Coneix la UdG

Honoris Causa

Doctors Honoris Causa de la Universitat de Girona

2016


  

8 de juliol de 2016

 

Doctor Honoris Causa | Peter J.Balsells

Data d’investidura: 8 de juliol de 2016 a l'Aula Magna Modest Prats

Padrí: Dr. Joaquim Salvi, director de l'Escola Politècnica Superior [Discurs Dr. Salvi]

Peter J.Balsells  va rebre el Títol de Doctor honoris causa per la Universitat de Girona per la seva vàlua en el progrés de la tecnologia, pel seu mestratge en els camps de la seva especialitat, pel seu generós mecenatge a la Universitat de Girona i pels seus valors d'humanitat, humilitat i estima envers el nostre país, Catalunya.

[Vídeo projectat en la seva intervenció]

Discurs d’investidura del rector de la Universitat de Girona, Dr. Sergi Bonet Marull  [Discurs rector]  

 

2015


  

30 de juny de 2015

 

Doctor Honoris Causa | Ilona Kickbusch

Data d’investidura: 30 de juny de 2015 a l'Aula Magna Modest Prats

Padrina: Dra. Dolors Juvinyà Canal, professora de la Facultat d’Infermeria [Discurs Dra. Juvinyà]

Ilona Kickbusch  va rebre el Títol de Doctora honoris causa per la Universitat de Girona pel seu compromís amb la Governança de la salut global, pel desenvolupament del moviment “Salut en totes les polítiques” i pel fet de ser un referent en la motivació i orientació de la docència i recerca a la UdG.

[Discurs Dra. Kickbusch]

Discurs d’investidura del rector de la Universitat de Girona, Dr. Sergi Bonet Marull  [Discurs rector]  

 

2014


  

10 de desembre de 2014

 

Doctor Honoris Causa | David Jou i Mirabent

Data d’investidura: 10 de desembre de 2014 a l'Aula Magna Modest Prats

Padrí: Dr. Xavier Casamitjana i Dra. Elena Roget [Discurs Dr. Casmitjana i Dra. Roget]

David Jou i Mirabent va rebre el Títol de Doctor honoris causa per la Universitat de Girona per la seva contribució a la ciència, pel seu prestigi intel·lectual, rigor acadèmic, compromís ètic, per la profunditat de les seves reflexions i per haver-se mostrat sempre disposat a compartir-les amb tota la ciutadania.

[Discurs Dr. Jou]

Discurs d’investidura del rector de la Universitat de Girona, Dr. Sergi Bonet Marull  [Discurs rector]  

 


  

1 d'octubre de 2014

 

Doctor Honoris Causa | Juan Carlos Tedesco

Data d’investidura: 1 d'octubre de 2014 a l'Aula Magna Modest Prats

Padrí: Dr. Salomó Marquès [Discurs DR. Marquès] - [Discurso Dr. Marquès]

Juan Carlos Tedesco va rebre el Títol de Doctor honoris causa per la Universitat de Girona per la seva dedicació a l’anàlisi dels reptes que una societat canviant planteja al món de l’educació i pel rigor acadèmic, profunditat intel·lectual i compromís ètic mostrats al llarg de tota la seva trajectòria, que el converteixen en un referent per al professorat i els estudiants d’aquesta Universitat.

[Discurs Dr. Tedesco]

Discurs d’investidura del rector de la Universitat de Girona, Dr. Sergi Bonet Marull  [Discurs rector]  - [Discurso rector]

 

 

2013


  

14 de març de 2013

 

Doctor Honoris Causa | Josep Fontana

Data d’investidura: 14 de març de 2013 a l’Auditori de la Mercè
Padrina: Dra. Rosa Congost  [Laudatio]

Josep Fontana va rebre el Títol de Doctor honoris causa per la Universitat de Girona per la seva dedicació a la recerca i a l’ensenyament de la Història que ha conduït a unes fites historiogràfiques i a un mestratge indiscutibles, que han deixat una empremta inesborrable en els professors i estudiants de la Universitat de Girona.

[Discurs Dr. Fontana]

 

 

Doctor Honoris Causa | Ramon Garrabou

 

Data d’investidura: 14 de març de 2013 a l’Auditori de la Mercè
Padrina: Dr. Antonio López Estudillo [Laudatio]

Ramon Garrabou va rebre el Títol de Doctor honoris causa per la Universitat de Girona per la seva dedicació a la recerca i a l’ensenyament de la Història que ha conduït a unes fites historiogràfiques i a un mestratge indiscutibles, que han deixat una empremta inesborrable en els professors i estudiants de la Universitat de Girona.

