AEI - AGAUR - UdG: afectaciones por la COVID-19 en los contratos a cargo de convocatorias de investigación
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

AEI - AGAUR - UdG: afectacions per la COVID-19 als contractes a càrrec de convocatòries de recerca

D'acord amb el que estableix el Reial Decret-Llei 11/2020, aquells contractes de recerca que finalitzen entre el 2/4/2020 i el 26/4/2021 poden ser prorrogats fins a tres mesos. Des de la Universitat es contactarà amb totes les persones afectades per tal de gestionar aquestes pròrrogues a mesura que s'acosti la data de fi dels seus contractes.

El Reial Decret-llei 11/2020 va establir, entre altres qüestions, la possibilitat de prorrogar els contractes de treball de duració determinada i finançats amb càrrec a convocatòries públiques de recursos humans en l’àmbit de la recerca, efectuades pels agents de finançament del Sistema Estatal de Ciència, Tecnologia i Innovació. Ara bé, el Decret estableix que aquesta pròrroga només es pot aplicar als contractes que acabin en el període d’un any des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma (és a dir, els que acabin el darrer any de contracte entre el 2/4/2020 i el 26/4/2021), i podrà ser de, com a màxim, de 3 mesos més el temps que duri l’estat d’alarma.

D’acord amb aquest Reial Decret, el govern de l’Estat (per les seves convocatòries) ha decidit establir, a càrrec seu, una pròrroga de tres mesos als contractes afectats. La Generalitat (també per les convocatòries que li corresponen) a hores d'ara només té previst ampliar la durada del temps de l’estat d’alarma.

La UdG, per la seva banda, implementa una pròrroga de tres mesos en les convocatòries pròpies (en les modalitats cofinançades per grups o altres entitats, caldrà que aquests n’aportin el 50% corresponent) i completa fins a tres mesos les de la Generalitat.

Per tant, en aquest moment, des dels nostres Vicerectorats conjuntament amb els serveis administratius de la Universitat, estem gestionant aquestes pròrrogues per als beneficiaris d’ajuts Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Torres Quevedo, FPI, FPU, doctorats industrials, Personal Técnico de Apoyo (Ministerio), FI, Beatriu de Pinós (Generalitat) i IFUdG (UdG). Sempre però, tal com dèiem abans, per aquelles persones que, segons el Reial Decret acabin el contracte abans del 26 d’abril de 2021.

Des de l’OITT i el Servei de Recursos Humans ens anirem posant en contacte amb vosaltres, a mesura que s’acosti la data en què hem de començar a tramitar la pròrroga. Per qualsevol dubte, podeu escriure un correu a recercaoitt@udg.edu. En el mail indiqueu si us plau el vostre telèfon per si convé fer-vos una trucada.

Notícies relacionades

Investiga