UE – Instrument Europeu de Veïnatge ENI-CBC

Ajuts a estudis econòmics i polítics relacionats amb àrees de rellevància per a la política europea de veïnatge a la regió del sud del Mediterràni. Termini 02/09/2019

Objectiu principal: contribuir a l’elaboració de polítiques en relació amb àrees de rellevància per a la política europea de veïnatge a la regió del sud de la Mediterrània.

Objectius específics:

  • Fomentar el diàleg en polítiques de recerca en les àrees prioritàries de desenvolupament econòmic, seguretat i migració. Cada acció ha de tenir la flexibilitat necessària per adaptar-se a les qüestions regionals emergents.
  • Treballar en equip per construir capacitats analítiques i de recerca als països veïns del sud d’Europa. Cada acció ha de procurar reforçar la cooperació entre xarxes de recerca, think-tanks, universitats, acadèmics, responsables polítics, societat civil, organitzacions no governamentals i el sector privat.
  • Tenir un fort component de divulgació i una àmplia difusió dels resultats de la investigació per estimular el debat polític amb els responsables polítics nacionals, les institucions de la UE i altres actors rellevants.

Cada acció haurà de tractar almenys dos de les següents prioritats: desenvolupament econòmic, seguretat i migració.

El focus geogràfic de cada treball han de ser els països del Sud, però es pot estendre, si s’escau, a regions veïnes, com ara l'Àfrica subsahariana i altres països de la Unió de la Mediterrània.

Elegibilitat:

Consorci:

  • Entitats sense ànim de lucre, d’estats membres de la Unió Europea i d’estats ENP Sud (Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Líbia, Marroc, Palestina, Tunísia)
  • Mínim 1 coordinador i 4 socis (3 de països ENP Sud diferents i 1 d’estats membres de la UE)

Tipus d’activitats:

  • Activitats de recerca aplicada i diàleg polític; cooperació entre xarxes de recerca, universitats, societat civil, ONGs i el sector privat
  • Les activitats s’han de dur a terme en una o varis dels països ENP Sud i/o de la Unió Europea

Tòpics/Àrees: desenvolupament econòmic, seguretat, migració

 

L’ENI és el principal instrument de finançament que utilitza la Unió Europea per implementar la Política europea de veïnatge, la qual té per objectiu enfortir políticament i econòmicament els països veïns de l’est i de la riba sud i est de la Mediterrània*, i també fomentar la integració regional i el desenvolupament humà, econòmic i social.

Pressupost

  • Total convocatòria: 5M€
  • Mín. 1.6M€ max.2.5M€/proposta

Finançament: mín. 50% - max.80% del total de costos elegibles

Termini: 02/09/2019, 12h00 (CET)

 

Notícies relacionades