Grup de Recerca en Ciència Política

Projectes

Grup de Recerca en Ciència Política

Projecte:
Vers noves eines de gestió col·laborativa en el món local: Aportacions des dels comuns (DEMOC 00004)
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Marco Aparicio
Investigadors:
8
Import:
12000 €
Durada:
2019-2020

Projecte:
Beques FULBRIGHT mobilitat predoctoral ()
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre ESP-EUA - FULBRIGHT
Direcció:
 Anais Varo Barranco
Investigadors:
1
Import:
34846 €
Durada:
2019-2020

Projecte:
Ajut Programa TransferUdG 2016 (TRANSFER2016/35)
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Maria Luisa Esteve Pardo
Investigadors:
27
Import:
24000 €
Durada:
2017-2019

Projecte:
Polítiques públiques, drets i acció col.lectiva al Sud: Amèrica Llatina i Europa Mediterrània (MPCUdG2016/051)
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Salvador Marti Puig; Miguel Angel Cabellos Espierrez
Investigadors:
10
Import:
31500 €
Durada:
2016-2018

Projecte:
Aproximacaió a la gestió col·laborativa en l'àmbit municipal urbà de recursos essencials: el cas del servei d'aigua (2015 DEMOC 00022)
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Salvador Marti Puig
Investigadors:
06
Import:
6833 €
Durada:
2016-2017