Serveis Tècnics de Recerca

Calorimetria Diferencial de Rastreig (DSC)

La Calorimetria Diferencial de Rastreig (DSC) (Veure fitxa) és la tècnica d’Anàlisi Tèrmica utilitzada més freqüentment. Aquesta tècnica mesura els canvis d’entalpia de les mostres deguts a canvis en les seves propietats físiques i químiques en funció de la temperatura o el temps. S’utilitza per analitzar i estudiar polímers com termoplàstics, termostables o elastòmers així com adhesius, productes alimentaris, farmacèutics , químics, materials metàl·lics i composites

Sol·licitud de treball

Per tal de sol·licitar l'anàlisi d'una mostra per DSC, us heu de posar en contacte amb el personal responsable de l'equip.

Cal informar de la toxicitat, precaucions d’emmagatzematge i un cop entregat l’informe si no es ve a buscar la mostra al cap d’una setmana, després d’aquest termini el restant d’aquesta serà destruïda.

Característiques de l'equip

METTLER TOLEDO DSC822e

Any :
2002Rang de temperatures:
RT fins a 700ºC
Velocitat d’escalfament màxima:
100K/min
Resolució :
<0,04mW

METTLER TOLEDO TGA/DSC 1

Any:
2014
Temperatura màxima del forn:
1600ºC
Exactitud temperatura:
±0.5ºC
Precisió temperatura:
±0.3ºC
Rang de pesada:
≤5g

SETARAM Setsys Evolution 16

Any :
2004
Rang de temperatures:
 RT fins a 1500ºC
Velocitat d’escalfament màxima:
100K/min
Resolució:
0,4 μW

TA INSTRUMENTS Q2000 (*)

Rang de temperatures:
-180ºC fins a 725ºC
Reproductibilitat de la línia base:
± 10 μW
Resolució:
0,2 μW 

Com funciona?

Aquesta tècnica mesura la calor absorbida o despresa per una mostra quan aquesta es sotmet a un programa de temperatures. La DSC és una tècnica diferencial, el flux de calor es calcula a partir de la diferència de temperatura de la mostra respecte a una referència. La mostra encapsulada i la referencia (generalment una càpsula buida) es col·loquen sobre el sensor, situat dins d’un forn amb control molt precís de la temperatura.

Es crea una programa de temperatures en funció del procés a monitorar (fusió, cristal·lització, transició vítria, curat,...). En el cas d’un programa dinàmic, cal especificar la temperatura inicial, la temperatura final i la velocitat a la que es vol fer l’escalfament o refredament (ºC/ minut). En el cas d’un programa isoterm, cal especificar la temperatura de la isoterma i la seva duració.

En la gràfica resultant de l’anàlisi es representa el flux de calor (mW) absorbit o després per la mostra en funció de la temperatura o el temps.

Aplicacions / Casos pràctics

Exemples de processos tèrmics que es poden determinar per Calorimetria Diferencial de Rastreig:

  •  Comportament de fusió 
  •  Cristal·lització i nucleació 
  •  Polimorfisme 
  •  Transicions líquid - cristall 
  •  Diagrames de fases i composició 
  •  Transicions vítries 
  •  Reactivitat
  •  Cinètiques de reacció

Més informació:

L’adquisició d’aquest equipament ha estat subvencionat pel Ministerio de Ciencia e Innovación a través del projecte INNPLANTA INP-2011-0059-PCT-420000-ACT1 i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el projecte europeu Starting Grant ERC-2011-StG-277801