Màster en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Màsters oficials: Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes


Memòria vigent:
Memòria (2010)
Documentació Procés Any
Informe AQU Catalunya Acreditació 2018
Autoinforme Acreditació 2018
Autoinforme Curs 15-16 Seguiment 2017
Informe Consejo de Universidades Acreditació 2015
Informe AQU Catalunya Acreditació 2015
Autoinforme Acreditació 2014
Informe ANECA Modificació 2010
Memòria Modificació 2010
Informe ANECA Verificació 2009
Informe Consejo de Universidades Verificació 2009
Memòria Verificació 2009

Informació General

Indicadors