Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Investiga

UE - H2020: Fas recerca en integració i migracions?

El Fons sobre l'Asil, la Migració i la Integració (AMIF) dona finançament a projectes centrats en els fluxos de persones i la gestió integrada de la migració. Dóba suport a accions que aborden tots els aspectes de la migració, incloent l'asil, la immigració regular, la integració i el retorn dels nacionals de tercers països en situació irregular.

Amb l’objectiu de la Unió Europea de constituir un espai de llibertat, seguretat i justícia es va constituir el Fons d’Asil, Migració i Integració (AMIF).

L'AMIF té com a objectiu donar suport a accions que contribueixin a la gestió eficient dels fluxos migratoris i a l'enfortiment i desenvolupament d’un enfocament comunitari de l’asil i d'immigració, basat en la solidaritat entre els Estats membres, i que sigui just envers tercers països i els seus nacionals. 

El programa AMIF estableix quatre objectius específics:

1. reforçar i desenvolupar tots els aspectes del sistema comú europeu d'asil, inclosa la seva dimensió externa

2. donar suport a la migració legal als Estats membres d’acord amb la seva situació econòmica i necessitats socials, com les necessitats del mercat de treball, i promoure la integració de nacionals de tercers països als llocs de destí

3. millorar les estratègies de retorn justes i eficaces dels Estats membres que contribueixen amb la lluita contra la immigració irregular, especialment en la sostenibilitat del retorn i la readmissió efectiva als països d’origen i trànsit

4. millorar la solidaritat i l'intercanvi de responsabilitats entre els Estats membres, particularment amb aquells amb alts fluxos migratoris i d’asil, incloent la cooperació pràctica

La convocatòria oberta finançarà projectes que treballin els següents tòpics:

Tòpic 1: Fomentar la integració de persones que necessiten protecció a través d'esquemes privats

Tòpic 2: Orientació social de ciutadans nouvinguts de tercers països a través de la implicació de les comunitats locals, incloent activitats de mentoria i voluntariat

Tòpic 3: Integració social i econòmica de dones migrants

Tòpic 4: Sensibilització i campanyes d'informació sobre els riscos de migracions irregulars a Europa i a tercers països 

Tòpic 5: Suport a les víctimes de tràfic d’éssers humans

Tòpic 6: Protecció de menors migrants

Tòpic 7: Projectes transnacionals dels Estats membres per a la formació d'experts en les àrees d'asil i immigració

 

Data límit de presentació de propostes: 30/01/2019, 17h hora Brussel·les

Pressupost total: 21,5M euros

Pressupost per proposta: entre 300.000€ i 1M€ segons tòpic. Finançament del 90%

Notícies relacionades