Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva

Objectius formatius

L'objectiu general del Màster és contribuir a la formació de professionals que poden actuar com a dinamitzadors de les comunitats educatives on treballen per fomentar l'educació inclusiva i millorar la resposta educativa a les necessitats educatives d'infants i joves.

Els objectius del Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació inclusiva són els següents:

  1. Proporcionar formació sobre els avenços teòrics sobre inclusió educativa i atenció a la diversitat per aplicar-los al desenvolupament de pràctiques inclusives.
  2. Proporcionar una formació avançada sobre atenció educativa a la diversitat de l'alumnat i a les seves necessitats educatives, i sobre els reptes educatius de l'educació d'alumnes de grups vulnerables, amb necessitats de naturalesa social, emocional o conductual des de la perspectiva de la inclusió educativa. 
  3. Desenvolupar coneixements i habilitats per promoure l'aprenentatge de tots els alumnes, identificant i reduint barreres per l'aprenentatge i la participació, desenvolupant contextos d'ensenyament-aprenentatge que reconeguin la diferència i el valor de la diversitat, fomentant la implicació dels nens i joves en el seu aprenentatge, i desenvolupant els suports necessaris per donar una resposta a la diversitat d'alumnes. 
  4. Millorar les competències en investigació educativa en l'àmbit de l'educació inclusiva i l'atenció a la diversitat.  

Es pretén, doncs, formar a professionals hàbils i experts que siguin capaços de:

  • moure's en la complexitat que suposa l'atenció a la diversitat en una educació inclusiva;  
  • plantejar-se problemes i dur a terme accions de qualitat que portin resoldre problemes comptant amb els recursos existents al territori; i 
  • assumir responsabilitats i desenvolupar projectes educatius per a infants i joves amb diferents necessitats educatives