El programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la UE ha obert una convocatòria dirigida a finançar accions per prevenir i combatre la violència de gènere i la violència en contra dels infants.

Hi ha 5 programes d’acció:
• Prevenció primària de la violència de gènere i contra els infants (canviar el comportament i les actituds socials per tal d’acabar amb totes les formes de violència): 2.500.000€.
• Protecció i suport a les víctimes de violència de gènere i contra els infants: 3.206.000€.
• Coordinació i/o adaptació de serveis de suport contra la violència sexual i de gènere, que incloguin les persones refugiades i migrades, les dones, els infants i el col·lectiu LTBI: 3.000.000€.
• Tractament dels autors/es, per prevenir la reincidència: 1.000.000€.
• Marcs de coordinació o plans d’acció contra la violència contra els infants (donant suport als estats membres i altres actors): 3.000.000€.

Elegibilitat: Poden ser nacionals o transnacionals i han d’incloure, com a mínim, dues organitzacions.

Pressupost: 12.706.000€ amb un finançament mínim de 75.000€.

Termini: 14/11/2017.

Més informació (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2017.html).

 

Contacte

Si esteu interessats en presenter una proposta, us recomanem que contacteu amb la Secció de Programes Europeus i Internacionals R+D (european.office@udg.edu) prèviament a la presentació de sol·licitud per rebre assessorament personalitzat sobre els requisits d'elegibilitat i el process de presentació.

Notícies relacionades