Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

Pla d'estudis

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Intermediació laboral i gestió d'ocupació20.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Economia del treball (3501MO1741)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Polítiques d'ocupació (3501MO1742)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Orientació i assessorament laboral (3501MO1743)

OBObligatòria 9.00 AAnual

Selecció de personal i incorporació (3501MO1744)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Gestió laboral20.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Estrategies legals en l'àmbit de les Relacions Laborals (3501MO1745)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió de la Seguretat Social (3501MO1746)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Processos laborals: procediments judicials i extrajudicials de solució de conflictes laborals (3501MO1747)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Gestió de la prevenció de Riscos Laborals (3501MO1748)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Perfil de l'empresari: tipus d'empresa i relacions entre empresaris (3501MO1749)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Recursos Humans20.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Estrategia, cultura, clima i comportament organitzacional (3501MO1750)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Desenvolupament i direcció de persones i equips (3501MO1751)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Salut i Qualitat de Vida en el treball (3501MO1752)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Auditoria de Recursos Humans (3501MO1753)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Treball final màster15.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball Final de Máster (3501MO1755)

OBObligatòria 10.00 SSemestral

Treball d'investigació (3501MO1756)

OBObligatòria 10.00 SSemestral No

Mètodes i tècniques d'investigació aplicades a l'àmbit del treball i de les organitzacions (3501MO1757)

OBObligatòria 5.00 SSemestral No

Projectes d'innovació i desenvolupament en l'àmbit del treball i de les organitzacions (3501MO1758)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Cal superar 1 dels requisits següents

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràctiques professionals supervisades (3501MO1754)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràctiques de recerca supervisades (3501MO2039)

OBObligatòria 15.00 SSemestral No