[Discurs Dr. Garrabou]

 

Doctor Honoris Causa | Jordi Nadal

 

Data d’investidura: 14 de març de 2013 a l’Auditori de la Mercè
Padrina: Dr. Joaquim Nadal [Laudatio]

 

Jordi Nadal va rebre el Títol de Doctor honoris causa per la Universitat de Girona per la seva dedicació a la recerca i a l’ensenyament de la Història que ha conduït a unes fites historiogràfiques i a un mestratge indiscutibles, que han deixat una empremta inesborrable en els professors i estudiants de la Universitat de Girona.

[Discurs Dr. Nadal]

 

Discurs d’investidura de la Sra. Anna M. Geli, rectora Magnífica de la Universitat de Girona [Discurs Sra. Geli]

 
2012


  

26 d'octubre de 2012

 

Doctor Honoris Causa | George Steiner

Data d’investidura: 26 d'octubre de 2012 a l’Auditori de la Mercè
Padrina: Dra. Maria Josep Balsach [Laudatio]

George Steiner va rebre el Títol de Doctor honoris causa per la Universitat de Girona per ser una de les veus més incisives, brillants i èticament compromeses del segle XX, de reconegut prestigi intel·lectual i humanista, per les seves reflexions sobre el llenguatge, la cultura i la societat, i per la seva vinculació a la UdG a través de la Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis.

 

Doctor Honoris Causa | Josef Havel

 

Data d’investidura: 26 d'octubre de 2012 a l’Auditori de la Mercè
Padrina: Dra. Victòria Salvadó [Laudatio] i Dr. Juan Manuel Sánchez [Laudatio]

Josef Havel va rebre el Títol de Doctor honoris causa per la Universitat de Girona, per les seves destacades aportacions a les tècniques de separació, als nanomaterials i a l’anàlisi bioanalítica i mediambiental, pel seu suport als estudis i recerques de química analítica a la UdG i pel seu reconegut prestigi mundial en el camp de la química analítica.

[Discurs Dr. Havel]

Discurs d’investidura de la Sra. Anna M. Geli, rectora Magnífica de la Universitat de Girona [Discurs Sra. Geli]

 

hc  

13 d'abril de 2012

 

Doctor Honoris Causa | Encarna Roca

Data d’investidura: 13 d'abril de 2012 a l’Auditori de la Mercè
Padrí: Dr. Miquel Martin [Laudatio]

Encarna Roca va rebre el Títol de Doctora honoris causa per la Universitat de Girona per les seves cabdals aportacions a la pervivència, consolidació i desenvolupament del dret civil de Catalunya; per la seva significativa contribució a la renovació i modernització del Dret civil en general, tant des de l’àmbit doctrinal com des de l’àmbit jurisprudencial; pel seu compromís amb Catalunya i les seves institucions i per l’aplicació dels seus coneixements universitaris i acadèmics al servei del progrés del país i al mestratge de moltes generacions d’homes i dones juristes.

Segons acord del Consell de Govern de la Universitat de Girona, en la sessió ordinària núm. 8/11 del dia 27 d’octubre de 2011, a proposta de la Facultat de Dret. 

[Discurs de la Dra. Roca]

Discurs d’investidura de la Sra. Anna M. Geli, rectora Magnífica de la Universitat de Girona [Discurs Sra. Geli]

 

2010

 

hc  

14 de desembre de 2010

 

Doctor Honoris Causa | Ferran Mir

Data d’investidura: 14 de desembre de 2010 a l’Aula Magna de la Universitat de Girona
Padrí: Dr. Joaquim Rabaseda [Discurs Dr. Rabaseda]

Ferran Mir va rebre el títol de doctor honoris causa per la seva llarga trajectòria acadèmica, caracteritzada pel rigor que ha acompanyat totes les seves actuacions, tant en el camp de la formació com en el de la recerca, per la seva contribució a una anàlisi rigorosa dels costos en la comptabilitat empresarials, que ha significat un avenç en el coneixement de la realitat econòmica, per la seva vocació de servei en relació al món universitari i a la UdG, i per la seva voluntat divulgativa i pedagògica, segons acord del Consell de Govern de la Universitat de Girona, en la sessió 7/10 del dia 30 de setembre de 2010, a proposta del Departament d’Empresa de la Universitat de Girona.

