles per a materials compòsits.

Una empresa d'Ucraïna cerca col·laboradors amb experiència en l’ús de càlculs teòrics i programes de modelització, per a realitzar un desenvolupament tècnic conjunt de mètodes de millora de motlles per a materials compòsits, mitjançant un acord de cooperació tècnica. L'esmentat software ha de permetre determinar quina és la millor combinació de resines i fibres, i a més comptar amb le següents característiques:

  • Proporcionar solucions ràpides per la disseny preliminar, així com per fer anàlisis avançades d'optimització del procés de fabricació i motlle, així com per a la verificació final del disseny.
  • Tenir la capacitat de simular el rebliment i el curat no isotèrmics, així com el modelatge en estat sòlid, necessari per analitzar el flux de resina sobre el gruix del material.
  • Proporcioneu un càlcul del temps de fabricació independentment de la mida i la complexitat del model.

Més Informació: Enllaç

Data límit d'inscripció: Sense data límit

Suport en la contractació: valoritzacio@udg.edu