Serveis Tècnics de Recerca

Anàlisi Elemental (AE)

L’Anàlisi Elemental (AE) es una tècnica que proporciona el contingut total de Carboni, Hidrogen, Nitrogen i Sofre present en un ampli ventall de mostres de naturalesa orgànica i inorgànica, tant sòlides com líquides. 

Sol·licitud de treball

Per tal de sol·licitar l'anàlisi d'una mostra per AE, us heu de posar en contacte amb el personal responsable de l'equip.

Cal informar de la toxicitat, precaucions d’emmagatzematge i un cop entregat l’informe si no es ve a buscar la mostra al cap d’una setmana, després d’aquest termini el restant d’aquesta serà destruïda.

Característiques de l'equip

Perkin Elmer EA2400 serie II

Any :
2009

Descriptor:
  • Rang de pesada: 1-5mg
  • Temperatura de combustió: 925-930°C
  • Gas d’arrossegament: He
Límits de detecció :
  • Carboni: 0.72%
  • Hidrogen: 0.20%
  • Nitrogen: 1.20%
  • Sofre: 0.44%

Com funciona?

La tècnica està basada en la completa oxidació (combustió) de la mostra amb oxigen pur a alta temperatura. Els diferents productes de la combustió, CO2, H2O, N2, SO2 són transportats mitjançant Heli com a gas portador a traves d’un tub de reducció i desprès separats per mitjans físics al passar a traves d’una columna de separació. Finalment, els gasos arriben de forma separada a un detector que dóna un senyal proporcional a la seva concentració, obtenint-se així un resultat percentual de cadascun dels gasos.

Aplicacions / Casos pràctics

Els camps d’aplicació d’aquesta tècnica son diversos i engloben tan l’anàlisi de mostres orgàniques com inorgàniques, com per exemple combustibles fòssils, ceràmiques, mostres biològiques, cosmètics, productes de síntesi orgànica i organometàl·lica, fàrmacs, aliments...

Més informació

Equips auxiliars

Microbalança Sartorius 2MP amb certificació ENAC vigent
Microbalança Sartorius 2MP al laboratoria

L’adquisició d’aquest equipament ha estat subvencionat pel Ministerio de Ciencia e Innovación a través del projecte INNPLANTA INP-2011-0059-PCT-420000-ACT1 i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el projecte europeu Starting Grant ERC-2011-StG-277801 .
logo ministerio