[Discurs Dr. Mir]

 

Doctor Honoris Causa | Joan Roca i Fontané

Data d’investidura: 14 de desembre de 2010 a l’Aula Magna de la Universitat de Girona
Padrí: Dr. José Antonio Donaire [Discurs Dr. Donaire]

La Universitat de Girona li ha atorgat aquest títol pel seu lideratge, a partir de l’arrelament al país i del lligam amb la cultura, d’un projecte compartit i familiar que ha situat la cuina de la tècnica i les emocions en un primer nivell mundial; perquè ha contribuït a prestigiar socialment els estudis d’hostaleria a Catalunya, en la millor tradició europea d’una formació de gran qualitat professional; perquè amb un esforç constant de renovació i excel·lència no solament ha estat un ambaixador privilegiat de les terres gironines, sinó que ha fet possible l’articulació, amb els seus germans, de l’equip humà del restaurant El Celler de Can Roca, un exemple de continuïtat, de fidelitat als orígens i de projecció internacional, segons acord del Consell de Govern de la Universitat de Girona, en la sessió 7/10 del dia 30 de setembre de 2010, a proposta de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona.

[Discurs Dr. Roca]

Discurs d’investidura de la Sra. Anna M. Geli, rectora Magnífica de la Universitat de Girona [Discurs Sra. Geli]

 
2008

 

hc
18 de novembre de 2008

 

Doctor Honoris Causa | Eric J. Hobsbawm

Data d’investidura: 18 de novembre de 2008 a l’Aula Magna de la Universitat de Girona
Padrí: Dra. Anna M. García [Discurs Dra. Garcia]

Eric J. Hobsbawm, l’historiador més conegut i reconegut del segle XX i un dels més grans de tots els temps. Fill de pare britànic i mare austríaca, jueus tots dos, Eric John Ernest Hobsbawm va néixer a Alexandria d’Egipte el 1917, “l’any de la revolució russa”.

Eric J. Hobsbawm va rebre el títol de doctor honoris causa per la seva condició d’historiador compromès amb el present, a partir de la interpretació crítica dels esdeveniments que han configurat la societat contemporània, i pel seu mestratge, estès arreu del món i en el si de la UdG, a través d’una extensa producció bibliogràfica i d’una docència impartida des de posicions ideològiques progressistes, segons acord del Consell de Govern de la Universitat de Girona, en la sessió 7/08 del dia 25 de setembre de 2008, a proposta de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona.

[Discurs Dr. Hobsbawm]

 

Doctor Honoris Causa | Miquel Roca Junyent

Data d’investidura: 18 de novembre de 2008 a l’Aula Magna de la Universitat de Girona
Padrí: Dr. Xavier Arbós [Discurs Dr. Arbós]

Miquel Roca Junyent (Cauderan, Francia, 1940) es va llicenciar en Dret el 1961 i va iniciar la seva activitat com a advocat i com a profesor a la Universitat de Barcelona. Diputat des de 1977, va ser designat membre de la Ponència Constitucional i posteriorment membre de la comissió redactora de l'Estatut de Catalunya.

La Universitat de Girona li ha atorgat aquest títol per la seva aportació als coneixements del Dret i l'Economia, pel seu mestratge en l'aplicació del saber jurídic als objectius més valuosos del Dret; per la seva vinculació a la vida universitària i pels seus valors humans i pel compromís per Catalunya i la llibertat, expressats de manera fefaent en la seva decisiva aportació a la redacció del text constitucional i a la del primer Estatut de la democràcia recuperada, segons acord del Consell de Govern de la Universitat de Girona, en la sessió 7/08 del dia 25 de setembre de 2008, a proposta de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona.

[Discurs Dr. Roca]

Discurs d’investidura de la Sra. Anna M. Geli, rectora Magnífica de la Universitat de Girona [Discurs Sra. Geli]

Publicació Institucional Doctor Honoris Causa: Eric J. Hobsbawm i Miquel Roca i Junyent. octubre 2008

 

hc

28 d'abril de 2008

 

Doctor Honoris Causa | Raimon Panikkar 

Data d’investidura: 28 d’abril de 2008 al Centre Cultural La Mercè
Padrí: Dr. Josep M. Terricabras [Discurs Dr. Terricabras]

Raimon Panikkar, nascut a Barcelona el 1918, es va doctorar en Filosofia (1946) i en Ciències (1958) a la Universitat de Madrid, i en Teologia a la Universitat Laterana de Roma (1961).

