La Comissió Europea publica al portal CORDIS exemples de projectes finançats pel programa transversal « Spreading excellence and widening participation » del programa H2020.

L’objectiu del programa és augmentar la participació en programes R+F+i per part de països de la UE que estan per sota de la mitjana europea pel que fan a les activitats de recerca.

El programa promou la col·laboració entre entitats i investigadors dels països amb major i pitjor nivell de participació a partir de 3 modalitats de participació diferent: teaming, e-twinning o ERA-Chairs.

Més informació: https://cordis.europa.eu/article/id/401448-reducing-the-ri-divide-among-countries-by-sharing-knowledge-and-expertise-across-eu/en

Notícies relacionades