UE - Participa com a expert/a

Es cerquen experts pel seguiment dels projectes d’innovació urbana aprovats en la 2a convocatòria de la Iniciativa Urban Innovative Actions (UIA). Termini 09/03/2018

La Regió Hauts-de-France, encarregada amb la implementació de la Iniciativa Urban Innovative Actions (UIA), ha obert una nova convocatòria per contractar 16 experts per donar suport al seguiment de la implementació dels 16 projectes d’innovació urbana aprovats en la seva segona convocatòria UIA, resolta el 13/10/2017.

Els projectes tracten sobre els següents 3 tòpics:
- Economia circular
- Integració de refugiats i migrants
- Mobilitat urbana

La contractació per prestació de serveis serà per 50 dies de prestació de serveis durant 3 anys d’implementació dels projectes (més un any final per la transferència de coneixements).

Honoraris: 750€ (IVA inclòs), despeses de viatge i manutenció.

 

Termini

09/03/2018

 

Convocatòria

Presentació: Les sol·licituds (CV en format Europass i el Full de Sol·licitud per Experts UIA) s’han d’enviar per correu electrònic (recruitment@uia-initiative.eu).

Text de la convocatòria (l’annex I conté la llista amb els projectes aprovats) (http://www.uia-initiative.eu/sites/default/files/2017-11/2017_Call_UIAExperts.pdf).

Mes informació (http://www.uia-initiative.eu/en/call-applications-uia-experts-call-2).

Per a informació addicional (s.forjan@uiainitiative.eu).
 

Notícies relacionades