Panikkar va rebre el títol de doctor honoris causa perquè des d'una experiència personal sàvia i amb una mirada global i crítica, ha fet una contribució excepcional al necessari diàleg intercultural i interreligiós del nostre temps. segons acord del Consell de Govern de la Universitat de Girona en la sessió 3/08, del dia 27 de març de 2008, a proposta del Departament de Filologia i Filosofia de la Universitat de Girona. La UdG és la primera universitat catalana que s’uneix al reconeixement que ja li han fet altres universitats i institucions d’arreu del món.

[Discurs Dr. Panikkar]

 

Doctora Honoris Causa | Carmina Virgili

Data d’investidura: 28 d’abril de 2008 al Centre Cultural La Mercè
Padrí: Dr. David Brusi [Discurs Dr. Brusi]

La catedràtica de Geologia, Carmina Virgili, nascuda a Barcelona el 1927, és la primera dona distingida amb aquest títol a la UdG, i aquest és alhora, el primer honoris causa que rep.

La Universitat de Girona li ha atorgat aquest títol per la seva trajectòria personal i professional, que ha estat el paradigma dels eixos que conformen un perfil universitari exemplificador: la vocació docent, la excel·lència en la recerca i la implicació entusiasta en càrrecs de gestió, la qual cosa l’ha convertit en un referent del nostre país, que mereix el nostre reconeixement més profund, segons acord del Consell de Govern de la Universitat de Girona en la sessió 3/08, del dia 27 de març de 2008, a proposta del Rectorat.

[Discurs Dra. Virgili]

 

Doctora Honoris Causa | Joan Rodés

Data d’investidura: 28 d’abril de 2008 al Centre Cultural La Mercè
Padrí: Dr. Carles Abellà [Discurs Dr. Abellà]

Joan Rodés, nascut a Barcelona el 1938 es va doctorar en Medicina el 1967 a la Universitat de Barcelona. És director de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer; president del Consell d’Administració de l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques; president del Consell Assessor del Ministeri de Sanitat i Consum; director general de l’Hospital Clínic; i president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU).

La Universitat de Girona li concedeix aquest títol per la seva valuosa aportació en el disseny i la consolidació dels estudis de Medicina a Girona, la seva capacitat científica i la seva vàlua personal i professional i la seva contribució a la recerca sobre malalties hepàtiques, que li han merescut prestigi i reconeixement internacional. segons acord del Consell de Govern de la Universitat de Girona en la sessió 3/08, del dia 27 de març de 2008, a proposta del Rectorat.

[Discurs Dr. Rodés]

 

Discurs d’investidura de la Sra. Anna M. Geli, rectora Magnífica de la Universitat de Girona [Discurs Sra. Geli]

Publicació institucional Honoris Causa: Raimon Panikkar Alemany, Carmina Virgili Rodon, Joan Rodés Teixidor. abril 2008

 
2004

 

hc

Doctor Honoris Causa | Robert Brian Tate  

Data d’investidura: 21 d’octubre de 2004 a l’Aula Magna de la UdG 
Padrí: Dra. M. Àngela Vilallonga [Discurs Dra. M. Àngela Vilallonga]

La Universitat de Girona concedeix el títol de Doctor honoris causa al Dr. Robert Brian Tate per la seva valuosa aportació en el camp de la Història, en el camp del Pensament; perquè ens ha ajudat a repensar la Història a través de les seves recerques sobre historiografia llatina humanística de la Península Ibèrica, especialment de la Corona d’Aragó i d’una de les seves figures senyeres Joan Margarit i Pau, cardenal i bisbe de Girona; per la donació generosa del seu fons historiogràfic, llibres, documents, materials de treball, de la seva biblioteca; i per la seva presència activa en el mestratge i en la recerca a la Universitat de Girona, segons acord del Consell de Govern de la Universitat de Girona en la sessió 4/04 del dia 6 de maig de 2004, a proposta del Departament de Filologia i Filosofia de la Universitat de Girona.

[Discurs Dr. Robert Brian Tate]

 

Doctor Honoris Causa | Joan Bertran Rusca  

Data d’investidura: 21 d’octubre de 2004 a l’Aula Magna de la UdG
Padrí: Dr. Miquel Duran [Discurs Dr. Miquel Duran]

La Universitat de Girona concedeix el títol de Doctor honoris causa al Dr. Joan Bertran Rusca per la seva rellevant tasca com a investigador en el camp de la Química Teòrica i Computacional, en particular en l’efecte del disolvent i en la catàlisi enzimàtica, pel vostre mestratge més enllà de la ciència i la Universitat, i per la vostra contribució al desenvolupament de la recerca i la docència en l’àmbit de la química a la Universitat de Girona, segons acord del Consell de Govern de la Universitat de Girona en la sessió 8/03 del dia 27 de novembre de 2003, a proposta del Departament de Química de la Universitat de Girona.

