La nova convocatòria de recerca sobre malalties mentals de la xarxa ERA-NET NEURON III (“Network of European Funding for Neuroscience Research”) té com a objectiu finançar projectes de recerca transnacionals i col·laboratius que investiguin sobre preguntes importants relacionades amb la salut mental i els trastorns mentals.

Entre elles, s’inclouen trastors de l’estat de l’ànim (depressió major, trastorns bipolars), trastors d’ansietat, trastorns psicòtics, trastorns d’autisme, trastorns per l’ús de substancies i altres trastorns mentals.

Hi participen agències nacionals finançadores de la recerca dels següents països: Àustria, Bèlgica, Canadà, França, Alemanya, Israel, Itàlia, Letònia, Holanda, Noruega, Polònia, Romania, Eslovàquia, Espanya, Suissa, Turquia.

Àrees:
Les propostes s’han de centrar en mínim una de les següents àrees:
- Recerca fonamental sobre patogènesis, la etiologia i els mecanismes de resiliència dels trastorns mentals.
- Recerca clínica per desenvolupar noves estratègies per a la prevenció, el diagnòstic, l’estratificació del pacient, la teràpia i/o els procediments de rehabilitació pels trastorns mentals.

Pressupost total 12M€

Elegibilitat:
Els participants han de complir amb les normes d’elegibilitat fixades per l’agència nacional que finança la seva participació.
Són elegibles consocis amb mínim 3 i màxim 5 socis (6 si són de Romania, Letònia i Eslovàquia) de 3 països diferents elegibles (màxim 2 socis del mateix país)

Les universitats espanyoles seran finançades pel MINECO mitjançant la convocatòria Acciones Programación Conjunta Internacional 2018.

La presentació serà en 2 fases.

Obertura: 8 de gener de 2018

Tancament primera fase: 8 de març de 2018, 14h00CET

Contacte MINECO (neuron@aei.gob.es).

Xarxa ERANET NEURON III (http://www.neuron-eranet.eu/en/776.php).

Pre-anunci (http://www.neuron-eranet.eu/_media/NEURON%20JTC2018_Preliminary%20Announcement_11-12-17.pdf).

Notícies relacionades