Serveis Tècnics de Recerca

Microscòpia òptica directa i espectroscòpia

Un microscopi òptic, sigui simple o compost, és un microscopi basat en lents òptiques.

Sol·licitud de treball

Per tal de sol·licitar l'anàlisi d'una mostra, us heu de posar en contacte amb el personal responsable de l'equip.

Cal informar de la toxicitat, precaucions d’emmagatzematge i un cop entregat l’informe si no es ve a buscar la mostra al cap d’una setmana, després d’aquest termini el restant d’aquesta serà destruïda.

Característiques de l'equip

Microscopi estereoscòpic KIOWA OPTICAL SD2PLQ, de camins òptics tipus Greenough, (20x/40x) amb il·luminació halògena directa i reflectida.

Microscopi estereoscòpic NIKON SMZ1000, de camins òptics paral·lels, (8-80x) amb sistemes d’il·luminació halògena de llum transmesa directa i obliqua, llum reflectida i polarització. Disposa de registre d’imatge digital per càmera digital NIKON Coolpix-990 de 3,34 Mpixels.

Microscopi estereoscòpic ZEISS SteREO Discovery V12, motoritzat i dotat de control electrònic digital Zeiss SyCopd’il·luminació, d’enfoc i d’augment. Sistema òptic, de camins òptics paral·lels i òptica corregida a infinit). Capçal trioculari revòlver d’objectius amb òptiques planacromàtiques de 0,63x i 1,5x i acromàtica de 0,3x. Zoom òptic continu (3-150x), amb sistemes d’il·luminació de llum freda halògena transmesa directa i obliqua i reflectida zenital i lateral.Incorpora una platina motoritzada PRIOR. Disposa de registre d’imatge digital per càmera digital Infinity X de 3,75MPícsels i software de control de microscopi, platina i d’adquisició d’imatges DeltaPix Pro.

Microscopi Òptic Biològic directe LEICA DMR-XA motoritzat, òptica corregida a infinit, (50-1600x), amb sistemes d’il·luminació amb llum blanca halògena episcòpica i diascòpica, i epifluorescència.. Permet treballar en camp clar, camp fosc, contrast de fases, polarització i contrast interferencial (DIC). Disposa de sistemes de registre d’imatge fotogràfica convencional amb cossos de càmera NIKON F90 i RICOH X-RX3000 de format 135 i d’imatge de vídeo digital amb càmera SONY DXC950-P de 3CCD.

Microscopi Òptic Metal·logràfic directe ZEISS JENAVERT, (40-1250x), amb sistemes d’il·luminació amb llum blanca episcòpica i diascòpica. Permet treballar en camp clar, camp fosc, contrast de fases i polarització. Disposa de microduròmetre. Disposa de sistemes de registre d’imatge fotogràfica convencional amb cos de càmera RICOH X-RX3000 de format 135 i d’imatge de vídeo digital amb càmera HITACHI VK_C220E.

Com funciona?

Veure les característiques de l'equip.

Aplicacions / Casos pràctics

Els microscopis òptics s'utilitzen per estudiar espècimens prims, ja que la seva profunditat de camp és molt limitada. En general, s'utilitzen per a examinar cultius, preparacions triturades o una làmina molt fina d'un material qualsevol. Normalment depèn de la llum que travessi la mostra des de baix i usualment són necessàries tècniques especials per a augmentar el contrast de la imatge.

Més informació:

L’adquisició d’aquest equipament ha estat subvencionat pel Ministerio de Ciencia e Innovación a través del projecte INNPLANTA INP-2011-0059-PCT-420000-ACT1 i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el projecte europeu Starting Grant ERC-2011-StG-277801.