Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Modalitats:

   • Candidatura individual o de grups amb investigador
   • Candidatura individual o de grups amb investigadora

Requisits:

   • Ser investigador principal (modalitat d'homes).
   • Ser investigadora principal (modalitat de dones).
   • Investigador/a o grups de recerca que hagin fet el treball a Espanya.
   • Treballs finançats amb fons propis, privats o públics.
   • Han de proposar departaments o instituts universitaris, centres de recerca, col·legis professionals o fundacions.
   • Màxim dues candidatures per institució (si és el cas, cal que sigui paritari).

Presentació de candidatures:

   • Emplenar el formulari de presentació de candidatures
   • Caldrà que es presenti en català, castellà o anglès
   • Lliurar treballs i documentació a través del web https://www.upc.edu/consellsocial/ca/els-premis/PremiDuranFarell
   • Adjuntar:
    • Full de presentació on consti el títol del treball, el nom i l’adreça dels candidats/ates; i signat pel/la representant de la institució que proposa les candidatures.
    • Breu resum descriptiu del treball (màxim 2 pàgines DIN-A4).
    • Descripció del treball (màxim 15 pàgines DIN-A4) amb objectius, rellevància, mencions, resultats, impacte, patents, llicències i procedència del fons de finançament (veure pàgina 2 de la convocatòria).
    • Llista de publicacions.
    • Còpia de les tres publicacions més rellevants.
    • CV de l’investigador/a principal (màxim 5 pàgines DIN-A4).
    • Opcional: material audiovisual, informàtic o gràfic

Dotació:

   • 10.000€ (deu mil euros) per a cada modalitat.
   • Si es premia a un grup de recerca, serà per l’investigador/a principal amb menció a l’equip de treball.
   • Pot quedar desert.

Termini candidatures:

   • Si cal alguna acció per part de Recerca-OITT, el termini per gestions finalitzarà dilluns 27 d’abril de 2020
   • Les candidatures es podran presentar a través del web del Consell Social de la UPC fins divendres 8 de maig de 2020 a les 14h

Resolució:

  • Abans de divendres 30 d’octubre de 2020

Consultar les bases, i altra informació al web del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya

O contactar amb consell.social@upc.edu.

Notícies relacionades

Investiga