[Discurs Dr. Joan Bertran Rusca]

 

Doctor Honoris Causa | Jaume Gil Aluja

Data d’investidura: 21 d’octubre de 2004 a l’Aula Magna de la UdG
Padrí: Dr. Joan Carles Ferrer [Discurs Dr. Joan Carles Ferrer]

La Universitat de Girona concedeix el títol de Doctor honoris causa al Dr. Jaume Gil Aluja per la seva rellevant contribució al desenvolupament de noves tècniques per al tractament de la incertesa en els àmbits de l'economia i la gestió d'empreses, per la seva dilatada experiència en el desenvolupament de la docència i la recerca en el camp de l'economia de l'empresa, i per la seva generositat en la relació de mestratge exercit en el si del Departament d'Empresa d'aquesta Universitat, segons acord del Consell de Govern de la Universitat de Girona en la sessió 8/03 del dia 27 de novembre de 2003, a proposta del Departament d'Empresa de la Universitat de Girona.

[Discurs Dr. Jaume Gil Aluja]

 

 Discurs d’investidura del Sr. Joan Batlle, Excm. i Mgfc. Rector de la Universitat de Girona [Discurs Sr. Batlle]

 

Publicació institucional Honoris Causa: Robert Brian Tate, Joan Bertran Rusca i Jaume Gil Aluja. octubre 2004

 

2002

Doctor Honoris Causa | Miquel Batllori

Data d’investidura: 23 de maig de 2002 a la basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona
Padrí: Dr. Martí de Riquer

Doctor honoris causa per onze Universitats dels Països Catalans en una cerimònia conjunta.
En la sessió 2/02 de la Junta de Govern del 14 de febrer de 2002, es va acordar l’adhesió de la Universitat de Girona a l’homenatge que diverses universitats de l’àmbit català organitzen per la investidura del Pare Miquel Batllori Munné com a Doctor Honoris Causa.

 

 

1997

Doctor Honoris Causa | Fred M. Utter

Data d’investidura: 30 de setembre de 1997 a l’Auditori del Centre Cultural La Mercè
Padrí: Dr. Carles Pla

La Universitat de Girona acorda el nomenament del Sr. Fred M. Utter, com a Doctor Honoris Causa de la UdG, en atenció a la seva rellevant tasca com a investigador en el camp de la genètica de pesqueries i per la seva contribució al desenvolupament de la recerca i la docència en Ictiologia genètica i Psicicultura a la Universitat de Girona, segons acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària 5/96, de 24 de juliol de 1996, a proposta de la Facultat de Ciències.

Doctor Honoris Causa | Jaume Aragall

Data d’investidura: 30 de setembre de 1997 a l’Auditori del Centre Cultural La Mercè
Padrina: Dra. Anna M. Garcia

La Universitat de Girona acorda el nomenament del Sr. Jaume Aragall i Garriga, tenor, com a Doctor Honoris Causa de la UdG, per la seva contribució al desenvolupament de la lírica, com a intèrpret i com a mestre, per la vàlua excepcional de la seva veu i de la seva capacitat dramàtica, per l’honestedat en la seva trajectòria i per la seva vinculació a les terres gironines i a la Universitat de Girona, segons acord de la Junta de Govern, sessió ordinària 5/96, de 24 de juliol de 1996, a proposta de la Facultat de Lletres.

Doctor Honoris Causa | Jerome S. Bruner

Data d’investidura: 26 de juny de 1997 a l’Auditori del Centre Cultural La Mercè
Padrí: Dr. Ramon Canals

La Universitat de Girona acorda el nomenament del Sr. Jerome S. Brunner, com a Doctor Honoris Causa de la UdG, per la seva capital contribució a l’estudi de les qüestions implicades en el procés educatiu, per la seva rellevant influència en la comunitat psicològica i pel mestratge exercit en aquesta Universitat, segons acord de la Junta de Govern, sessió ordinària 7/96, de 28 de novembre, a proposta de la Facultat de Ciències de l’Educació.