La Oficina Europea del MINECO organitzarà un cicle de webinaris per presentar amb més detall les convocatòries actualment obertes sota el programa de treball 2018-2020 del repte social 6è de l’H2020 “Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives”, concretament en les àrees de migració, transformació digital i governança.

Cada sessió comptarà amb la presència de representants de la Comissió Europea.

Els webinaris tindran una durada de una hora i mig entre 11h i 12h30. Durant els últims 30’ es podran formular preguntes.

Per conèixer el programa de treball i les convocatòries (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf). 

Notícies relacionades