Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

Pla d'estudis

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Intermediació laboral i gestió d'ocupació20.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Economia del treballEconomía del trabajoLabour economics (3501MO1741)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Polítiques d'ocupacióPolíticas de empleoEmployment policies (3501MO1742)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Orientació i assessorament laboralOrientación y asesoramiento laboralEmployment guidance and advice (3501MO1743)

OBObligatòria 9.00 AAnual

Selecció de personal i incorporacióSelección de personal e incorporaciónPersonnel selection and recruitment (3501MO1744)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Gestió laboral20.00 crèdits

Recursos Humans20.00 crèdits

Treball final màster15.00 crèdits

Cal superar 1 dels mòduls següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Pràctiques professionals supervisadesPrácticas profesionales supervisadasSupervised professional practicums (3501MO1754)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Pràctiques de recerca supervisadesPrácticas de investigación supervisadasSupervised research practicums (3501MO2039)

OBObligatòria 15.00 SSemestral No