Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Investiga

Ajuts pluriennals a projectes de recerca en l’àmbit de l'organització territorial del poder 2018

Aquests ajuts estan adreçats a finançar projectes de recerca originals i inèdits en els àmbits d’interès de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern i estàn promoguts pel Dept. de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Termini intern UdG: 28/01/219

Els projectes de recerca, en totes cinc modalitats, han de tractar algun d'aquests àmbits analitzats preferentment des de la perspectiva comparada i des de les àrees de coneixement del dret, la ciència política o l'economia:

  1. L'autogovern de Catalunya
  2. L'Estat de les autonomies
  3. L'autogovern de Catalunya en el context de la Unió Europea
  4. El federalisme i altres formes d'estat compost
  5. L'autodeterminació i la secessió

 

Hi ha cinc modalitats:

Modalitat 1. Beca individual per finançar estades de recerca a l’estranger

Requisits: tenir vinculació estatutària o laboral, o tenir un contracte de tipus ICREA, Ramon i Cajal, o altres contractes postdoctorals amb una durada mínima de 2 anys, o ser doctorands/des en el moment de fer la sol·licitud.

Sol·licituds: electrònica; cal presentar el formulari disponible a la web de Tràmits de Gencat i una memòria del projecte d’investigació segons el model disponible. Documentació addicional: expedient acadèmic dels estudis que han donat accés al programa de doctorat on consti la nota mitjana sobre 10; una carta del director/a de doctoral que avali el projecte de recerca i la necessitat de dur a terme l’estada segons el model normalitat disponible.

 

Modalitat 2: Beca individual adreçada a finançar estades de recerca a les universitat del sistema universitari català

Requisits: estar vinculat com a personal investigador a una universitat de l’estranger, preferentment d’alguna de les següents àrees de coneixement: dret, ciències econòmiques o ciències polítiques i socials.

Sol·licituds: electrònica; cal presentar el formulari disponible a la web de Tràmits de Gencat, el formulari del grup de recerca d’acollida i una memòria del projecte d’investigació segons el model disponible. Addicionalment cal presentar el currículum de l’investigador/a estranger que inclogui una selecció de treballs, publicacions i altres activitats acadèmiques que acreditin l’experiència investigadora durant els últims 5 anys (màxim 4 pàgines).

 

Modalitat 3: Beca individual per realitzar treballs de recerca

Requisits: tenir vinculació estatutària o laboral, o tenir un contracte de tipus ICREA, Ramon i Cajal, o altres contractes postdoctorals amb una durada mínima de 2 anys, o ser doctorands/des en el moment de fer la sol·licitud i, per tots els casos, pertànyer a les àrees de coneixement següents: dret, ciències econòmiques o ciència política. Excepcionalment es consideraran candidatures d’altres àrees de coneixement quan l’interès del projecte i la seva relació amb l’objecte de la convocatòria ho justifiquin.

Sol·licituds: electrònica; cal presentar el formulari disponible a la web de Tràmits de Gencat, el currículum de l’investigador/a que inclogui una selecció de treballs, publicacions i altres activitats acadèmiques que acreditin l’experiència investigadora durant els últims 5 anys (màxim 4 pàgines) i el projecte del treball a realitzar.

 

Modalitat 4: Beca individual de foment a la finalització de tesis doctorals

Requisits: estar matriculat en un programa de doctorat i haver escrit el projecte de tesi doctoral en una data compresa entre, com a mínim, divuit mesos i, com a màxim, vint-i-quatre mesos previs a la data de publicació de la convocatòria corresponent.

Sol·licituds: electrònica; cal presentar el formulari disponible a la web de Tràmits de Gencat, el projecte de tesi i aval del director/a segons el model normalitzat, l’expedient acadèmic de màster oficial en realització o realitzat per accedir al doctorat emès per la secretaria de la facultat i on consti la nota mitjana sobre 10. En cas d’estar cursant el primer any de màster, l’expedient acadèmic serà el del grau o equivalent.

 

Modalitat 5: Ajuts a projectes de recerca

Requisits: l’investigador/a responsable ha d’estar vinculat estatutàriament o contractualment i a temps complet (inclou contractes tipus ICREA i Ramón i Cajal o altres contractes postdoctorals amb una durada mínima de dos anys); en cap cas una persona pot constar en dos o més equips de recerca.

Els projectes d’entre 5.000 i 10.000 € els equips han d’estar constituïts per un mínim de dues persones, en el cas de projectes de 10.001 fins a 45.000 €, l’equip de recerca ha d’estar constituït per un mínim de quatre persones.

Sol·licituds: cal presentar el formulari disponible a la web de Tràmits de Gencat, la memòria del projecte de recerca segons el model normalitzat disponible i un document que contingui una relació dels membres de l’equip i el currículum de l’investigador/a responsable i de la resta de membres que contingui exclusivament una selecció de les publicacions, projectes de recerca i activitats acadèmiques rellevants dels últims cinc anys.

En aquesta modalitat, el formulari de sol·licitud haurà de comptar amb les dades de la institució, estar signat per la Vicerectora de Recerca i Transferència del Coneixement de la UdG i registrar-se telemàticament per mitjà de certificat digital de la Vicerectora.

 

Execució del projecte

L'execució dels projectes ha de finalitzar en la data que es fixi a la resolució de concessió de la beca, que, com a màxim serà el 15 de desembre del segon any següent al de la publicació de la convocatòria.

 

Sol·licituds

En cas que tingueu intenció de presentar-vos en qualsevol de les modalitats individuals o en la modalitat d’equip, us demanem que us poseu en contacte al més aviat possible amb en Pau Blasco a recercaoitt@udg.edu.

Notícies relacionades