Departament de Dret Privat

Recerca

Contacte

Departament de Dret Privat
Facultat de Dret
Campus de Montilivi mapa de situacio
17071 GIRONA
Tel. 972 41 81 38
Fax 972 41 81 21
dir.depdprivat@udg.edu